Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Materiálově energetické využití biomasy a odpadů pyrolýzou a zplyňováním

Jarní kolo osmého ročníku specializovaného semináře nejen o materiálově energetickém využití biomasy a odpadů pyrolýzou a zplyňováním se uskuteční 21.4.2014 v Brně.

"Letos poprvé se sejdeme na akademické půdě Fakulty regionálního rozvoje a zahraničních vztahů Mendelovy univerzity v Brně. Díky příspěvku od firemních partnerů je vstup pro studenty se zájmem o obor letos bezplatný, čímž se hlásíme k vládou vyhlášenému projektu “Rok technického vzdělávání dětí a mládeže.” Tak jako každý rok jsem se snažil připravit poutavý a zajímavý program, který je obohacený o zajímavé a perspektivní vývojové projekty," říká Mgr. Radovan Šejvl, předseda Sdružení Energis 24.
Pozvánka je již umístěna na www.energis24.cz, kde probíhá elektronická registrace.


Jedna z románových postav Julese Verna již v roce 1847 předpovídá, že voda je uhlím budoucnosti a bude se rozkládat elektřinou, která se stane mocnou a hybnou silou. V roce 1918 byl patentován první vodíkový vyvíječ pro vozidla a v roce 1935 první systém, který umožnil provoz vozidla pouze na vodu.

Z konference 2014

Pyrolýza a zplyňování
Dopolední blok o pyrolýze a zplyňování začínal představením vývoje a sdělením zkušeností z první komerční instalace pyrolýzní jednotky NWT, Hulín a představením zařízení na zplyňování biomasy i odpadů s elektrickým výkonem 100 kW a přeplňovaným motorem TEDOM od firmy BOSS engineering. Novinky z oblasti vývoje malé pyrolýzy rovněž prezentoval Ing. Josef Brettl z podniku Inovativní technologie, kterého zaujala možnost indukčního nebo mikrovlnného ohřevu pyrolyzované vsázky. Co je nového v oblasti zplyňování biomasy a nejrůznějších odpadů v plazmatickém skupenství se účastníci dozvědí jen ze sborníku na DVD, neboť zástupce SILVERGAS, Bardejov se naší konference nemohl zúčastnit. V sále chyběl i zástupce společnosti HEDVIGA GROUP, jejíž technologie pomalého termického rozkladu pro kogeneraci si hledají cestu na zahraniční trhy.

Trocha historie kyslíkovodíkového plynu
Zajímavé je, že kyslíko-vodíkový plyn byl objeven už roku 1766 a první vozidlo na vodík a svítiplyn vyjelo už v roce 1862. Jedna z románových postav J. Verna již v roce 1847 předpovídá, že voda je uhlím budoucnosti a bude se rozkládat elektřinou, která se stane mocnou a hybnou silou. V roce 1918 byl patentován první vodíkový vyvíječ pro vozidla a v roce 1935 první systém, který umožnil provoz vozidla pouze na vodu. Yull Braun se v roce 1958 pouští do práce s hlubokým přesvědčením, že dokáže realizovat Vernovy vize. Za 30 let utratil 30 mil. USD svých investorů a pracoval na komercionalizaci vyvíječů plynu. Na základě jeho celoživotního úsilí se vodíkový plyn přejmenoval na Brownův plyn. V roce 1977 NASA provádí sérii testů výroby vodíků pro pohon raket a v roce 1990 Stanley Mayer získává patent na výrobu Brownova plynu vyrobeného vysokofrekvenční rezonancí, která rapidně zvýšila účinnost výroby vodíkového plynu.
Budoucnost Brownova plynu
V roce 2008 se v ČR začíná věnovat tomuto tématu Martin Bužek a již v roce 2010 získává bludný balvan od klubu skeptiků. Dnes je v ČR i ve světě několik firem, které úspěšně vyrábějí moduly pro výrobu vodíkového plynu do osobních i nákladních automobilů, i když nejsou pro provoz ve vozidlech homologované. Na tomto tématu pracuje ve světě celá řada univerzitních týmů a již existuje několik pokročilých metod efektivního rozkladu vody pomocí nanočástic nebo kavitace. Energetický koncern E.ON se spolu s University of South Carolina podílel na vývoji unikátního typu elektrody s nanostrukturou na bázi oxidu titaničitého, která výrazně snižuje energii potřebnou pro štěpení vody na kyslík a vodík. Je tedy jen na nás, jestli se tímto tématem budeme zabývat, nebo podlehneme závěrům klubu skeptiků. V prvním případě nás neváhejte kontaktovat.

Environmentální technika a energetika
Celá konference byla zaměřena na moderní technologie pro ochranu životního prostředí a nové technologie pro materiálově energetické využití biomasy a odpadů pyrolýzou a zplyňováním, které to v naší zemi u rádoby ekologů nemají jednoduché. Prakticky každý pokus o instalaci nového zdroje zbavujícího naši zemi existujících odpadků provázejí řady protestů, ale nikomu nevadí, že v našich skládkách tiká časovaná bomba. Všechny skládky obsahují prakticky celou Mendělejevovu periodickou soustavu prvků a výluhy ze skládek mnohdy prosakují do spodních vod. Právě proto se mnohde ve světě za přispění velkých investic skládky otevírají, těží a energeticky využívají. Výhřevnost odpadu je v našich zemích energeticky úměrná výhřevnosti hnědého uhlí. Není ale efektivnější odpad roztřídit a materiálově energeticky využívat rovnou?

Výhled do budoucna a burza nápadů
V roce 2015 pochopitelně zůstaneme věrni tématu materiálově energetického využití biomasy a odpadů a podrobněji se podíváme i na malé vysoce účinné prvky decentralizované energetické soustavy, jako jsou mikroturbíny, palivové články, mikrokogenerační jednotky, efektivně zapojená tepelná čerpadla, ale i progresivní systémy efektivního rozkladu vody a další inspirace a inovace použitelné v energetickém odvětví.
 
 
Reklama