Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výhody hybridního řešení rozvodů tepla

O výhodách hybridního řešení rozvodů tepla v rozhovoru pro studio TZB-info hovoří Mgr. Pavel Hejtmánek, obchodně technický zástupce společnosti NRG flex.

Hybridním řešením označujeme technický návrh, kterým se vytvoří síť zásobování teplem (CZT, SZTE, SZT) v kombinaci ocelového předizolovaného potrubí větší dimenze (zpravidla DN125 a více) a flexibilního plastového předizolovaného potrubí pro menší dimenze.

Důležité je vždy dodržet požadavky vyplývající z provozních parametrů, tedy teploty a tlaku. Je nutné posoudit teplotní profil tepelné sítě. Nové termoplasticky zesílené flexibilní plastové předizolované potrubí je možné použít pro sítě s provozní teplotou okolo 100 °C, a to je zpravidla zcela postačující pro sekundární rozvody z teplovodních předávacích stanic i pro domovní přípojky.

Pokud je páteřní rozvod tepla z oceli, odbočky z plastu lze na něj napojit:

  • Navrtáním
  • Navařením přes přechod
  • Následuje nalisování

Spojenie ocelového potrubia s plastovým v zemi sa realizuje vždy bezpečným a overeným lisovaným spojom. Či sa na samotné potrubie napojíme cez odbočku alebo priamo navŕtavkou je jedno. Naši technici vždy dôsledne posúdia spôsob napojenia a odporučia najlepšie riešenie,“ k rozhovoru doplnil Ing. Robert Štefanec, který je jednatelem společnosti NRG Flex.

1,5 MW kotel VESKO-B od TTS Dukovany – kotel na štěpku
1,5 MW kotel VESKO-B od TTS Dukovany – kotel na štěpku
Kotelna Dukovany
Kotelna Dukovany
Realizace Bratislava – vtahování potrubí d160 do existujícího betonového kanálu
Realizace Bratislava – vtahování potrubí d160 do existujícího betonového kanálu

Využití plastového potrubí je výhodnější:

  • Ve městě, na sídlišti, kde často bývají omezené prostorové možnosti na výkopy nebo omezené možnosti otevření stávajících topných kanálů, častý souběh a křížení s jinými liniovými vedeními
  • V areálech, kde je také omezení prostorem pro výkopy a je požadována velká rychlost provedení
  • Ve svažitém terénu

Pro investora je důležité, že investice je srovnatelná s provedením v oceli.

Realizační firma může využít výhod a úspor plynoucích z rychlosti stavby, snížené poplatky za rozsah a čas záborů, ze snadné manipulace s potrubím a také ušetří na zemních pracích v důsledky výrazně menších výkopů.

Z hybridního řešení má ovšem velkou výhodu i provozovatel tepelné sítě. Jemu se sníží náklady na tepelné ztráty až o 30 % při provozu.

Pokud se vhodně propojí zájem investora, realizační firmy a provozovatele, tak z výhod hybridního řešení má prospěch každý. Neboť úspora tepelné energie se promítá i do kalkulací úspor emisí CO2.

Potrubní rozvody v oceli Dukovany
Potrubní rozvody v oceli Dukovany
Potrubní rozvody v předizolovaném plastovém potrubí – výhody
Potrubní rozvody v předizolovaném plastovém potrubí – výhody

Příkladem vhodného propojení zájmů je již realizovaný projekt v Dukovanech a Bratislavě.

Konkrétne pri projekte v Dukovanoch sa jedná o realizáciu druhej etapy. Prvá etapa bola zrealizovaná ‚klasicky‘ komplet v oceli. Pred realizáciou druhej etapy sme sa spojili s realizátorom a investorom a pripravili sme im štúdiu, kde sme im predstavili zámer hybridního riešenia. Náhradou oceľových potrubí DN100 a nižšie do flexibilního predizilovaného potrubia NRG FibreFlex Pro s max. kĺzavou teplotou do 115 °C a tlaku 10 bar sme dosiahli úsporu tepla až 36 % oproti návrhu v oceli. Okrem toho sa na danej časti siete zredukoval o 78 % počet spojov (namiesto 838 v oceli, iba 183 v plaste). Doba montáže bola asi 4krát rýchlešia a taktiež bolo možné realizovať menšie zásahy a pri použití double potrubí iba polovičnú šírku výkopov. Na mnohých miestach by bolo pre realizátorov nemožné s tak malými zásahmi potrubia v oceli zrealizovať. Hlavne prípojky k rodinným domom boli výrazne šetrnejšie k nutným zásahom a následným úpravám do pôvodného stavu. Takto sa podarilo zachrániť nejeden altánok, oporný múr plota, či kurín.

V jiném projektu v Turčianských Teplicích je hybridní řešení navrženo v síti CZT.

Pre väčšie dimenzie sa použijú oceľové potrubia a na menšie dimenzie pod DN125/DN100 sa použijú plastové flexibilné potrubia. Výhodou tohto riešenia spočíva hlavne v tom, že pri rekonštrukciách sa realizujú prípojky k bytovým domom efektívnejšie: rýchlejšie, s menej spojmi a ešte aj s nižšími tepelnými stratami.

Úprava projektov do hybridného riešenia je vo väčšine prípadov investične neutralna, alebo pri možnosti optimalizácie výkopových prác dokonca lacnejšia. Počítame vždy nákłady na dielo, nie na meter potrubia.
Plastovým predizolovaným potrubím zredukujeme počet spojov, pretože flexibilné plastové potrubia sú navinuté na kotúčoch v dĺžkach až do 150 m. Pri využití double verzie predizolovaného systemu znížime potrebnú šírku výkopu. Jednoduchým obchádzaním prekážok bez použitia kolien zabezpečíme plynulý prechod do objektov. Plastové predizolované potrubia majú nízke tepelné straty sú maximálne flexibilné a skombináciou oboch systémov zabezpečujú požadované parametre tepelnej siete.
Kľúčové výhody hybridných sietí sú v závislosti na rozsahu a dimenziách viac ako 30 % úspora tepla, zväčša 4x rýchlešia montáž, aj 85 % menej spojov na trase, flexibilné obchádzanie prekážok a inžinierských sietí a často polovičné výkopy. Toto všetko spojené s menším obmedzením počas výstavby a rýchlejšou realizáciou je dôvodom na to, aby sa v budúcnosti realizovali projekty inovatívnejšie a tým sme spoločne prispeli k úspore CO2.

Rádi připravíme porovnání a studii možného využití tohoto revolučního způsobu napojení, pro nás je důležitý i ekologický aspekt. A právě toto nové inovativní řešení a spojení dvou materiálů nám dává smysl v tom, aby bylo možné energii dopravovat ke koncovému odběratelovi skutečně efektivně a byl z toho přínos při výstavbě, ale hlavně dlouhodobě při provozu.

Výměna tepelných sítí Bratislava Nové město
Výměna tepelných sítí Bratislava Nové město
 
 
Reklama