Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Elektroenergetické datové centrum předložilo svůj řád s předstihem

Schválení řádu Energetickým regulačním úřadem je podmínkou pro zahájení sdílení elektřiny. Pravidla pro zájemce o komunitní energetiku nyní musí schválit ERÚ. Technické specifikace registrací, podmínky přístupu účastníků trhu, příjem a poskytování dat a informací, to jsou hlavní body Řádu EDC.

Foto © Kurt Kleemann, Fotolia.com

Návrh řádu EDC 4 měsíce před zákonem stanoveným termínem

Elektroenergetické datové centrum (EDC) předložilo Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ) do připomínkového řízení svůj řád. Schválení je podmínkou pro spuštění sdílení elektřiny v Česku, s jehož zahájením se počítá od letošního srpna.

Elektroenergetické datové centrum, a. s., (EDC) je nová společnost, která vznikla podle energetického zákona s cílem umožnit efektivní transformaci tuzemské energetiky. Zajišťovat bude sběr dat v energetice, jejich standardizaci a sdílení. Její fungování je podmínkou pro rozvoj komunitní energetiky. V EDC se budou soustřeďovat veškeré informace o výrobě a spotřebě elektřiny na úrovni domácností i velkých firem, o tocích elektřiny či jejím sdílení.

Na vypracování řádu jsme měli podle zákona devět měsíců, ale podařilo se nám celý proces urychlit. Nyní je na ERÚ, aby k dokumentu poskytl svoje stanovisko v návaznosti na návrh novely vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou. Cílem navrhované úpravy je upřesnit a rozvinout pravidla pro fungování trhu s elektřinou právě s ohledem na její sdílení,“ uvedl Petr Kusý, předseda představenstva EDC, a dodal: „Bez schváleného řádu by nebyla jasná pravidla pro vypořádání účastníků sdílení, což se týká například rozúčtování sdílené elektřiny mezi energetickými komunitami a aktivními zákazníky. To by vedlo k právním nejasnostem a možným komplikacím při samotné realizaci sdílení.

Mezi hlavní body řádu patří technické specifikace přístupu do systému EDC a proces registrací pro sdílení elektřiny. Dále obsahuje informace o poskytování dat a informací s relevantními účastníky trhu. Rovněž popisuje systém reklamací a dalších požadavků.

Přečtěte si také K čemu je Elektroenergetické datové centrum Přečíst článek

Připomínky ve veřejném konzultačním procesu do 25. června 2024

ERÚ k řádu EDC zahájil veřejný konzultační proces, ve kterém lze zasílat připomínky do 25. června. Ty následně bude nutné vypořádat a zapracovat do řádu případné změny. Druhým zásadním bodem pro začátek sdílení je novela vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou. Finální podobu vyhlášky již schválila Rada ERÚ a požádali jsme o její publikaci ve sbírce zákonů,“ říká Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

V souvislosti se sdílením ERÚ během letošního roku novelizoval licenční vyhlášku a spustil registrace energetických společenství. Úřad také zahájil veřejný konzultační proces ke měnovému cenovému rozhodnutí, které zohlední novou platbu za nesíťovou infrastrukturu vč. financování EDC, a připravuje úpravu vyhlášky o vyúčtování, kterou se bude řídit fakturace účastníků sdílení.


Spuštění EDC se plánuje ve dvou etapách

V první fázi začne IT systém pracovat od letošního léta, kdy se také rozběhne sdílení elektřiny v rámci komunitní energetiky a vzniknou energetické komunity a společenství. S plným provozem se počítá od poloviny roku 2026, kdy se jeho funkce rozšíří do dalších oblastí nové energetiky, jako jsou akumulace, flexibilita nebo agregace.

Akcionáři EDC jsou provozovatel přenosové soustavy ČEPS a provozovatelé regionálních distribučních sítí ČEZ Distribuce, EG.D a PREdistribuce.