Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Nasazení mobilního řešení pro sběr dat v tepelném hospodářství města Ústí n. L.

Společnost Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. (THMÚ) poskytuje služby v oblasti dodávek tepla a teplé vody pro objekty na území města Ústí n. L. a v obci Povrly. Služby v této oblasti zajišťuje pro přibližně 30 000 bytů a pro nebytové objekty jako jsou školy, obchodní centra, zdravotní střediska, penziony, domovy důchodců apod. Pro výkon své činnosti THMÚ spravuje a obsluhuje energetická zařízení 253 výměníkových stanic, 14 plynových kotelen a k tomu příslušné sítě tepelných rozvodů. Do dalších 27 stanic zajišťuje dodávky páry a horké vody.

Technologická zařízení tepláren generují velké množství nezbytných provozních dat. Tato data jsou důležitá nejenom pro monitoring stavu technologie (úniky, dopouštění, tlaky, teploty, frekvence, spotřeby médií, atd.), ale i pro fakturaci dodaných energií. Tyto hodnoty jsou v dnešní době již částečně získávány automaticky. Stále však existuje významný objem měřených veličin, které je nutné sledovat a zaznamenávat ručními odečty. Tyto jsou prováděny pracovníky teplárny během fyzické návštěvy a kontroly technologického zařízení. Hodnoty jsou zapisovány do papírových dokumentů a následně na pracovišti přepisovány do některého ze systémů (provozní, obchodní, …).

Ve společnosti THMÚ bylo firmou HSI nasazeno webové řešení sběru dat, kde jsou data zapisována pomocí webového rozhraní přímo do konsolidované databáze měřených hodnot. Následně bylo implementováno mobilní řešení sběru dat, které doplňuje funkčnosti webové aplikace sběru dat. Dalším krokem k vyšší automatizaci bylo nasazení mobilního řešení tak, aby bylo možné provést zápis měřených hodnot z místa odečtu rovnou do centrální databáze, což přináší odstranění mezičlánku ručního přepisu dat. Navíc dochází ihned k zápisu naměřených hodnot do databáze s možností jejich okamžité kontroly. V případě současného automatického měření lze tak pohotově provádět kontroly správnosti odečtených hodnot. Tím lze vytvářet okamžitou a komplexní informaci o stavu teplárenské sítě (provozní hodnoty, podklady pro fakturaci, atd.).

Aplikace umožňuje následující akce:

  • Přihlášení uživatele
  • Vyhledání technologie (měřicího bodu – umístění technologie)
  • Zobrazení evidovaných měřicích zařízení v technologii včetně měřených veličin (některá měřicí zařízení umožňují měřit více veličin)
  • Zobrazení hodnot posledních měřených veličin
  • Zápis aktuální měřené veličiny
  • Doplnění poznámky k měřené veličině
  • Zápis informace o přetočení měřidla
  • Aplikace je integrovaná s google maps a umožňuje zobrazení umístění měřícího zařízení v mapě

Klientská část aplikace je postavena na operačním systému Android. Aplikace umožňuje nejenom práci jak on-line, tak i off-line. Režim Off-line je důležitý pro práci v místech s nedostupným datovým připojením. Aplikace umožňuje přednačíst definice pro měření veličin a odečet hodnot do interní paměti přístroje. Po připojení se k signálu (serveru) jsou hodnoty automaticky odeslány do centrální databáze. V případě jakéhokoliv výpadku spojení během komunikace jsou hodnoty odesílány na server opakovaně tak dlouho, až dojde k jejich uložení.

Mobilní aplikaci pro sběr dat je plně přizpůsobitelná pro sběr jakýchkoliv měřených hodnot a veličin. Rozsah hodnot lze nastavit v konfiguraci na straně serveru.

Důvody realizace mobilního řešení vyplývají jednoznačně z přínosu pro uživatele. Mezi výhody patří např. urychlení a zpřesnění sběru a zápisu dat, přístup k datům kdykoliv a kdekoliv, editace dat, eliminace chybovosti při přepisování dat a mnoho dalších.

Společnost HSI nabízí další možnosti rozšíření funkčnosti typu vyfotografování měřeného zařízení a odeslání fotografie do systému. Tato funkce by umožňovala jednoduchým kliknutím na tlačítko ve formuláři mobilního zařízení odeslat fotografii konkrétního měřeného přístroje. Funkci fotografování zařízení bude možné dále využít při hlášení poruch a různých událostí do dispečerského deníku nebo evidence havárií. Spojením fotografie, polohy zařízení z GPS a základního popisu dojde k rychlejší identifikaci závady a tím snížení nákladů na její odstranění.

 
 
Reklama