Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Začátek topné sezóny 2023/2024 se výrazně opozdil

Teplárny již zahájily vytápění. Se standardním celodenním vytápěním začínají teplárny, jakmile je splněna podmínka vyhlášky a průměrné denní teploty trvale klesnou pod 13 °C.

Foto © Yvonne Weis, Fotolia.com

Spotřeba tepla na vytápění domácností je v letošním roce zatím podle statistik Energetického regulačního úřadu se započtením nulové spotřeby tepla v září skoro o 7 % nižší než vloni. Přitom počet denostupňů, který určuje klimatickou náročnost na vytápění, je i při započtení extrémně teplého září zatím o 3,4 % vyšší, bylo tedy od začátku roku celkově chladněji. Závěr je jasný, lidé teplem dál výrazně šetří,“ uvedl ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek.

Tradičně začínají teplárny s vytápěním nejdříve na západě Čech a ve vyšších polohách. „Letos to vypadá podobně. Ostatní teplárny se připojí v celé republice během několika dní.“ řekl Martin Hájek. Spíše pravidlem než výjimkou bývá přerušení vytápění po chladném začátku září s nástupem teplého Babího léta ještě v průběhu září nebo začátkem října. V září 2019 se začínalo s vytápěním 19., v roce 2020 pak 26., v roce 2021 se v září topilo jen od 20. do 25. a vloni od 18. září. Letos to vypadá na celorepublikové zahájení až na konci první dekády října. Začátek topné sezóny v říjnu je sice výjimečný, ale teplárny v teplejších oblastech už podobnou situaci se začátkem vytápění až v říjnu od roku 2000 zažily několikrát. Podle dlouhodobých průměrů se začíná s topením v ČR kolem 17. září.

Otopné období začíná podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vždy 1. září a trvá do 31. května následujícího roku. Zahájení, přerušení a ukončení dodávek tepla se odvíjí od průměrných denních teplot venkovního vzduchu a prognózy počasí ČHMÚ. Teplárny začínají s dodávkami tepla, jestliže dva po sobě jdoucí dny klesne průměrná denní teplota pod 13 °C a není očekáván další den vzestup teplot. Dodávky tepla jsou přerušeny nebo ukončeny, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu vystoupí nad +13 °C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat snížení této teploty.

Průměrná denní teplota venkovního vzduchu se vypočítá jako čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch. Měření se provádí v 7, ve 14 a ve 21 hodin, přičemž teplota naměřená ve 21 hodin se započítá dvakrát. (V případě letního času se měří o hodinu později.)


TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky
logo TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky

Zájmové sdružení právnických osob, jejichž činnost souvisí s problematikou výroby, rozvodu a spotřeby tepla, výrobou a montáží technologií pro teplárenství a projektování zařízení pro zásobování teplem. Členové Teplárenského sdružení ČR vyrábějí více než ...