Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Více než dvě třetiny tepla pro byty pochází z účinných soustav zásobování tepelnou energií

Energetický regulační úřad poprvé zveřejnil přehled účinných soustav zásobování tepelnou energií. Zákon o podporovaných zdrojích energie brání poskytování dotací na tepelná čerpadla nebo solární systémy, které by svým provozem zhoršily jejich účinnost.

Energetický regulační úřad poprvé zveřejnil přehled účinných soustav zásobování tepelnou energií, kterých je v České republice celkem 208 ve 179 městech a obcích. Účinnou soustavu zásobování tepelnou energií najdeme v Praze a ve většině krajských i statutárních měst, například v Brně, Českých Budějovicích, Děčíně, Havířově, Hradci Králové, Jihlavě, Karviné, Kladně, Mostu, Liberci, Pardubicích, Plzni, Olomouci, Ostravě, Ústí nad Labem nebo i ve Zlíně.

Z účinných soustav zásobování tepelnou energií pochází v České republice 68 % tepla pro byty.

Vyplývá to z Přehledu účinných soustav zásobování tepelnou energií a z Přehledu předběžných cen tepelné energie k 1. 1. 2016, zveřejněných Energetickým regulačním úřadem.
„Více než dvě třetiny tepla dodávaného do bytů připojených na dálkové vytápění pochází z účinných soustav zásobování tepelnou energií, které minimalizují dopad na životní prostředí,“ řekl ředitel Teplárenského sdružení České republiky Martin Hájek. „Vítáme srovnání podmínek na trhu s často dotovanými zdroji, jako jsou například tepelná čerpadla. Zákazníci tak budou mít možnost se na základě reálných nákladů na zajištění tepelné pohody rozhodnout, jaký způsob vytápění zvolí,“ dodal Hájek.

Díky novele zákona o podporovaných zdrojích energie od 1. ledna 2016 není možné poskytovat dotace na tepelná čerpadla nebo solární systémy, které by svým provozem zhoršily celkovou průměrnou roční účinnost stávajících účinných soustav zásobování tepelnou energií.

„Některé dotační programy zákon o podporovaných zdrojích energie v současné době nerespektují, proto jejich správce na tuto skutečnost v nejbližší době upozorníme a budeme žádat zjednání nápravy,“ uvedl bez dalších podrobností Hájek.

Přehled účinných soustav zásobování tepelnou energií je k dispozici na stránkách Energetického regulačního úřadu a informace o tom, zda se jedná o evidovanou účinnou soustavu, bude zahrnuta také do interaktivní cenové mapy na stránkách www.naseteplo.cz, které provozuje Teplárenské sdružení České republiky.

Podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů, je účinnou soustavou zásobování tepelnou energií soustava, do které bylo v předcházejícím kalendářním roce dodáno alespoň 50 % tepla z obnovitelných zdrojů, 50 % tepla z druhotných zdrojů, 75 % tepla z kombinované výroby tepla a elektřiny nebo 50 % tepla z kombinace uvedených možností. Energetický regulační úřad má ze zákona povinnost účinné soustavy zásobování tepelnou energií evidovat a zveřejňovat jejich přehled vždy do 30. dubna.

Definice účinné soustavy zásobování tepelnou energií byla do zákona o podporovaných zdrojích energie převzata ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES.