Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Konference Hospodaření s energií v podnicích

31. 10. 2013 se v pražském hotelu Yuris Inn konal již šestý ročník odborné konference Hospodaření s energiemi v podnicích, která byla jako vždy skvěle organizována agenturou B.I.D.services s.r.o. Konference se snažila ukázat účastníkům možnosti dosažení úspor nákladů na energie např. financováním úsporných opatření, zaváděním nových technologií či nákupem levnějších energií.

Dr. Max Wandler, Erste Corporate Banking
Dr. Max Wandler, Erste Corporate Banking

Dr. Max Wandler z Erste Corporate Banking v úvodu svého příspěvku vysvětlil úlohu banky v projektech úspor energií. Řekl, že úspory lze dosáhnout výměnou technologií v duchu „méně ztrácet a méně spotřebovat“. V následující tabulce ukázal potenciál úspor v maloobchodě, výrobě i ve veřejném sektoru.

Tabulka ukazuje potenciál úspor v obchodě, výrobě i ve veřejném sektoru.
Tabulka ukazuje potenciál úspor v obchodě, výrobě i ve veřejném sektoru.

Wandler zdůraznil, že banka může podpořit samofinancovatelné projekty, tzn. ty, kde úspora je větší než splátka úvěrů. Doba financování probíhá do sedmi let a jedná se korporátní financování. Projekty ale musí být posouzeny expertem banky, samozřejmě dotace jsou vítány. Banka rovněž slibuje zjednodušeného vyřízení.

Ve svém příspěvku se také věnoval problematice obnovitelných zdrojů. Sice novela zákona 165/2012 Sb. znamená konec podpory, ale přesto jsou financovatelné jako ekologické či projekty úspor energie. Potenciál úspor se nabízí v lázeňských a plaveckých areálech, sportovních centrech, nemocnicích atd. Pro rodinné domy to zatím vychází příliš draze (700 tis. za jednotku).

Dále Wandler představil programy pro financování úspor připravený společně s bankou KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) za podpory EU (10 % z vyčerpaného rozpočtu) pro bytová družstva, očekávaný objem úvěrů je 1,3 mld. Kč, jako konzultant programů působí společnost Enviros.

Pro malé a střední firmy do 250 zaměstnanců zmínil „Globální úvěr Zelená energie“, který může poskytnout úvěr až do výše 300 mil. Kč, s dotací opět 10 %. Podpořeny by měly být technologické linky, kogenerační jednotky, obnovitelné zdroje v budovách atd.

Ing. Jakub Židoň z Erste Energy Services upozornil na možnost nákupu elektřiny pro klienty České spořitelny. Dodavatel je rovněž subjektem zúčtování, umí nabídnout ceny navázané na spotový trh OTE, či na kontrakty na burze PXE.

Ing. Dagmar Vránová z ministerstva průmyslu a obchodu představila Seed fond, který má za úkol podporovat rozvoj začínajících firem.

Ing. Pavel Sitný, ENVIROS, s.r.o.
Ing. Pavel Sitný, ENVIROS, s.r.o.
Schéma distribuce dotací v ČR
Schéma distribuce dotací v ČR
 

Ing. Pavel Sitný, ENVIROS, s.r.o., úvodem své prezentace zmínil podobně jako zástupci České spořitelny před ním možnosti získání úvěrů. Zdůraznil, že pro realizaci úsporných projektů je možno počítat s minimálními nároky na podklady, bezplatnou technickou asistencí a jednoduchou administrací. Atraktivita úvěrů je ještě podpořena nevratnými dotacemi při splnění požadavků.

Přehled nových kreditních linek
Přehled nových kreditních linek
 

Ing. Lukáš Pokorný, COLSYS AUTOMATIK, uvedl několik praktických příkladů zavedení systému automatického řízení energetické spotřeby ve výrobních podnicích v souladu s normou ISO 50 001. Společnost COLSYS AUTOMATIK se zabývá aplikací energetického managementu již od roku 2004. Nejvíce se soustředí na řízení ¼hodinového maxima (elektřina), na odstranění penalizací za překročení rezervované kapacity, snížení její meze a poznání struktury spotřeb energie podniku. V závěru shrnul přínos a uvedl, že největší úspory a nejrychlejší návratnosti se dosahuje při nasazení hlídání ¼hodinového maxima. Doporučuje ale řešit nasazení energetického managementu po etapách.

Ing. Jiří Hrachovina, MBA z HORMEN CE a.s.
Ing. Jiří Hrachovina, MBA z HORMEN CE a.s.

Ing. Jiří Hrachovina, MBA, HORMEN CE a.s., přednášel o možnostech energetických úspor. Řekl, že náklady na osvětlení ve veřejných budovách, obchodních centrech, kancelářských budovách a logistických halách dosahuje 20–40 % spotřeby elektrické energie. Za zvážení stojí zvolený druh osvětlovací soustavy. Za zmínku rovněž stojí pravidlo – sviťte na místech, kde je třeba dle parametrů normy, pak rozdíl ve spotřebě je 30–50 %. Vliv na spotřebu elektřiny mají rovněž parametry svítidel:

  • Účinnost svítidla 50–98 %, maximální výkon světelného zdroje 30 lm/W až 120 lm/W. Řešením je použití svítidel s vysokou účinností, rozdíl ve spotřebě je pak 30–50 %.
  • Dimenzování osvětlovací soustavy ovlivňuje rozdíl ve spotřebě 25–40 %.
  • Využití denního světla a monitorování přítomnosti osob, rozdíl 30–50 %.
Graf

Na praktických příkladech Hrachovina ukázal ekonomický přínos těchto investic, např. realizací projektu ve společnosti YUSEN Logistic, kde změnili osvětlení podle předchozích bodů a investice se jim velmi rychle vrátila, což ukazuje přiložený graf.

 
Ing. Leoš Aldorf, Amper Savings a.s.
Ing. Leoš Aldorf, Amper Savings a.s.

Ing. Aldorf, Amper Savings, zmínil možnosti metody EPC ve veřejném a soukromém sektoru. Podstata projektů EPC je splácení investic z dosažených úspor. Cílem této komplexní služby na klíč je snížit spotřebu energií. Implementace projektu probíhá v těchto fázích:

Schéma průběhu úspor při realizaci projektů EPC
Schéma průběhu úspor při realizaci projektů EPC
 
  • Energetická analýza a identifikace potenciálu úspor
  • Návrh úsporných opatření (investičních a organizačních)
  • Instalace a zprovoznění zařízení
  • Výcvik a zaškolení obsluhy
  • Zajištění pravidelného servisu a údržby
  • Zavedení aktivního energetického managementu
  • Monitorování a vyhodnocení finančních úspor
 

Ing. Jan Schindler z Kalkulátor TZB-info se věnoval možnostem nákupu energií. Pozornost soustředil na nákup energií pomocí e-aukcí. Řekl, že s e-aukcemi se můžeme v různých podobách setkat i při obchodování na komoditních či energetických burzách. Věnoval se kritice e-aukcí, která vyplývala ze zveřejněných výzkumů agentury ENA. Uvedl, že mnohem transparentnější možnost nákupu pro firmy představuje nákup na komoditních burzách. Transparentní jsou zde dosahované ceny zveřejněné v kurzovních listech a i obchodní smlouvy, tzv. Závěrkové listy. Zákazníci zde mohou nakoupit energie za cenu jen o málo vyšší než na energetických burzách, ale zákazník nemusí být subjektem zúčtování a nemá v závěrkových listech klausuli „Take or pay“.

Ve zbývající části odpoledního bloku vystoupili Ing. Tomáš Seidl, Datex, a Ing. Pavel Sitný, Enviros, kteří seznámili účastníky z realizací projektu úspor energie ve sladovně plzeňského Prazdroje. Pochopitelně představitelé Prazdroje si nepřáli zveřejňovat podrobnosti.

Závěrem bych chtěl poděkovat pořádající agentuře za vynikající organizaci konference v pěkném prostředí hotelu Juris Inn Praha, zvláštní poděkování si zaslouží RNDr. Michal Pop, ředitel B.I.D.services, a Helena Sochrová, manažerka konference.

 
 
Reklama