Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Řídicí a bezpečnostní technologie Siemens optimalizují chod elektrárny v Mannheimu

Datum: 28.7.2016  |  Organizace: Siemens, s.r.o.  |  Firemní článek

Společnost Siemens dodala v rámci modernizace uhelné elektrárny v německém Mannheimu-Neckarau hlavní řídicí technologie, transformátory, přípojky k vysokonapěťové síti a elektrickou požární signalizaci. Díky moderním technologiím Siemens patří nyní elektrárna Blok 9 Grosskraftwerk Mannheim mezi jeden z nejefektivnějších bloků uhelných elektráren na světě.

Siemens, s.r.o.
Siemensova 1
155 00 Praha 13

web:www.siemens.cz

Blok 9 zajišťuje od svého spuštění v roce 2015 dlouhodobou dodávku energie občanům města Mannheim a městského území Rhine-Neckar. Díky moderní technologii a kogeneraci je zde energie vyráběna ekologicky a efektivně. To znamená, že Blok 9 využívá menší množství uhlí k výrobě stejného množství elektřiny a tepla k dálkovému vytápění. V důsledku toho jsou emise skleníkových plynů a škodlivin na vygenerovanou kilowatthodinu výrazně nižší.

Hlavní řídicí systém maximalizuje zabezpečení napájení

© Siemens s.r.o.
© Siemens s.r.o.

Veškeré informace, které jsou zásadní pro provoz nové elektrárny, se soustředí v hlavním řídicím centru, kde jsou vyhodnocovány řídicím systémem Siemens SPPA T3000. Celkem 16 velkoformátových displejů nabízí obsluze přehled o všech aktuálních hodnotách v rámci elektrárny, včetně konkrétních parametrů procesů a stavů jednotlivých ventilů. Hlavní řídicí systém Siemens zajišťuje plně automatické řízení Bloku 9 a představuje spolehlivou ochranu proti poruchám a kritickým stavům. Systém podporuje také manuální i kombinovaný režim.

Jelikož je výtěžnost obnovitelných energetických zdrojů neproměnlivá, musí být možné Blok 9 rychle zapnout či vypnout v závislosti na aktuální situaci. Díky flexibilnímu provedení hlavního řídicího systému může Blok 9 kdykoliv na vyžádání zajistit energetickou rovnováhu, čímž výrazně přispívá ke stabilitě sítě a zabezpečení napájení v oblasti Mannheimu.

Připojení k vysokonapěťové síti

Nový Blok 9 je připojen k vysokonapěťové (220 kV) síti dodavatele elektřiny TransnetBW a provozovatele přenosové soustavy Amprion prostřednictvím dvou GSU transformátorů a několika spínacích jednotek. Tyto dva GSU Siemens transformátory jsou paralelně propojeny tak, aby dodávaly výkon od 27 kV do vysokonapěťové sítě. Toto unikátní řešení bylo v Německu použito vůbec poprvé. Kromě toho dodala společnost Siemens další transformátory a spínací jednotky, které napájejí veškeré elektrické pohony, čerpadla a ovladače.

Detekce požáru jako ochrana proti falešným poplachům

Až 1,200 kombinovaných hlásičů Siemens Sinteso využívajících pokročilou analýzu signálu ASAtechnology™ a detektory plynu zajišťují detekci vzniku požáru v elektrárně Grosskraftwerk Mannheim a eliminují výskyt falešných poplachů způsobených prachem či párou. Kromě toho systém požární signalizace obsahuje 400 tlačítkových hlásičů a detekci nárůstu teploty optickým kabelem, která slouží ke sledování případného požáru u dopravníků popele a umožňuje detekci s přesností až na dva metry.

Veškeré signály jsou přiváděny do 11 ústředen Sigmasys, které jsou navzájem propojeny zokruhovanou systémovou sběrnicí a jsou připojeny k dispečinku ve velínu. Zde je možné zdroj zahoření sledovat na monitoru a zobrazit jej na půdorysu. Pokud dojde k požáru, pak jsou automaticky informováni hasiči v elektrárně. V případě potřeby jsou povolány na pomoc i externí hasičské jednotky.

 

Datum: 28.7.2016
Organizace: Siemens, s.r.o.Sdílet:  ikona Facebook  ikona TwitterTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2019

technická podpora výrobců

Partneři - Energetika