Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

22. energetický kongres ČR: Odkud budeme brát elektřinu za 10 let?

Rok 2023 je a bude pro energetiku opět velmi rušný. Dnešní stále napjatá geopolitická situace proces změny energetiky urychluje. Dekarbonizace evropské i české energetiky bude nepochybně pokračovat. Primárním cílem je zajistit bezpečnost a spolehlivost dodávek elektřiny a plynu za přijatelné ceny, protože bez energií naše technicky vyspělá společnost zkolabuje.


Transformovna Řeporyje, foto © TZB-info

22. ročník prestižního energetického kongresu, pořádaný společností Business Forum, se uskuteční 18. dubna 2023 v hotelu Grand Majestic Plaza v Praze. Tradičně se zde setkají vrcholoví manažeři a odborníci nejvýznamnějších energetických firem a institucí české energetiky.

Klíčovou otázkou české energetické bezpečnosti je, odkud budeme brát elektřinu za 10 nebo 20 let. Ropu a plyn musíme zajistit dovozem, což se daří. Problém je v silné podinvestovanosti celé evropské energetiky. Podle tzv. dekarbonizačního scénáře, který představila společnost ČEPS letos na jaře, hrozí Česku nedostatek elektřiny už po roce 2030, kdy by mělo dojít ke konci spalování uhlí.

Na kongresu se seznámíme s možnými riziky, která hrozí, nebudou-li firmy dostatečně investovat do nových zdrojů a dojde-li k odstavení uhelných bloků bez adekvátní náhrady. Budeme hledat odpovědi na to kolik zdrojů budeme muset v příští dekádě postavit, jaké překážky brzdí v jejich výstavbě, jaká rozhodnutí musíme udělat dnes, abychom nedostatku elektřiny předešli. Budeme se ptát, zda je smysluplnější, bezpečnější a ekonomicky efektivnější eliminovat riziko tím, že budeme soběstační ve výrobě elektřiny nebo zda bychom měli určitou část spotřeby pokrýt importem a zavedením kapacitních mechanismů. Zeptáme se, zda se dá z dat dekarbonizačního scénáře vyčíst, který z těchto přístupů je ekonomicky efektivnější, protože konečný účet zaplatí spotřebitelé a méně efektivní řešení bude poškozovat konkurenceschopnost českých firem.

Přečtěte si také Green deal jako cesta k soběstačnosti Přečíst článek

Lídři předních energetických společností nás seznámí se strategiemi a investičními plány na příštích deset let. Distributoři chystají nemalé investice do posílení energetických sítí spojených nejen se zapojováním významného počtu nově budovaných obnovitelných zdrojů a rostoucím počtem elektromobilů.

V odpolední části kongresu se zaměříme na reformu evropského energetického trhu. Evropská komise navrhla v březnu letošního roku reformu uspořádání trhu s elektřinou, která má podpořit nárůst obnovitelných zdrojů, chránit zákazníky před prudkým kolísáním cen elektřiny a plynu a zajistit postupný odklon od plynu. Přední energetičtí experti nás seznámí se svým pohledem na navrhované změny nového designu trhu. Zeptáme se, co můžeme od návrhu EK očekávat a jak se propíše do české legislativy?

Energetická krize posunula zavádění úsporných a moderních opatření pozitivním směrem. V posledním bloku kongresu se budeme věnovat právě těmto trendům. Pozornost zaměříme na fotovoltaiku, větrnou energetiku, vodík, zelený vodík a biometan, se kterými jsou spojována velká očekávání.

Pokud vás zajímají podrobnosti, zúčastněte se kongresu!

Program kongresu a přihlášku najdete na: www.business-forum.cz