Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kdo a jak se snažil v roce 2009 zastavit boom fotovoltaiky

Komentář k tvrzení Jana Fischera v pořadu Otázky Václava Moravce Stát versus solárníci

Současný ministr financí v demisi a předseda tehdejší úřednické vlády Jan Fischer prohlásil v pořadu Otázky Václava Moravce, že tehdejší vláda se snažila boom fotovoltaiky zastavit návrhem novely zákona o podpoře OZE, ale selhala Poslanecká sněmovna.

Skutečný průběh událostí v roce 2009, jak lze dohledat z dostupných zdrojů, je popsán v následujících odstavcích.

Trocha historie

Ještě na začátku roku 2008 byla výnosnost FV elektráren v ČR vcelku přiměřená. Výnosy investic odpovídaly výnosům dlouhodobých dluhopisů a nikdo netušil, že se blíží finanční krize. Následně došlo k výraznému posílení koruny, takže zhruba v polovině roku 2008 se investice do fotovoltaiky staly nepřiměřeně výhodnými. Na konci roku 2008 bylo podle tvrzení Martina Němečka z ČEZ Distribuce tolik rezervací výkonu pro fotovoltaické elektrárny, že pokud by všechny byly realizovány, pak podle jeho slov: „V případě že zafouká a zasvítí, otočí se tok na přenosových transformátorech a pára na Temelíně se začne vracet do chladicích věží.“

Následovalo však prudké oslabení koruny, které výhodnost investic zhoršilo, snížení výkupních cen dokonce hrozilo zastavením rozvoje fotovoltaiky, pokud by koruna dále oslabovala. Od února 2009 však koruna prudce posílila a zároveň došlo k propadu cen FV panelů, čímž se podmínky opět staly nepřiměřeně výhodnými.

V této situaci došlo k pádu vlády. Vlády, na níž se mimo jiné podílela Strana zelených v čele s Martinem Bursíkem. Byla jmenována úřednická vláda, jejímž premiérem byl Jan Fischer a ministrem průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský (předtím i potom předseda představenstva ČEPS, a. s.).

Co vedlo k boomu

24. 8. 2009 MPO oznámilo, že prosadí snížení výkupních cen od 1. 1. 2010. Ve fotovoltaickém průmyslu vznikla panika, každý se snažil dokončit rozpracované projekty. Ještě v září byly uzavírány nové kontrakty na výstavbu FVE s termínem dokončení v roce 2009. Mnohé z těchto projektů by byly realizovány až v roce 2010, pokud by vláda nestrašila dramatickým snížením výkupních cen.

19. 10. 2009 vyšla na TZB-info k tématu přiměřených výkupních cen seriózní analýza, v níž je jasně uvedeno, že pokud nebude přijata novela s účinností od 1. 1. 2010, „dojde v příštím roce ke skokovému růstu výkonu“ (podrobněji v článku Jaký je přiměřený pokles výkupních cen pro fotovoltaiku?).

Jan Fischer v Otázkách Václava Moravce prohlásil: „My jsme my, moje vláda v listopadu 2009 do Parlamentu, do sněmovny přinesla návrh zákona, který by stavěl ty, když to řeknu rychle ve zkratce, ty ceny z hlavy zase, zase na nohy. Naprosto racionální návrh. A je zajímavé, že tam ten zákon ležel, ležel a ležel. Takže to nešlo schválit na rok 2010, jak by bylo velmi žádoucí. A sněmovna to přijala v březnu následujícího roku, čili v roce 2010.“

18. 11. 2009 – vláda předložila sněmovně návrh novely zákona č. 180/2005 Sb., která by umožnila ERÚ snížit výkupní cenu pro fotovoltaiku o více než 5 %, v návrhu je přímo uvedeno, že poprvé má být nové ustanovení použito při stanovení výkupních cen pro rok 2011. Takový návrh nejen, že boom v roce 2010 nemohl zastavit, on jej naopak posílil (podrobněji například v článku Byly výkupní ceny elektřiny z fotovoltaiky stanoveny přiměřeně?).

Tvrzení Jana Fischera je pravdivé jen potud, že vláda předložila do sněmovny návrh novely. Problém je, že vláda tento návrh předložila pozdě – téměř 3 měsíce poté, co oznámila, že prosadí snížení výkupních cen, a jen 12 dní předtím, než měl Energetický regulační úřad stanovit výkupní ceny pro následující rok 2010. Avšak už vládní návrh počítal s účinností novely až od 1. 1. 2011, nelze se proto divit, že Poslanecká sněmovna takovému návrhu nevěnovala pozornost. Nefunkčnost sněmovny způsobená obstrukcemi ODS, která způsobila odsun projednání novely až na začátek roku 2010, už představovala sekundární problém.

 
 
Reklama