Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Elektřina z jaderných elektráren a její uhlíková stopa mým pohledem

K summitu evropských zemí na téma závazku k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050

Uhlíková stopa či uhlíková neutralita jaderné energie má šanci promluvit do oboru TZB více, než se zatím zdá. Tak se jeví závěr z prosincového evropského summitu v Bruselu.


© Fotolia.com

K summitu evropských zemí, 12. a 13. prosinec 2019, na téma závazku k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050

Premiér Andrej Babiš informoval po skončení summitu o tom, že se mu podařilo do celkového výstupu dostat větu, že „některé státy využívají svou jadernou energetiku jako svůj mix“. A jako velmi zajímavé označil skutečnost, že když se to podařilo prosadit, tak se k tomu přidalo více států.

Přesněji ta pasáž zní asi takto:
"At the same time, EU leaders stressed the need to ensure energy security and respect the right of every EU country to decide on its own energy mix, including nuclear energy, and the best technologies. They also said that climate neutrality should be achieved in a way that favours the EU's competitiveness."
V překladu:
Zároveň vůdci EU zdůraznili potřebu zajistit energetickou bezpečnost a respektovat právo každé země EU rozhodovat o vlastním energetickém mixu, včetně jaderné energie, a nejlepších technologiích. Rovněž uvedli, že klimatické neutrality by mělo být dosaženo způsobem, který zvýhodňuje konkurenceschopnost EU.

Vybráno z informačních kanálů

ECHO24:

Podle Alexandra Vondry (ODS) je uvedená věta nicneříkající a právo zvolit si vlastní mix dává už Lisabonská smlouva.

Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL): „Sice v hledání v rámci kompromisu jsme nedostali výslovně zmínku, že Evropská unie bude podporovat jádro. Přesto tam není formulace, kterou chtěly jiné státy, tedy zařazení jádra mezi nepodporované zdroje. Myslím si, že se Česká republika správně obrátila na Francii, a i za pomoci jejich prezidenta se povedl tento výstup vyjednat.

irozhlas:

Jaderná energetika není udržitelná ani bezpečná a nevíme, co s odpadem. Pokud ji některé státy chtějí, ať ji mají, ale ne za peníze EU,“ prohlásil lucemburský premiér Xavier Bettel.

Na dnešní Evropské radě jsem přesvědčil lídry o tom, že rozvoj jaderné energie je naší cestou ke klimatické neutralitě,” napsal si premiér Babiš na svůj Twitter. „Byl jsem tam celý večer sám. Nakonec se mi to ale povedlo.

Můj pohled na jaderné elektrárny

Spotřeba elektřiny je nedílně spojena s provozem TZB. Její cena, podíl OZE na její výrobě, již dnes významně rozhodují o řešení stavebních objektů.

Většina lidí, respektive tak se to při pohledu na hlavní informační zdroje jeví, se shoduje v tom, že za růstem teplot na Zemi a klimatickými změnami stojí rostoucí koncentrace CO2 a dalších skleníkových plynů. Proto je nutné jejich emise velmi rychle omezit a včera již bylo pozdě. Jaderné elektrárny ke zvyšování koncentrace CO2 nepřispívají, jsou prakticky uhlíkově neutrální. Mají jiná rizika, ale ta jsou vzhledem ke všeobecně propagovaným rizikům vyplývajícím z oteplování planety zanedbatelná. Protože, byť to zní zcela bezohledně a absurdně, tak pro zachování života na naší planetě je mnohem příznivější riskovat smrt desítek tisíc lidí zasažených případnou radioaktivitou oproti smrti stovek miliónů lidí v důsledku zničení jejich životních podmínek zvýšenou klimatickou teplotou a jejími důsledky.

Jsme pokrytci?

Pokud nechceme být v Evropě pokrytci, když své směřování k uhlíkové neutralitě zdůvodňujeme ochranou všeho lidstva a celé planety, a je nutné neutrality dosáhnout co nejrychleji, tak musíme přijmout to mírné riziko z jaderných elektráren, aniž bychom si výrazně snížili současnou životní úroveň, zabezpečili rostoucí spotřebu elektřiny na cokoliv včetně mobility. Pokud si některý ze států EU zvolil či zvolí jinou cestu, má na to právo, jsou to jeho náklady. Pokud není na propojeném energetickém trhu pokrytecký, nemůže význam jaderných elektráren na cestě k nulové uhlíkové stopě přehlédnout. Nemůže přehlédnout bezúhlíkový význam jaderných elektráren na stabilizaci výroby elektřiny. Stojí zato si přečíst komentář k atuální průměrné ceně 29,49 eurocentů, cca 7,50 za kWh pro domácnost, z německého internetové zdroje strom-magazin.de (3.12.2019): „Pokud jde o ceny elektřiny, byl podle průzkumu společnosti Verivox v roce 2019 dosažen práh bolesti pro každého druhého Němce. Mnozí se proto domnívají, že v tomto směru federální vláda nedělá dost … Více než každý druhý respondent (55 procent) proto souhlasí s tvrzením, že cena elektřiny je příliš vysoká a byl dosažen práh bolesti. 13 procent nesouhlasí, 30 procent bylo nerozhodnuto o tomto problému.

Když se kácí les, lítají třísky

Cíl, že u nás, ve Francii a všude jinde v EU by měly být zavřeny jaderné elektrárny, o uhelných nemluvě včetně výroby elektřiny ze zemního plynu, a přitom veškerá naše činnost se stane uhlíkově neutrální, je minimálně stejně ambiciózní, jako byl cíl poslat člověka na Měsíc. V každém případě je lepší mít za cíl nulovou uhlíkovou stopu, než v minulosti oblíbený cíl si vojensky podrobit svého souseda. Je třeba, aby cíle bylo dosaženo revolucí? Pro každou revoluci platí: „Když se kácí les, lítají třísky.“ Výsledky summitu v Bruselu naznačují, že by těch „českých třísek“ z nevyužití potenciálu investic do jaderné energetiky mohlo být méně.

Zákazníci vyřeší dilema jaderné elektřiny

Argument, zda je jaderná elektřina oproti výrobě elektřiny jen z OZE dražší, nebo ne, mohou vyřešit zákazníci. Nevím jak dalece v Česku, ale v EU se rozšiřuje systém nákupu elektřiny podle jejího původu. Již dnes si lze koupit potřebné množství elektřiny, které bylo ze 100 % vyrobeno z obnovitelných zdrojů. Dnes je tato elektřina o něco dražší než ta zbývající, vlivem příspěvku na podporu OZE. Jenže. Využití uhlí se významně omezí. Samotný zemní plyn přes jeho nepopiratelně nejnižší produkci emisí CO2 na vyrobenou jednotku elektrické energie v nulové variantě uhlíkové stopy rovněž nemá šanci. Pokud bude pokračovat příznivý vývoj snižování nákladů na výrobu „plně obnovitelné elektřiny“, jak tvrdí odpůrci jaderné elektřiny, tak zmíněný příspěvek na podporu OZE při výrobě elektřiny může brzo zmizet. A kdo pak bude mít zájem, a nebo i morální odvahu, si koupit dražší, jadernou elektřinu?

Boj nevyhrávají generálové, ale obyčejní lidé

Směr a postup boje určují generálové. Provedení boje však zůstává na řadových vojácích. Oni, my, tedy běžní spotřebitelé energií, budou krvácet, nést náklady za dosažení cíle, i kdyby s cílem nesouhlasili. Pokud se to někomu nebude líbit, tak jedinou možností je z boje dezertovat, tedy emigrovat mimo EU. Zatím je ještě kam emigrovat, ale všichni odpůrci současného trendu se tam nevejdou a mnozí ani nechtějí.