Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Užší nominace Projektů a Počinů roku 2013 v teplárenství

Do 12. ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem byly za rok 2013 nominovány projekty, které si vyžádaly investice bezmála ve výši 1 miliardy korun. Jejich obecným přínosem je zvýšení účinnosti využití primárních energií a využití obnovitelných zdrojů energie, snížení spotřeby paliv a emisí skleníkových plynů a zajištění efektivního zásobování teplem pro byty, průmysl, služby a další odběratele.

Každoročně se v oblasti soustav zásobování teplem a chladem dokončuje řada zajímavých projektů. Modernizují se, rekonstruují i nově budují zdroje, tepelné sítě i zařízení u zákazníků. Od roku 2002 veřejnost s nejúspěšnějšími projekty seznamuje Teplárenské sdružení České republiky prostřednictvím soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem. Do užší nominace bylo za rok 2013 vybráno ve třech kategoriích 11 projektů a jeden Počin roku.

Kategorie: Snížení tepelných ztrát – přechod na efektivnější horkovodní rozvody – nominace:

 • Teplárna České Budějovice, a. s. – Přechod Pražského předměstí z páry na horkou vodu
 • Teplárna Písek, a. s. – Rekonstrukce rozvodů a výměníku v areálu teplárny
 • Teplárny Brno, a. s. – Přechod centra Brna z parovodů na efektivnější horkovody

Kategorie: Rozvoj a využití obnovitelných zdrojů energie – nominace:

 • Dalkia Mariánské Lázně, s. r. o. – Zelená energie pro Mariánské Lázně
 • Teplárenská společnost Hlinsko, spol. s r. o. – Rozšíření výroby tepla z biomasy v Hlinsku
 • Teplárna Strakonice, a. s. – Rekonstrukce kotle ve Strakonicích s možností spalovat biomasu

Kategorie: Rozvoj soustav zásobování teplem – nominace:

 • ČEZ Teplárenská, a. s. – Teplofikace města Ledvice
 • Dalkia Česká republika, a. s. – Obchodní centrum Šantovka v Olomouci připojeno na teplárnu
 • Dalkia České republika, a. s. – Nemocnice Přerov připojena na soustavu zásobování teplem
 • TEPLO T s.r.o., Tišnov – Rozvoj soustavy zásobování teplem v Tišnově
 • TERMO Děčín a. s. (člen skupiny MVV Energie CZ) – Připojení Centra Pivovar na soustavu zásobování teplem

Počin roku 2013

 • Dalkia Industry CZ, a. s. – Dodávka chladu pro Důl Karviná

Vítězné projekty ve třech soutěžních kategoriích a Počin roku 2013 budou slavnostně vyhlášeny ve středu 23. dubna na společenském večeru Dnů teplárenství a energetiky 2014, které letos hostí Kongresové centrum Aldis v Hradci Králové. Slavnostní večer je součástí třídenní konference pořádané už po dvacáté Teplárenským sdružením České republiky.

V uplynulých 11 ročnících bylo na Projekt roku nominováno celkem 92 projektů a ocenění Projekt roku získalo 36 z nich. Počinů roku bylo zatím uděleno 8.

Příloha: Krátká představení nominovaných projektů

Kategorie: Snížení tepelných ztrát – přechod na efektivnější horkovodní rozvody – nominace:

Teplárna České Budějovice, a. s. –  Přechod Pražského předměstí z páry na horkou vodu

Dožívající parovod nahradil dvoukilometrový horkovod z předizolovaného potrubí z centrální předávací stanice až na sídlišti Pražské předměstí. Po trase horkovodu byl proveden protlak potrubí pod frekventovanou Plzeňskou ulicí a horkovod překonává řeku po zvednuté rekonstruované technologické lávce. Na horkovodní systém bylo přepojeno 6 výměníkových stanic, jejichž technologická zařízení byla zrekonstruována z parního na horkovodní provoz, a které teplem zásobují 2802 bytů. Přechodem na efektivnější horkovody dochází k výraznému snížení tepelných ztrát o 31 159 GJ/rok i ke snížení emisí SO2, NOx, prachu a CO2.

Teplárna Písek, a. s. – Rekonstrukce rozvodů a výměníku v areálu teplárny

V areálu písecké teplárny proběhla komplexní rekonstrukce vytápění, která si vyžádala náklady bezmála 1,7 milionu  Kč. Prvních úspor nákladů teplárna dosáhla už tím, že část prací byla provedena vlastními pracovníky. Výměna a zkrácení starých a naddimenzovaných rozvodů by měla přinést snížení tepelných ztrát na části rozvodu až o 80 %. Zároveň byl venkovní výměník nahrazen komplexní předávací stanicí přímo v objektu kotelny a budova původního výměníku bude sloužit jako sklad. Po modernizaci je také využito odpadní teplo z redukčních stanic kotelny pro předehřev teplé vody.

Teplárny Brno, a. s. – Přechod centra Brna z parovodů na efektivnější horkovody

Přepojení dalších 55 bytových domů s 2000 domácnostmi v centru Brna z parovodů na horkovodní rozvody je IV. etapou největší investiční akce městské akciové společnosti Teplárny Brno. Investice do rekonstrukce parovodů byla v roce 2013 celkem 128 milionů korun a bylo při ní nahrazeno horkovodními rozvody 4,5 kilometru starých parovodů. Celý projekt přechodu z páry na horkovody by měl být dokončen v roce 2019 a jeho realizace si vyžádá náklady ve výši bezmála jedné miliardy korun. Celková úspora snížením ztrát a zavedením objektových předávacích stanic se předpokládá kolem 100 milionů korun. Celkem by mělo být vyměněno 18 km parovodů.

Kategorie: Rozvoj a využití obnovitelných zdrojů energie – nominace:

Dalkia Mariánské Lázně, s. r. o. – Zelená energie pro Mariánské Lázně

V mariánskolázeňské teplárně byl uveden do provozu nový biozdroj pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů, který zásobuje teplem 3300 domácností a lázeňské objekty. Městskou teplárnu má od roku 2008 pronajatou a provozuje ji společnost Dalkia Mariánské Lázně, která díky realizaci projektu již dvakrát v roce 2014 snížila ceny za teplo. Ke snížení ceny přispělo levnější palivo. Palivový mix zemního plynu a topných olejů nahradilo zbytkové dřevo z těžby mimo jiné z nedalekého Slavkovského lesa. Toto řešení, šetrné k lázeňskému prostředí, doplňuje ještě efektivnější využití biomasy při kombinované výrobě elektřiny a tepla a ročně se tímto eliminuje produkce až 17 000 tun CO2.

Teplárenská společnost Hlinsko, spol. s r. o. – Rozšíření výroby tepla z biomasy v Hlinsku

Teplárenská společnost Hlinsko zásobuje teplem 1500 domácností a další nebytové prostory. V roce 2013 byl splněn cíl: vybudovat v Hlinsku zdroj, který bude z biomasy vyrábět 95 % tepla. Už v roce 2009 byl zprovozněn parní kotel (2,1 MWt) na spalování čisté dřevní štěpky, který se na výrobě tepla podílel z 50 %. Po další zdražení plynu byl vloni v Hlinsku instalován nový teplovodní kotel na spalování dřevní štěpky (2 MWt). Celková investice do nového kotle, která se obešla bez dotace jako v případě prvního kotle na biomasu, byla 10 milionů korun. Díky oběma kotlům je nyní v Hlinsku přijatelná cena tepla a nehrozí skoková zdražení jako při pálení zemního plynu. K výrobě tepla je využívána biomasa z okolí.

Teplárna Strakonice, a. s. – Rekonstrukce kotle ve Strakonicích s možností spalovat biomasu

Rekonstrukce kotle K2, prvního ze dvou hlavních teplárenských kotlů, které byly uvedeny do provozu už v roce 1954, začala ve strakonické teplárně na jaře 2011. Po demontáži kotle K2 došlo k jeho postupné modernizaci, která zvýší výkon kotle, snižuje spotřebu paliva i ekologickou zátěž. Rekonstrukce s využitím prvků fluidní techniky umožní teplárně spalovat hnědé uhlí a biomasu v poměru 60/40 tepelného výkonu kotle a snížit emise SO2 přímo v kotli o 65 % pomocí dávkování vápence do fluidní vrstvy. Použitý systém fluidního spalování kombinuje výhody stacionárního (bublajícího) fluidního lože a cirkulačního fluidního lože. Plánované náklady na rekonstrukci obou kotlů K2 a K1 dosahují 476 milionů korun.

Kategorie: Rozvoj soustav zásobování teplem – nominace:

ČEZ Teplárenská, a. s. – Teplofikace města Ledvice

Ekologicky čistou a spolehlivou dodávku tepla s vysokým uživatelským pohodlím; to vše mají nyní v Ledvicích. Z nedaleké elektrárny byl vyveden tepelný napáječ do obce, kde bylo na systém dálkového vytápění napojeno 100 objektů s ročním odběrem 10 500 GJ tepla. Teplofikace Ledvic stála 40 milionů korun. Kompaktní objektové předávací stanice tepla v domech nahradily neekologické lokální vytápění. Zatímco v elektrárně se zvýší emise prachu o 100 kg, ovzduší v obci bude čistší o 7,6 tuny prachu. To naplňuje hlavní opatření iniciativy „Stop prach“, jejichž aktéry jsou obce a města ležící v blízkosti Lomu Bílina a Skupina ČEZ, respektive Severočeské doly, Elektrárna Ledvice a ČEZ Teplárenská.

Dalkia Česká republika, a. s. – Obchodní centrum Šantovka v Olomouci připojeno na teplárnu

Dalkia Česká republika zajišťuje tepelný komfort největšího obchodního centra v Olomouckém kraji – Galerie Šantovka, postavené v areálu bývalé továrny Milo. Na ploše 11 hektarů vznikne vedle provozovaného OC i komplex bytů a budov s komerčním a administrativním využitím. Galerie využila připojení k síti dálkového vytápění, jelikož se nachází mezi centrem a hlavní dopravní tepnou a další emisní zátěž by měla dopad na kvalitu ovzduší ve městě. V první etapě, připojení OC, se počítá s dodávkou 18 500 GJ tepla ročně. Po dokončení projektu se předpokládá dodávka až 60 000 GJ.

Dalkia České republika, a. s. – Nemocnice Přerov připojena na soustavu zásobování teplem

Společnost Dalkia Česká republika a Nemocnice Přerov (člen skupiny AGEL), se dohodly na obnovení dodávky tepelné energie. Dalkia dodá nemocnici ročně 28 000 GJ tepla. Dalkia dodávala teplo do nemocnice sítí dálkového vytápění do roku 1998. Nemocnice poté přešla na vlastní plynové zdroje. S koncem jejich životnosti se nemocnice rozhodovala, zda je obnovit nebo se zpět připojit na síť dálkového vytápění v Přerově. Výhodnější byla varianta opětovného připojení. Dalkia garantuje Nemocnici Přerov i rekonstrukci parovodní přípojky, jež v budoucnu umožní dodávat teplo v efektivnější formě horké vody.

TEPLO T s.r.o., Tišnov – Rozvoj soustavy zásobování teplem v Tišnově

Revize výkonu centrální soustavy zásobování teplem v Tišnově ukázala, že je potřeba doplnit zdroj o výkonu bezmála 1 MWt. Jako nejefektivnější zdroj se ukázala kogenerační technologie. Nová kotelna zásobuje teplem lokalitu Hony za Kukýrnou, kde jsou dokončovány bytové domy napojované na vybudovanou síť teplovodních rozvodů. Soustava zásobování teplem v Tišnově, zejména v uvedené lokalitě se každoročně rozvíjí. Díky aktivitám místního developera jsou i další bytové domy napojovány na tuto síť teplovodních rozvodů.

TERMO Děčín a. s. (člen skupiny MVV Energie CZ) – Připojení Centra Pivovar na soustavu zásobování teplem

Nový projekt Centrum Pivovar Děčín je zasazen do areálu místního starobylého pivovaru v části Děčína nazývané Podmokly. Unikátní multifunkční centrum vzniká spojením historických budov pivovaru s novými prvky architektury. Tento objekt je zásobován z teplárny Želenice. Nové připojení má vliv na stabilizaci ceny tepla v Děčíně, přesněji řečeno v cenové lokalitě CZT Děčín, a to zejména vlivem na relativní podíl stálých nákladů v ceně tepla. Toto velké připojení kompenzuje odpojení několika bytových domů. Připojený výkon předávací stanice je 2,1 MWt, předpokládaná roční dodávka 7000 GJ.

Počin roku 2013

Dalkia Industry CZ, a. s. – Dodávka chladu pro Důl Karviná

Společnost Dalkia Industry CZ od dubna 2013 dodává těžební společnosti OKD chlad pro její závod ČSA Dolu Karviná, včetně doplňování ekologického chladiva. Dodávky chladu prostřednictvím centrální důlní klimatizace jsou nezbytné pro zlepšení mikroklimatických podmínek v dole, bez níž by nebylo možné dobývat uhlí z hloubky až 1300 metrů. Pro výrobu chladu bylo v první etapě instalováno zařízení o výkonu 10 MW chladu, což lze přirovnat k příkonu více než 32 000 moderních ledniček o objemu 250 litrů s mrazákem. Výkon bude možné navýšit až na 13 MW chladu. Zařízení ochlazuje vodu na teplotu 2,4 stupně Celsia, která je poté dopravována pod zem do hloubky více než 1000 metrů.

Podrobnější informace o soutěži Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem a obsáhlý archiv soutěže najdete na internetových stránkách Teplárenského sdružení ČR republiky v sekci Aktivity - Projekt roku.


TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky
logo TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky

Zájmové sdružení právnických osob, jejichž činnost souvisí s problematikou výroby, rozvodu a spotřeby tepla, výrobou a montáží technologií pro teplárenství a projektování zařízení pro zásobování teplem. Členové Teplárenského sdružení ČR vyrábějí více než ...