Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Poslechněte si záznam z konference o Novele zákona o hospodaření energií pořádanou CTI ČR

V rámci XXII. ročníku mezinárodní výstavy INFOTHERMA 2015 proběhla konference pořádaná Cechem topenářů a instalatérů České republiky na téma „Novela zákona o hospodaření energií“. Tento zákon přináší mnoho změn z oblasti měření tepla, novinky při vydávání osvědčení oprávněným osobám (průkazy, audity, pravidelné kontroly…).


K problematice novely zákona č. 406/200Sb., o hospodaření energií se vyjádřili Ing. Hana Schvarczová, MPO a Ing. Milan Balcer, MPO.

Tématem „Energetická náročnosti přípravy teplé vody“ se zabýval Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně.

Při energetickém hodnocení budov je nutné stanovení potřeby tepla pro přípravu a rozvod teplé vody. Podle potřeby tepla pro přípravu teplé vody a ztrát tepla při její přípravě a rozvodu se stanovuje také energetický požadavek na zdroj tepla.


Pro výpočty potřeby teplé vody a tepla pro její přípravu a rozvod platí ČSN EN 15316-3-1, 2, 3. Typické hodnoty pro výpočet energetické náročnosti přípravy teplé vody jsou uvedeny v TNI 73 0331. V tomto příspěvku je popsán způsob výpočtu potřeby teplé vody a tepla pro její přípravu podle obou výše uvedených předpisů.

Celý záznam z konference:

1. blok: Novela zákona o hospodaření s energií

  • Ing. Hana Schvarczová, MPO
  • Ing. Milan Balcer, MPO

2. blok: Energetická náročnost přípravy teplé vody

  • Ing. Jakub Vrána PhD.
Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...