Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Poslanci ČSSD chtějí dát zelenou dalšímu skládkování komunálního odpadu

Poslanci ČSSD v čele s předsedou Výboru pro životní prostředí Robinem Böhnischem vyšli vstříc skládkové lobby zaštítěné Hnutím DUHA a prosazují pokračování skládkování směsného komunálního odpadu, které chtěli poslanci Výboru pro životní prostředí zakázat od roku 2023.

V Praze dne 18. 6. 2014

 

Na včerejším jednání Poslanecké sněmovny předložili poslankyně a poslanci za ČSSD Robin Böhnisch, Václav Zemek, Pavlína Nytrová, Ladislav Šincl a Zuzana Kailová ve druhém čtení komplexní pozměňovací návrh k zákonu o odpadech, který ve svých důsledcích naprosto neguje dřívější pozměňovací návrh Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny, jehož je pan poslanec Robin Böhnisch předsedou, poslanec Václav Zemek místopředsedou a poslanec Ladislav Šincl a Zuzana Kailová jsou jeho členy.

Ke vzniku pozměňovacího návrhu poslanců ČSSD pan poslanec Robin Böhnisch na schůzi Poslanecké sněmovny doslova uvedl: „Požádal jsem pana Ivo Kropáčka, odpadového experta hnutí Duha, aby zapracoval maximum všech připomínek k původnímu návrhu, které došly od mnoha dotčených fyzických a právnických osob i veřejnoprávních korporací a jejich zájmových sdružení, a zapracoval kompromis.“

A odpadový expert Hnutí DUHA Ivo Kropáček se opravdu činil a do návrhu zapracoval všechny požadavky České asociace odpadového hospodářství (ČAOH), která v České republice hájí zájmy provozovatelů skládek. Tato skutečnost je dokonce v odůvodnění pozměňovacího návrhu poslanců za ČSSD výslovně uvedena, přičemž kromě návrhů ČAOH byl zohledněn pouze jeden návrh Hnutí DUHA.

Návrh poslanců ČSSD mimo jiné ruší jeden ze stěžejních bodů návrhu Výboru pro životní prostředí, a to zákaz skládkování směsného komunálního odpadu (nahrazuje ho pouze zákazem skládkování biologicky rozložitelného a recyklovatelného odpadu) od roku 2023 nebo navrhuje zvýšit množství materiálu pro technické zabezpečení skládek, který nepodléhá zpoplatnění, z původních 20 na 35 % hmotnosti uloženého odpadu. Snižuje se také výše účelové složky poplatku za ukládání odpadu na skládky, která navíc nemá být vybírána za ukládání směsného komunálního odpadu.

„Návrh poslanců ČSSD vytvořený ve spolupráci se skládkovou lobby a Hnutím DUHA konzervuje stávající katastrofální stav na dalších deset let a dává zelenou skládkování směsného komunálního odpadu,“ řekl ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek a dodal: „Pokud tento návrh projde, můžeme na lepší odpadové hospodářství v Česku i peníze z EU na oblast nakládání s odpady zapomenout, naopak je potřeba v rozpočtu vyhradit prostředky na placení pokut za neplnění bruselských směrnic.“

Poslanecká sněmovna by o podaných pozměňovacích návrzích měla hlasovat v pátek 20. června.