Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Stavební materiál vykouzlený z odpadu

Aneb z nevelkého Újezdu u Brna do celého světa

Výrobní linka, která dokáže zpracovávat komunální odpad a přetvořit ho na stavební desky, je nápadem z dílny společnosti SMART TECHNIK a.s. Bez problémů zpracuje celulózové odpadní materiály, Tetra Pak®, polyetylén o nízké hustotě (LDPE), zbytky textilií, kovu i vytříděný komunální odpad.

Gabriel Laub: „Myšlenka – neprodejný odpad zakázkové intelektuální produkce.“

Pohled na výrobní linku s lisy v pravé části
Pohled na výrobní linku s lisy v pravé části

Poslechněte si audio verzi článku:

Ta myšlenka od Gabriela Lauba o neprodejném artiklu nám zde tvoří oslí můstek s opačným významem k myšlence dnešního povídání. Likvidace a smysluplné upotřebení odpadu jako recyklátu, který bude nejenom znovu využit, zpoplatněn, ale i případně opětovně zrecyklován, je to, co priorita nejvyšší. Tedy zde získáme odpad „prodejný“ a znovu využitelný, bez nechtěných nároků na jeho finální likvidaci. Je to další kousek k rozmotání začarovaného kruhu odpadového hospodářství. Odpad zde neskončí ani ve spalovně, ani na skládkách, ani v řece či v moři. To jsou stále lepší zprávy. Druhý nadpis je symbolické předznamenání toho, že skvělá myšlenka nemusí být výsledkem vědeckého bádání třeba v Silicon Valley, ale z malého města Újezdu u Brna. Město je součástí projektu SMART MĚSTO Újezd u Brna. Konkrétně se jedná o Koncepci informačních a komunikačních toků, Koncepci veřejného osvětlení, Koncepci dopravy a Energetickou koncepci/Energetický akční plán. Koncepce projektu aktivně reaguje na vytvořený strategický dokument „Smart koncepce města Újezd u Brna“. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Balíky materiálu na zpracování
Balíky materiálu na zpracování
Plocha pro rovnoměrné rozvrstvení
Plocha pro rovnoměrné rozvrstvení

Když smart město, tak smart firma. Společnost SMART TECHNIK a.s. byla založena v roce 1999 bez vstupu cizího kapitálu. Společnost je od svého vzniku zaměřena na strojírenskou a zámečnickou výrobu, montáž strojů a zařízení, a to z velké části v oblasti jevištní divadelní technologie. Tímto zaměřením se odkazuje na dlouholetou tradici tohoto strojírenského oboru v Újezdě u Brna. V roce 2008 se společnost transformovala na akciovou společnost SMART TECHNIK a.s.

Společnost spolupracuje s celou řadou renomovaných firem, a to jak z České republiky, tak ze zahraničí, s cílem poskytnout zákazníkovi vysokou kvalitu výrobků a komplexní služby v oblasti realizace jeho zakázky, od studie přes zpracování projektové a výrobně technické dokumentace, výrobu, dopravu, montáž a uvedení zařízení do provozu, zajištění potřebných zkoušek a revizí, zaškolení obsluhy zařízení, záruční a pozáruční servis.

Jevištní technologie v Národním divadle v Bratislavě, komplexní dodávka autodromu, projekt Ruského kola – 45 m, projekt hydraulických vrat slonince ZOO Praha, jevištní technologie Národního cirkusu Minsk, orchestřiště, jeviště a technologie Filharmonie Rzeszow a spousta dalších projektů a realizací byly prubířským kamenem na cestě k tomuto projektu.

To je skvělé, ale kde máme ten zlatý grál?

Projekt výrobní linky v 3D
Projekt výrobní linky v 3D
Kompletizace výrobní linky
Kompletizace výrobní linky

Výrobní linka, která dokáže zpracovávat komunální odpad a přetvořit ho na stavební desky

Jak naložit s odpadem, který zatím měl jen dílčí nebo nulové využití? Výrobní linka dokáže bez problémů zpracovat celulózové odpadní materiály, Tetra Pak®, ale hlavně polyetylén o nízké hustotě (LDPE). Linka dokáže zpracovat společně s plasty a celulózou taky zbytky textilií a kovu. V podstatě dokáže linka i po dílčím vytřídění zpracovat komunální odpad.

Technologie zpracovává daný odpad pouze za využití fyzikálních procesů bez využití přidaných lepidel či pojiv, technologie je bezodpadová, všechny ořezy a piliny se vrací zpět do procesu zpracování odpadu, což platí také pro již použité stavební desky. Vývoj začal před nějakými osmi roky.

Linka pracuje v plně automatizovaném procesu, lze využít i poloautomatizovaný řídící proces, případně ruční ovládání. Navezený vytříděný odpad se rozdrtí na frakce, dotřídí a rozvrství. Následně se posune do dvou lisů s teplotou okolo 200 °C, potom do lisu studeného, kde dojde k prudkému ochlazení a doformátování. Ořezy a zbytky se vrací s ostatním materiálem zpět na počátek procesu.

Celý proces trvá okolo 2 minut. Deska je pevná, ale pružná, neprodyšná, tudíž ideální kupříkladu na střešní desky. Celá linka váží okolo 130 tun a vejde se na plochu cca 50 m × 25 m a vejde se do haly světlosti 7 m. Systém je skladebný, jakási obrovská stavebnice z komponentů, a může se měnit dle požadovaných specifikací zákazníka. Cena se pohybuje odhadem mezi půl druhým milionem až dvěma miliony eur.

Pohled na výrobní linku s odsáváním
Pohled na výrobní linku s odsáváním

Pohledy na výrobní linku s odsáváním

Specificky zpracovávaný odpad není nebezpečný, jedná se o odpady z výroby potravinářských a balících materiálů, čímž je zajištěna hygienická nezávadnost. Částečné znečištění nemění charakter bezpečného výrobku, neboť je odpad zpracováván za působení vysokých teplot.

Schéma výsledného deskového materiálu
Schéma výsledného deskového materiálu
Výsledné desky
Výsledné desky

Konečný výrobek (stavební deska) je odolná vůči vodě, splňuje podmínku nehořlavosti a má výborné mechanické vlastnosti, a to jak pevnost, tak také pružnost. Deskový materiál lze využít rozličným způsobem pro interiér i exteriér. Materiál je svými vlastnostmi předurčen pro střešní desky, podlahové desky a stěnové desky. Pohledová strana může být opatřena dalším povrchem dle potřeby, ale může zůstat v původním „surovém“ stavu, kdy svojí barevností, texturou a strukturou je moderním materiálem s obrovskými možnostmi využití. Velmi zajímavá barevnost je dosažena bez užití barviv pouze vytříděním tetra paku. Pochopitelně v textuře naleznete mimo lesknoucích se fragmentů alobalové části i fragmenty textů a písmenek, což má své kouzlo nevšedního a zároveň autentického recyklovaného materiálu. Tento materiál si najde dozajista svoji cestu na široký trh a jeho využití mimo pragmatického deskového materiálu k běžným stavebním účelům, je svojí rozmanitostí a pestrostí nebývalou výzvou pro výtvarníky, architekty a designéry.

Vlastnosti výsledného deskového materiálu z aseptického nápojového kartónu:

Běžná tloušťka 12 mm (8–12 mm)
Formát 1 250 mm × 2 500 mm (částečně volitelný)
Plocha 2,94 m2
Objemová hmotnost cca 850–950 kg/m2
Pevnost v tlaku 27,5 MPa
Ohnivzdornost Třída A

Vnější plášť konstrukční desky může být dle potřeby papírový nebo se skelným vláknem.

Recyklovaný materiál před zpracováním
Recyklovaný materiál před zpracováním
Výsledná deska
Výsledná deska

Pomoc životnímu prostředí je v některých zemích nezbytností

Pomoc životnímu prostředí není jen trendy společenskou poptávkou, ale stává se nezbytností. Materiál, který by dále znehodnocoval život na naší zemi, zatěžoval spalovny a skládky (v tom nepatrně lepším případě), je dále využit s předzvěstí další možné recyklace. Linka a technologie tohoto typu jsou neoddiskutovatelně součástí strategie o udržitelném rozvoji. Zkusme se podívat na měřítka větší, než jsou evropské aglomerace. Kupříkladu New York má nechvalné prvenství se svými až 33 milióny tun odpadu ročně. Obdobně jsou na tom i další velká města Ameriky. Mexiko City se „pyšní“ 12 milióny tun ročně. Čína jde v závěsu se svými 1,12 kg na den a osobu. Bombaj v Indii dokáže vyprodukovat 11 000 tun odpadu za den. Řeky a mořské zátoky, kde voda není přes plasty vidět nejsou ničím nereálným.

Severní Amerika drží globální prvenství průměrnou produkcí odpadu 624 700 tun za den.

Vladimír Kočí: „Čím je společnost na vyšší úrovni, tím víc odpadu produkuje. To je začarovaný kruh, který bychom měli rozetnout.“

Zajímavá textura výsledných stěn interiérů. Foto: Kelly Green Products
Zajímavá textura výsledných stěn interiérů. Foto: Kelly Green Products

Zajímavá textura výsledných stěn interiérů. Foto: Kelly Green Products

Tento citát zvěstuje nechtěnou pravdu, že čím bohatší země, tím je její vliv na životní prostředí větší. Větší vliv bohužel není synonymem lepšího nebo zlepšujícího se prostředí. Zatím. Snad technologie z Újezdu u Brna bude tou hybnou silou, která tento velmi nepříznivý stav postupně zvrátí. Tahle další česká vlaštovka na světovém nebi je důkazem, že ještě v naší vlasti zbyly nějaké dříve tak pověstné české ručičky a chytré hlavy k tomu.

Zajímavá textura výsledných stěn interiérů. Foto: Kelly Green Products
Zajímavá textura výsledných stěn interiérů. Foto: Kelly Green Products

Zajímavá textura výsledných stěn interiérů. Foto: Kelly Green Products

Ekonomické hodnocení výrobní linky na zpracování odpadu

  • Likvidace odpadu je vždy časově náročná a nákladná a jako taková musí být zaplacena.
  • Linka recykluje 18 tun odpadu za 24 hodin. To znamená, že každý den lze ušetřit 18 tun dřevěného materiálu nebo 18 tun primárního materiálu není třeba zpracovávat.
  • Materiál, který vyprodukuje linka za rok by stačil na postavení 500 domů.

Ve vyspělých ekonomikách je návratnost investic kratší než 3 roky.
Technologie zpracování může sloužit jako příklad oběhového hospodářství.
Když přemýšlíme o budoucnosti, záleží nám na generacích našich dětí a jejich dětí.
Naším cílem a naší strategií je udržitelný rozvoj.
Technologie zpracování získaly uznání na trzích EU, Ameriky, ale i kupříkladu Austrálie.

Slavnostní okamžik minulého měsíce – úspěšně předaná další linka – pro společnost Continuus Materials of IOWA, LLC – město Des Moines
Slavnostní okamžik minulého měsíce – úspěšně předaná další linka – pro společnost Continuus Materials of IOWA, LLC – město Des Moines

Závěrem

Pokud jste četli pečlivě, potom vás dozajista neudiví, že v roce 2021 odběratel výrobní linky od společnosti SMART TECHNIK a.s. v USA – CONTINUUS MATERIALS získal v ABU DHABI cenu za nejekologičtější výrobek roku, vítěz své kategorie THE GLOBAL INNOVATION AWARD – WINNER FOR THE SDG 12 CATEGORY. Oceněná linka je jednou z pětice výrobních linek prodaných do USA.

Z tohoto pohledu moje ocenění celého projektu nemá tu správnou váhu, ale stejně mám radost, že naše zemička, potažmo malé moravské městečko zabodovalo takovým významným způsobem ve světovém měřítku. Třikrát sláva, k tomu potlesk a šampaňské. Chtělo by to, obdobu zprofanovaných reliktů časů bývalých, foto všech, co se zasloužili, na tabuli cti, ale tentokrát opravdu upřímně a zaslouženě.

Použité zdroje:

  • Citáty – http://www.citaty.net
  • Fotografie a části textů s využitím materiálů a rozhovoru se společností SMART TECHNIK a.s.
  • Fotografie – společnost Kelly Green Products – Waterbury
 
 
Reklama