Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Novela zákona o obalech v evropském předstihu, ale s mnoha otazníky

V závěru minulého roku představila vláda návrh novely zákona o obalech. Přináší významné změny v oblasti ochrany životního prostředí, přičemž jednou z nich je rozšíření zálohového systému na další jednorázové nápojové obaly – hlavně na PET lahve a plechovky. Tyto změny mají za cíl snížit množství odpadu a podpořit cirkulární ekonomiku. Na podrobnosti jsme se zeptali v rámci naší spolupráce s portálem epravo zástupců právní advokátní kanceláře Aegis Law.

Dle návrhu mají být s účinností od 1. 1. 2026 zálohovány kromě skleněných lahví též PET lahve, plechovky a další uvedené jednorázové nápojové obaly. Zálohová povinnost prozatím nedopadne na obaly od mléka a jiných mléčných nápojů.

Pro fungování zálohového systému a zpětného odběru budou klíčové tři kategorie subjektů. Jedná se o osoby uvádějící jednorázové obaly na trh (výrobci), dále o distributory uvádějícím tyto obaly do oběhu (především prodejci) a tzv. operátora zálohového systému.

Systém zpětného odběru zálohovaných obalů by měl fungovat podobným způsobem jako u skleněných lahví. Každý nápojový obal bude registrován a prodáván i se zálohou, která se následně bude vracet při vrácení zálohovaného obalu. Konkrétně je navrhován následující postup:

Registrace obalu: Výrobci obalů budou povinni registrovat vyrobené jednorázové obaly u operátora zálohového systému. Pokud obal, který bude podléhat registrační povinnosti, nezaregistrují, nebude možné jej na trh uvádět.

Záloha zaplacená výrobcem: Výrobci zaplatí operátorovi zálohu a poplatek za každý obal, který prodají prodejcům nebo který uvedou na trh jiným způsobem.

Záloha zaplacená prodejcem: Prodejci zaplatí výrobcům při koupi nápojů kromě ceny nápoje a jeho obalu též zálohu za obal. Tímto se záloha za obal vrátí výrobci.

Záloha zaplacená zákazníkem: Prodejci budou povinni promítnout zálohu též do prodejní ceny nápoje, za kterou budou nápoj prodávat zákazníkům. Zákazníci tak nebudou platit pouze cenu nápoje, ale nově též zálohu za jeho obal.

Zpětný odběr: Prodejci, kteří provozují prodejny nad 50 m2 prodejní plochy, budou povinni zajistit zpětný odběr nápojových obalů, tedy přebírat od zákazníků vracené obaly zpět. Návrh stanoví konkrétní požadavky na zpětný odběr, včetně místa a časového rámce, ve kterém bude nutné přijímání obalů umožnit.

Vrácení zálohy zákazníkovi: Při zpětném odběru nápojových obalů budou prodejci vracet zákazníkům zálohu za obal. Tímto se záloha za obal vrátí zákazníkovi.

Vrácení zálohy prodejci: Prodejci převzaté obaly následně předají operátorovi zálohového systému, který jim proplatí zálohy za předané obaly. Operátor prodejcům zaplatí i manipulační poplatek jako odměnu za zpětný odběr.

Zpracování vrácených obalů: Operátor zálohového systému se následně postará o další využití nebo recyklaci vrácených obalů.

Cílem novely je podpořit cirkulární ekonomiku a prostřednictvím zálohování a zpětného odběru snížit vysoké množství odpadu, které vzniká z používání jednorázových nápojových obalů. Nejedná se přitom o první iniciativu v této oblasti, a rozhodně ani o poslední podobný záměr.

Dalším důležitým bodem novely je stanovení závazných cílů pro recyklaci a zpětný odběr nápojových kartonů. Do budoucna lze tedy předpokládat, že se zálohový systém rozšíří i na kartony.

Významné je též navrhované rozšíření definice obalů také na reklamní letáky. Tato zdánlivě nepatrná změna bude mít za následek, že osoby, které uvádějí tištěné reklamní letáky na trh nebo do oběhu, budou nově povinny plnit veškeré povinnosti spojené s obaly, a to včetně recyklace letáků nebo jejich zpětného odběru.

Zálohování a zpětný odběr PET lahví a plechovek je v této chvíli čistě vnitrostátním počinem. Na úrovni Evropské unie tato povinnost dosud neexistuje. Hovoří se ale o jejím celoplošném zavedení s účinností od roku 2029.

I přes absenci unijní regulace není zálohování různých nápojových obalů v rámci Evropy žádnou novinkou. Podobný systém již funguje ve většině evropských zemí a zbývající státy se jej chystají zavést v nejbližších letech. Bude proto zajímavé sledovat vliv zálohového systému na snížení množství odpadu nejen na území České republiky, ale též v ostatních evropských státech.

Příspěvek byl původně uveřejněn na www.epravo.cz, v rámci spolupráce s vydavatelem EPRAVO.CZ pak upraven redakcí pro čtenáře TZB-info. Odstavec níže MŽP.

Systém zálohování by mohl začít fungovat v polovině roku 2025. Mimo to novela upravuje také odpad, jehož recyklace a svoz nebyl dosud zpoplatněn. Jedná se například o reklamní letáky.

Díky systému zálohovaných PETek a plechovek se nám podaří vysbírat až 90 % těchto odpadů k efektivnější recyklaci. Dnes z PETky může vzniknout například mikina nebo kobereček do auta. Našim cílem je vytvořit z PET lahve znovu PET lahev. Zavedením zálohování nejenže splníme naše evropské závazky, ale především ulevíme české přírodě, protože právě tyto obaly jsou jedněmi z nejčastěji ledabyle odhazovaných,“ vysvětluje záměr novely ministr životního prostředí Petr Hladík. „Řídím se myšlenkou, že nic není odpad. Zálohování je jenom jednou z výsečí cirkulárního hospodaření, které se vyvíjí a my musíme držet krok. Do budoucna budeme více a více materiálů separovat a recyklovat, jako příklad lze uvést textil,“ doplnil ministr Hladík s odkazem na aktuální informace k novele zákona.

 
 
Reklama