Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

MND představuje své současné i budoucí aktivity

Novou strategii v oblasti průzkumu a těžby ropy, plány a aktuální projekty vrtného kontraktora i výsledky retailového prodeje energií představilo na tiskové konferenci vedení společnosti MND.

Globální i lokální důvody vedou MND divizi Průzkum a těžba ke změně strategie. V posledních letech jsou na denním pořádku výkyvy cen ropy a plynu, které mají dopad na hospodaření firmy. Pokud jde o lokální důvody, MND pracuje ve značně prozkoumané a dlouhodobě těžebně využívané oblasti, přírodní uhlovodíkový potenciál se vyčerpává. Současně se dostávají do popředí nové zdroje energií, které postupně začínají nahrazovat ty tradiční. „Nechceme jen pasívně sledovat vývoj odvětví a omezovat naše činnosti na to, co nám dovolí trh s ropou a plynem a energetická politika EU. Hodláme se aktivně zapojit do nových trendů, rozvinout nové podnikatelské aktivity,“ říká ředitelka divize Průzkum a těžba Jana Hamršmídová.

Nová strategie se proto zaměřuje na hledání nových forem byznysu. Společnost se chce soustředit na oblast alternativních zdrojů energií, rozvíjet aktivity související, navazující či využívající její současné činnosti, neuzavírá se ale ani vzdálenějším formám byznysu v oblasti energií nebo obnovitelných zdrojů. Aktuálně je rozpracováno několik konkrétních záměrů, například CCS (vtláčení CO2 do podzemních struktur), modrý vodík či geotermální energie. To vše probíhá současně s optimalizací zdrojů ve firmě. Mimo jiné jsou snižovány environmentální závazky společnosti, každoročně jsou plánovány a vynakládány prostředky na likvidace nepotřebných vrtů a zařízení. „Inspirací jsou pro nás záměry Evropské unie v oblasti snižování emisí CO2, modré a zelené energie, cirkulární ekonomiky,“ doplňuje Hamršmídová. I přesto ale jí vedená divize bude nadále rozvíjet průzkumný a těžební potenciál na území ČR. „Je jasné, že i v současných podmínkách má význam pokračovat v dosavadní činnosti a existuje reálná šance objevovat nové zdroje ropy a plynu,“ tvrdí šéfka divize. Například právě probíhající průzkumný vrt v Kloboucích je realizován s vizí nalezení ropo-plynového ložiska v sousedství dřívějšího nálezu. Další rozvoj se plánuje u průzkumně-těžebních aktivit na Ukrajině. Tady po sedmi letech činnosti vidí MND významný potenciál především zdrojů plynu. Se spolehlivým místním partnerem jsou tu také skvělé podmínky pro odbyt.

Se samotnou těžbou úzce souvisí divize Retailu. „Plyn z první ruky“ nabízí MND Retail českým domácnostem a firmám již šestým rokem a za tu dobu se z něj stal nejdoporučovanější dodavatel energií v ČR. Zákazníci MND jsou podle průzkumů spokojeni tak, že jsou ochotni doporučit MND svým přátelům, a to až třikrát více, než je obvyklé v oblasti energetiky. To vše souvisí s od počátku nastavenými principy přístupu k zákazníkům. Spočívají v absolutní transparentnosti, otevřené komunikaci, poctivému a férovému přístupu, který zahrnuje i smluvní podmínky – smlouva s MND je na dobu neurčitou a vejde se na jeden list papíru. Služby se stále více digitalizují (online podpis přes mobil nebo počítač, online přepis energií apod.)

Většinu zákazníků tvoří domácnosti, které v poslední době řeší růst cen energií. „U elektřiny máme pro naše zákazníky z řad domácností ceny zajištěny dlouhodobě. Díky tomu je naše aktuální nabídka vzhledem k rostoucí ceně na velkoobchodním trhu velmi výhodná. Ceny si u nás zákazník může zajistit až do konce roku 2022. Již nyní tak díky tomu pozorujeme u naší nabídky elektřiny zvýšený zájem a očekáváme, že poptávka dále poroste,“ komentuje Lukáš Pokrupa, ředitel divize Retail. Nákupní cena elektřiny na burze v období od 30. 4. 2020 – 30. 4. 2021 vzrostla o 49,72 %. Hlavním aspektem je pokračující rostoucí cena emisních povolenek v důsledku zpřísnění klimatických cílů v rámci EU. Tento trend bude spíše pokračovat.

Podobně jako cena elektřiny, tak i cena zemního plynu na burze ve sledovaném období (30. 4. 2020 – 30. 4. 2021) strmě rostla, a to zhruba o 59,38 %. „Jako těžaři nabízíme Plyn z první ruky domácnostem i firmám dlouhodobě výhodně. I přes růst nákupních cen plynu na burze držíme úroveň cen ‚Plynu z první ruky‘ stejnou, kterou jsme na začátku roku zákazníkům plošně snížili. Díky tomu očekáváme, že výhodnost naší nabídky oproti běžné nabídce na trhu dále poroste. Všem zákazníkům – novým i stávajícím – umožňujeme zajištění těchto aktuálních cen na delší období – nyní až do června 2023. Odebírat plyn od MND je tak sázkou na jistotu a dobrým způsobem, jak mít výhodnou cenu dlouhodobě,“ uvádí Pokrupa.

Značka MND je od svého počátku podle Pokrupy dobře ukotvena. V kvantitativních výzkumech je jednou z nejznámějších a nejzvažovanějších značek na trhu. Aktuálně má MND 170 tisíc odebírajících zákazníků a růst zákaznického kmene je čtvrtým rokem vůbec nejvyšší mezi novými dodavateli. Je to především díky odlišnosti a relevantnosti nabídky. Na tom MND staví a přidávájí digitální inovace. V roce 2019 jako první z dodavatelů energií například zavedl možnost podepsat si smlouvu na energie online z domova. MND také věří v brzké přijetí novely energetického zákona, což pokládá za završení své dlouholeté snahy zprůhlednit nabídky energií na českém trhu. „Od vstupu MND na trh v roce 2014 se snažíme prostředí posouvat k transparentnosti. Na našich výsledcích je vidět, že tento přístup zákazníci oceňují. Nový energetický zákon nastaví konečně nejen rovné podmínky pro všechny dodavatele, ale hlavně zamezí pokračování nekalých praktik,“ uzavírá Pokrupa.

Podle předsedy představenstva MND DS (Drilling and Services) Reného Kachyni patřil loňský rok mezi jeden z nejobtížnějších v novodobé historii firmy, která je na trhu už více než sto let. Kachyňa popsal vývoj, kterým společnost MND DS prošla za posledních jedenáct let. Od velkého boomu v letech 2010–2015, přes období poklesu poptávky způsobené poklesem cen ropy a plynu po znovuoživení v letech 2018–2019 a následně rok s pandemií Covid-19. Nyní dochází k oživení poptávky po službách vrtného kontraktora, o čemž svědčí například právě zahájená zakázka na geotermální vrt/y ve Velké Británii . Stejně jako Průzkum a těžba, také Drilling and Services vyhledává nejen tradiční zakázky, které souvisejí s těžbou ropy a plynu, ale zaměřuje se i na oblast obnovitelných zdrojů energie, konkrétně geotermální vrty. Získává v tomto oboru nové zakázky a díky tomu posiluje svoji pozici na evropském trhu.


MND Energie a.s.
logo MND Energie a.s.

Jsme největší česká těžební společnost ropy a plynu MND Energie a.s., Moravské naftové doly, která má stoletou tradici v oboru. Plyn přímo z těžby jsme se rozhodli nabízet nejen velkoodběratelům, ale také napřímo domácnostem. Kromě Plynu z první ruky přímo ...