Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Teplárenské projekty roku byly vyhlášeny už po jednadvacáté

Teplárenské sdružení České republiky na 29. Dnech teplárenství a energetiky, které letos opět hostí Olomouc, ocenilo na společenském večeru 26. dubna kvarteto Projektů roku 2022. S vyhlášením 21. ročníku této prestižní soutěže bylo spojeno i několik změn.

V teplárenství se rozjíždí transformace a tomu bylo potřeba přizpůsobit i kategorie v soutěži Projekt roku. Ty zůstávají čtyři a nově se v nich udílela ocenění za: Zvyšování účinnosti rozvodů tepla; Rozvoj kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) a zvyšování účinnosti soustav zásobování teplem (SZT); Dekarbonizaci tepelných zdrojů a Rozvoj soustav zásobování teplem. Další inovací je změna podoby trofejí pro vítězné projekty. Jejich nový design byl energetické veřejnosti představen právě na slavnostním předávání ocenění.

Kategorie projektů jsme mírně inovovali, aby lépe odpovídaly přicházející transformaci teplárenství. Záměrem stále zůstává ocenit nejlepší realizace v oblasti dálkového vytápění a chlazení, které přispívají k rozvoji a modernizaci účinných, ekonomických a k životnímu prostředí šetrných systémů zásobování teplem a samozřejmě také k efektivnímu zajištění tepelné pohody bytů i energetických potřeb služeb a průmyslu. Všem zástupcům realizačních týmů vítězných projektů gratuluji a děkuji všem, kdo svůj projekt do soutěže přihlásili. Jsem rád, že porota měla těžkou práci, protože se sešla řada kvalitních projektů,“ uvedl při předávání ocenění Mirek Topolánek, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR. Od roku 2001 bylo do této celostátní energetické soutěže nominováno celkem 223 teplárenských projektů a prestižní ocenění za Projekty roku 2001 až 2021 získalo celkem 73 z nich. Oceněno bylo i 15 Počinů roku. Do užší nominace za rok 2022 bylo ve 4 výše uvedených kategoriích vybráno dalších 14 nejzajímavějších loňských projektů a čtyři z nich byly oceněny novými křišťálovými komíny.

Ocenění Projekt roku v soustavách zásobování teplem a chladem za rok 2022 získaly

V kategorii Zvyšování účinnosti rozvodů tepla

Severočeská teplárenská, a.s. za projekt Rekonstrukce tepelného napáječe do Litvínova
V rámci modernizace a zefektivnění dodávek tepla byla v letech 2020 až 2022 ve 3 etapách provedena rekonstrukce hlavního tepelného napaječe pro město Litvínov výměnou potrubí 2 × DN500 za potrubí 2 × DN400. Z větší části se jednalo o pozemní provedení. Celková délka rekonstrukce činila 6 761 m. (2020 délka rekonstruované trasy 1 945 m, 2021 = 2 216 m, 2022 = 2 600 m). V rámci stavby byla vyměněna veškerá uložení potrubí, provedena sanace ocelových, betonových konstrukcí a došlo k vybudování servisních cest ze štěrkového povrchu podél celé trasy. Rekonstrukcí se snížily ztráty téměř o 40 %, což znamená úsporu 10 909 GJ/rok. Cílem rekonstrukce bylo zajistit bezporuchovost a efektivitu dodávek tepla s minimálními dopady na životní prostředí.

V kategorii Rozvoj kogenerace a zvyšování účinnosti soustav

Teplárna Otrokovice a.s. za projekt Využití odpadního tepla s akumulací
Projekt řešil výstavbu akumulačních zásobníků tepla (45 MWht), doprovodných technologií a napojení na soustavu zásobování teplem v části Zlína Malenovicích a v Otrokovicích, která dodává teplo pro více než 8 tisíc domácností a další odběratele. Zdrojem tepla pro akumulaci je elektrodový kotel (15 MWt) společnosti Local Energies, provozovaný pro poskytování služeb výkonové rovnováhy. Využívá se odpadní teplo externí společnosti, které by jinak bylo neúčelně mařeno. Přínosem je zvýšení účinnosti soustavy a snížení ztrát horkovodní soustavy v lokalitě vzdálené od teplárny 4 km. Za necelý rok provozu bylo využito přes 11 000 GJ odpadního tepla, tím došlo ke snížení emisí CO2 o 1 500 tun. S akumulátorem sousedí i spalovna odpadů ze zdravotnictví společnosti Recovera. Díky akumulátoru dochází k vyššímu využití tepla i z tohoto zdroje, který je charakteristický nepredikovatelnou dodávkou tepla.

V kategorii Dekarbonizace tepelných zdrojů

Veolia Energie ČR, a.s. za projekt Nový multipalivový kotel K6 v Teplárně Přerov
Společnost Veolia Energie ČR podepsala počátkem roku 2021 smlouvu na realizaci multipalivového parního kotle K6 o tepelném výkonu 40 MW v Teplárně Přerov. Na přelomu let 2022/23 byly zahájeny zkoušky a zprovozňování kotle. Palivem je tuhé alternativní palivo (TAP) vyrobené z již nerecyklovatelných odpadů a biomasa. Provozní využití v Teplárně Přerov je plánováno na 8 200 hodin ročně se spotřebou více než 100 000 tun TAP. Parní výkon multipalivového kotle K6 je vyveden na nově instalovanou protitlakou TG3 s elektrickým výkonem 9,25 MW. Součástí realizace kotle K6 je i zařízení na doúpravu, skladování a dopravu paliva. Multipalivový kotel K6 je jednou z fází miliardové modernizace přerovské teplárny, po jejímž dokončení bude uhelná technologie úplně odstavena.

V kategorii Rozvoj soustav zásobování teplem

Teplárna Liberec, a.s. (ze skupiny ENETIQA) za projekt Připojení krajské nemocnice na Teplárnu Liberec
Krajská nemocnice Liberec si v posledních letech zajišťovala dodávky tepla pro vytápění a ohřev vody prostřednictvím vlastní plynové kotelny. Cena tepla z Teplárny Liberec však byla i po vládním zastropování cen plynu pro nemocnici výhodnější. Teplárna tak získala nového významného odběratele tepla. Liberecká nemocnice spotřebuje ročně přibližně 50 000 GJ, což je zhruba 8 % roční produkce teplárny. Statutární město Liberec, jenž je menšinovým vlastníkem teplárny i nemocnice, uzavření dohody považuje za mimořádný moment, který je přínosem nejen pro nemocnici, ale bude mít také příznivý dopad na cenu tepla pro 13 000 libereckých domácností. Odběr tepla ze strany nemocnice totiž významně pomůže stabilizovat ceny i pro ostatní zákazníky teplárny.


TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky
logo TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky

Zájmové sdružení právnických osob, jejichž činnost souvisí s problematikou výroby, rozvodu a spotřeby tepla, výrobou a montáží technologií pro teplárenství a projektování zařízení pro zásobování teplem. Členové Teplárenského sdružení ČR vyrábějí více než ...