Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Změny v ohlašování přeprav nebezpečných odpadů

Datum: 8.12.2017  |  Autor: Mgr. Lukáš Garbiel, projektový manažer  |  Organizace: CIVOP s.r.o.

Na poli nakládání s odpady a zejména pak ve specifikaci povinností spojených s nakládáním s nebezpečnými odpady se každoročně v naší legislativě děje několik změn. Tou nejnovější je elektronická evidence přepravy nebezpečných odpadů, která by podle informací MŽP měla plně fungovat od 1. 1. 2018.


© Fotolia.com

Co znamená evidence přepravy nebezpečných odpadů?

V žádném případě nelze tuto povinnost zaměňovat s povinností vést průběžnou evidenci odpadů. To o čem je v tomto článku řeč, je pouze evidence přepravy nebezpečných odpadů, jedná se tedy o předání informace, kolik nebezpečných odpadů od jakého původce kdo a kam odváží.

Před rokem 2017 byla tato povinnost plněna prostřednictvím sedmi průklepových papírů s názvem „evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů“ oblíbená zkratka ELPNO. Tisku a manipulace se sedmi kopiemi ELPNO se ujali odpadové společnosti, i když tato povinnost ve stejné míře spočívala na původci odpadů. Tato povinnost byla přeformulována až po jedné z mnoha novel zákona o odpadech, kdy začátkem roku 2017 bylo v zákoně uvedeno, že evidence přepravy nebezpečných odpadů bude vedena elektronicky prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Háček byl ovšem v tom, že MŽP ještě neměla platformu do ISPOP zprogramovanou, v tomto případě se postupuje podle zákona tak, jako kdyby systém dočasně nefungoval.

Slovy legislativy takto:

V případě přerušení provozu integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí je možné přepravu nebezpečných odpadů uskutečnit, pokud odesílatel vyplní ohlašovací list, jeden potvrzený si ponechá jako doklad o předání nebezpečného odpadu a druhý přiloží k zásilce a po dokončení přepravy si jej ponechá příjemce. Po obnovení provozu integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí je příjemce do 3 pracovních dnů povinen doplnit údaje o přepravě nebezpečných odpadů v rozsahu ohlašovacího listu do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

V uvedeném režimu se tedy pohybujeme nyní, pokud chcete předat odpadové společnosti nebezpečný odpad, je třeba mít dva výtisky ohlašovacího listu pro přepravu nebezpečných odpadů, jeden pro původce a jeden pro odpadovou společnost. Informace tak zůstane jen mezi Vámi a není dále předávána orgánům státní správy. Tak se nám stalo z oblíbeného ELPNO nově OLPNO. Povinnosti vytisknout, vyplnit a předat OLPNO se většinou ujaly odpadové společnosti.

V říjnu 2017 MŽP vydalo informaci, že systém elektronického ohlašování bude spuštěn od 1. 1. 2018. To pro původce odpadů znamená plnit povinnosti ohlašovatele přepravy nebezpečných odpadů.

Přeprava nebezpečných odpadů se ohlašuje ministerstvu prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Odesílatel je povinen:

  • každou přepravu nebezpečných odpadů ohlásit před jejím zahájením v rozsahu ohlašovacího listu,
  • ke každé zásilce nebezpečného odpadu přiložit v listinné podobě doklad obsahující informace podle ohlašovacího listu,
  • v případě, že přeprava nebezpečných odpadů není zahájena v ohlášeném termínu, zrušit ohlášení přepravy nebezpečných odpadů do 3 pracovních dnů ode dne ohlášeného zahájení přepravy,
  • nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy nebezpečných odpadů opravit údaje o přepravě a přepravovaných odpadech, pokud vznikl rozpor mezi skutečnými a ohlášenými údaji. Tyto údaje může opravovat pouze v případě, že byl ohlašovatelem.

Pokud se tedy ministerstvu podaří zprovoznit prostředí pro ohlašování přepravy nebezpečných odpadů od 1. 1. 2018. Bude povinností Vás jako původce před odvozem nebezpečného odpadu z Vaší provozovny se vždy přihlásit do systému, zadat zde údaje o odváženém odpadu v rozsahu dnešního OLPNO, informace vytisknout a předat je k přepravě. Nejpozději do 3 dnů od odvozu musíte pak v komunikaci s odpadovou společností zjistit, zda byl odpad přijat do uvedeného zařízení v uvedeném množství, pokud došlo ke změně, musíte toto v systému opravit.

Další možností je, že převedete povinnosti odesílatele odpadů na odpadové společnosti, které budou informace do systému vnášet za Vás, tak jak tuto povinnost plnili při manipulaci s ELPNO a OLPNO.

Je nutné si také uvědomit, o jak obrovské množství dat se jedná a pokud si vzpomínáte na problémy spojené se zprovoznění ISPOP před lety, dá se počítat s tím, že i pokud bude systém k 1. 1. 2018 plně spuštěn nějakou dobu potrvá, než bude plně funkční.

Novinky:

  • Dne 1. 1. 2017 vstoupila v platnost novela zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, novela rozšiřuje povinnosti provozovatelů zdrojů pitné vody
  • Dne 1. 1. 2017 vešla v platnost novela zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 326/2017 Sb., řeší průběh řízení v případech nově realizovaných staveb.
  • Dne 19. 10. 2017 vešla v platnost novela vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, týká se napájecích stanic pro elektromobily a čerpacích stanic na vodík.
 

Hodnotit:  

Datum: 8.12.2017
Autor: Mgr. Lukáš Garbiel, projektový manažer
Organizace: CIVOP s.r.o.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)