Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jak se vypořádat s neplatiči: případ košického sídliště Luník IX

Na košickém sídlišti Luník IX dospěly problémy s neplatiči a s poškozováním rozvodných zařízení spojené s černými odběry tak daleko, že se tamní distributor rozhodl odpojit celé sídliště. Krizovou situaci město řešilo tím, že platbu za elektřinu a zároveň výběr peněz od domácností vzalo na sebe.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Košické sídliště Luník IX je na Slovensku velmi mediálně známé. Problémy, které způsobují někteří obyvatelé sídliště svému okolí vyvolávají různé rozporuplné diskuze. Jedním z problémů bylo neplacení za dodávku elektřiny. Následovala odpojení obyvatel od přívodu elektřiny, což řetězově vyvolalo černé odběry, poškozování elektrických rozvodů a nefunkčnost dodávky elektřiny i pro platící odběratele. Výsledkem bylo, že dodavatel kompletně odpojil od dodávky celé bytovky a problém přesunul na město zastoupené Bytovým podnikem města Košice. Celý odběr naměřený v trafostanici je nyní účtován bytovému podniku. Bytový podnik se pokusil o několik částečných řešení, například o natažení nových rozvodů po vnějších stěnách bytovky, přesun elektroměrů do centrální rozvodové skříně a manuální vypínání jističů neplatičům. Tato řešení byla velmi náročná na obsluhu a nepřinesla žádný efekt. Dluh města za odběr elektřiny neplatiči a černými odběrateli dále narůstal. Nakonec se bytový podnik rozhodl zavést plně automatizovaný předplatný systém na dodávku elektřiny.

Projekt podle požadavků zákazníka realizovala firma Transtech, která na sídlišti instalovala systém s těmito vlastnostmi:

  • Systém umožňuje zakoupení požadovaného množství elektrické energie občanem – odběratelem elektrické energie podobně jako kreditu na telefon u mobilního operátora. Po zaplacení libovolné částky bytovému podniku systém automaticky na dálku zapne odběr elektřiny a po odebrání zakoupeného množství ho zase automaticky vypne. Před vyčerpáním elektřiny, při dosažení minimálního množství upozorní obyvatele formou emailu a SMS zprávy, že je nutné dobít kredit zakoupením dalšího množství elektřiny.
  • Systém je vybaven bezpečnostními prvky, které zabraňují černému odběru elektřiny. Součtové elektroměry denně kontrolují odběr skupiny odběratelů, obvykle jedné bytové jednotky a porovnávají jej se součtem odběrů v dané skupině. Pokud systém zjistí rozdíl, okamžitě formou alarmu a emailu informuje správce o nesouladu a o možném černém odběru. Rozvodové skříně s elektroměry jsou vybaveny alarmem a senzory, které detekují nedovolené otevření rozvodové skříně a okamžitě formou SMS zprávy informují správce, případně policii.
  • Systém poskytuje doplňkové služby: Odběratel může na internetu sledovat denní spotřebu elektřiny a stav kreditu, umožňuje graficky zobrazit spotřebu za vybrané období a exportovat naměřené údaje pro další zpracování. To mu dává možnost zefektivnit svojí spotřebu. Správce má možnost vypnout nebo zapnout elektřinu. Také správce má k dispozici údaje o průběhu spotřeby, o historii mimořádných událostí, které následně mohou být zpracovávány.

Výhody i pro platiče

Projekt je určen pro skupiny obyvatel a aglomerace, které se v klasickém modelu dodávek a platby elektřiny chovají nedisciplinovaně a komplikují život jak dodavatelům elektřiny, tak svým sousedům – spoluobčanům, kteří přesto, že řádně platí, mají problémy s přerušovanou dodávkou způsobenou různými technickými zásahy do rozvodů a z toho vyplývajícími poruchami a odstávkami elektřiny. Samozřejmě, že tento systém může být uplatněn i u bezproblémových odběratelů. Přidanou bezplatnou službou – možnost si kontrolovat denně spotřebu na internetu – by určitě uvítalo mnoho koncových zákazníků.

Systém byl uveden do zkušebního provozu v roce 2012. Po dvouletých zkušenostech můžeme konstatovat, že se nad očekávání osvědčil a nenaplnily se žádné obavy. Příjemně překvapilo zejména hodnocení ze strany obyvatel sídliště Luník IX a pozitivní vliv na změnu myšlení lidí a jejich sociální chování.

Přínos pro odběratele elektřiny

Odběratelé energie pochopili a zvykli si na to, že elektřina je zboží jako každé jiné, kolik si jí koupí, tolik jí dostanou, podobně jako při nákupu benzínu, cigaret, potravin atd. Pochopili, že elektřina není komoditou, na kterou by měli sociálně slabí nárok i bez placení.

Zvýšilo se jejich finanční povědomí a zodpovědnost. Sami a dobrovolně se rozhodují, kolik peněz dají na elektřinu a kolik na další položky. Platby za položku uskutečňují z vlastní iniciativy a obvykle v čase, kdy dostávají sociální dávky a mají k dispozici finance. Většina platí tak, aby k přerušení dodávky vůbec nedošlo, jiní čekají až na vypnutí elektřiny. Teprve následující den jdou zaplatit na bytový podnik a dřív, než se vrátí domů, jim elektřina v bytě opět svítí.

Překvapivě i ti obyvatelé sídliště Luník IX, kteří ještě daný systém nemají zavedený, dožadují se jeho zavedení. Oceňují zejména to, že si zaplatí jenom tolik, kolik sami chtějí, a nemusejí hradit povinné pravidelné měsíční platby.

Online přístup k informacím je touto skupinou obyvatel z pochopitelných důvodů využíván jen málo.

Přínos pro bytový podnik

Překvapivě po celou dobu zkušebního provozu nebyl zaznamenán jediný pokus narušit nebo poškodit rozvaděče, elektroměry nebo rozvody elektřiny. Po zavedení systému nebyl zaznamenán jediný pokus případ černého odběru elektřiny. Pravděpodobně i proto, že před obyvateli nebyly zatajovány bezpečnostní prvky sloužící k ochraně systému, ale naopak byly při komunikaci zdůrazňovány.

Z pohledu správce zanikl u dané skupiny obyvatel problém s vymáháním pohledávek a také pojem neplatič elektřiny tak, jako neexistuje pojem neplatič potravin nebo neplatič benzínu.

Vymizel rovněž pojem odpojování a připojování odběratele. Elektřina jednoduše teče do té doby, dokud se nespotřebuje zakoupené množství, a její dodávka se obnoví až po zaplacení dalšího kreditu. Správce oceňuje také to, že má plně automatizovanou denní kontrolu celkové spotřeby elektřiny a součtu jednotlivých odběratelů a denně je informován, zda vznikají nějaké ztráty, či nikoliv, V době provozu tohoto systému k žádným ztrátám na měřeném úseku nedošlo.

Systém kromě výběru poplatků za elektřinu a jejich zavádění do počítače nevyžaduje žádnou jejich činnost a údržbu ze strany operátora. Vše je plně automatizované.

Celkové vyhodnocení vychází pozitivně i z hlediska nákladů bytového podniku. Kromě toho, že nevznikají ztráty z důvodů neplatičů a černých odběrů, výrazně klesly i náklady na výjezd údržbářů, na opravy technického zařízení a na následné řešení škodných událostí.

Podle Ing. Mariána Paška, technického ředitele bytového podniku Košice, jsou v současné době elektroměry s kreditním systémem zapojeny tři ulice a vrcholí přípravy 4. etapy, v níž bude tímto zařízením vybaven poslední bytový dům v majetku města.

Popisovaný systém měření je druhotným systémem, není oficiálním měřením pro účely zjištění platby za energie, která bude vyúčtována dodavatelem energií. Přínos lze spatřovat především v částech měst, kde jsou lidé se špatnou platební morálkou. Uplatnění by se jistě našlo v bytových komplexech, v rekreačních zařízeních a jinde.

Myslím si, že v boji s energetickou chudobou u nás je prvním, co je třeba udělat, je nutné zavést legislativu pro to, aby bylo jasně dané, kdo je energeticky chudý. Jednou z dalších otázek by mohlo být, na co se stát v boji s energetickou chudobou soustředit. Pokud by bylo rozhodnuto, že bude možno přispívat kredity na dodávku energií, stát by měl rovněž říci, kdo zaplatí přístroje a jak se bude podílet na zvýšených nákladech dodavatelé spojených s tímto systémem.

 
 
Reklama