Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Ceny elektřiny se v Německu liší podle regionu

Přestože je Německo jeden státní útvar, tak ceny elektřiny pro domácnosti nejsou všude stejné a mezi jednotlivými spolkovými zeměmi se liší. Informaci o tom, o jaké cenové rozdíly se jedná, přinesl Strom-magazin. Údaje jsou založeny na výsledcích průzkumu provedeného německým spotřebitelským portálem Verivox.

Během posledních 12 měsíců se rozdíl mezi východními a západními zeměmi zvýšil o 50 procent.

V nových zemích (bývalá NDR) v současnosti platí průměrná tří až čtyřčlenná rodina s roční spotřebou 4000 kilowatthodin (kWh) elektřiny podle indexu spotřebitelských cen Verivox 1149 eur ročně. Ve starých spolkových zemích však je průměr 1104 euro, tedy o 45 euro méně. Před rokem byl tento rozdíl mnohem menší, a to pouze 29 euro.

Nejdražší elektřinu mají spotřebitelé v Braniborsku, kteří zaplatí v průměru 1180 euro ročně. Meziročně jim platba vzrostla o 3,1 procenta. Naproti tomu nejlevnější elektřinu mají v průměru spotřebitelé v Brémách s roční platbou za 4000 kWh ve výši 1054 euro. Tedy o 126 euro méně než v Braniborsku. O jeden rok zpátky byl tento rozdíl 101 euro a před dvěma lety dokonce jen 73 euro. Uvedený maximální rozdíl mezi zeměmi ve výši 126 euro odpovídá přibližně 3400 Kč (27 Kč/euro) a znamená, že Braniborsku je průměr o téměř 12 % vyšší než v Brémách.

Z hlediska průměru mají vysoké náklady na elektrickou energii také spotřebitelé v Meklenbursku-Předním Pomořansku s roční platbou 1164 euro, v Durynsku s 1146 euro a v Hamburku s částkou 1145 euro. PO Brémách platí nejméně spotřebitelé v Bavorsku (1082 euro) a Dolním Sasku (1088 euro).

Síťové poplatky představují čtvrtinu z celkového účtu za elektřinu

Jedním z důvodů rostoucích cenových rozdílů jsou regionálně odlišné síťové poplatky. Ty tvoří asi čtvrtinu ceny elektřiny a v nových spolkových zemích jsou významně vyšší než ve starých. Poplatky jsou obvykle vyšší ve městech oproti venkovským oblastem. Svůj podíl na tom mají nejen investice do rozšiřování sítě.

Jan Lengerke, člen správní Verivox uvedl, že cenové rozdíly souvisí s politikou Energiewende, tedy s přechodem na elektřinu z obnovitelných zdrojů energií. V tomto případě se však nejedná o poplatek na podporu této politiky, ale především o náklady spojené s výstavbou nových elektrorozvodných sítí a posilováním sítí stávajících. Rostoucí využití OZE, především větrných elektráren, si vynucuje také investice do zdrojů, které vykrývají výpadky ve výrobě elektřiny, pokud nesvítí Slunce, nefouká vítr. Náklady podporující opatření pro stabilitu výroby a rozvodu elektřiny se projevují regionálně odlišným způsobem, a to způsobuje růst zjištěných rozdílů plateb mezi regiony.

Zdroj:

Strom Magazin: Stromkosten nach Wohnort: Preise variieren erheblich [online]. [cit. 2017-01-09]. Dostupné z: Http://www.strom-magazin.de/strommarkt/stromkosten-nach-wohnort-preise-variieren-erheblich_207476.html

 
 
Reklama