Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nové výzvy OPŽP na zpracování a využití odpadů pro obce a podnikatelské subjekty

Od 1. 9. 2016 do 30. 11. 2016 bude možné podávat žádosti k 40. a 41. výzvě OPŽP. Obě výzvy se zaměřují na řešení odpadů.

40. výzva, Předcházení vzniku komunálního odpadu, umožňuje získat dotaci ve výší do 85% ZV na projekty zaměřené na prevenci vzniku biologicky rozložitelných odpadů prostřednictvím domácích kompostérů pro občany, rozšíření nebo vybudování sběrné sítě kontejnerů k předcházení vzniku oděvního a textilního odpadu či na pořízení štěpkovače přiměřeného výkonu.

  • Alokace je vyhlášena ve výši 100 mil. Kč.

41. výzva, Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů, poskytuje dotaci ve výši do 85% projektům zaměřeným na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadu. K dalším podporovaným aktivitám v rámci výzvy patří výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů a bioplynové stanice společně s výstavbou a modernizací zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů.

  • Alokace je vyhlášena ve výši 1,85 mld. Kč.

Příjemci obou výzev jsou kraje, obce a města a podnikatelské subjekty. 41. výzva rozšiřuje žadatele o svazky obcí, městské části hl. m Prahy, příspěvkové organizace, veřejné instituce, vysoké školy a školská zařízení či nestátní neziskové organizace.

 
 
Reklama