Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Předregistrační výzvy Modernizačního fondu jsou uzavřeny, zájem je mimořádný

O předregistrační výzvy Modernizačního fondu byl enormní zájem. Státní fond životního prostředí ČR přijal tisíce projektových záměrů, některé přicházely i po ukončení příjmu. Poslední termín příjmu byl stanoven na pondělí 1. února ke 12. hodině, záměry došlé po tomto datu tedy nemohou být akceptovány.

Předregistrační výzvy byly aktuálně vypsány pro tři z devíti programů Modernizačního fondu – Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT), Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+), Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU (ENERG ETS). Jejich hlavním smyslem bylo aktivovat investory a získat přehled o jimi plánovaných projektech. Tyto informace budou následně využity pro co nejefektivnější nastavení prvních ostrých výzev Modernizačního fondu v roce 2021.

Předregistrační výzvy skončily, ostré se otevřou možná už v březnu.

Zájem o ně byl opravdu mimořádný. Za dva měsíce jsme přijali projektové záměry v počtu jednotek tisíc. Jejich hlavním smyslem bylo aktivovat investory a získat přehled o jimi plánovaných projektech. Tyto informace následně využijeme pro co nejefektivnější nastavení prvních ostrých výzev Modernizačního fondu v roce 2021, tak abychom podporu zpřístupnili co největšímu okruhu žadatelů a různým technologiím. Zároveň jsme tímto krokem investorům umožnili dopředu jejich projektové záměry konzultovat,“ popisuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, který má Modernizační fond na starosti.“ Dodává, že „rozhodně neplatí, že kdo se do předregistračních výzev nepřihlásil, nebude mít v dalších letech nárok na předložení žádostí do ostrých dotačních výzev.

Předregistrace byla povinná jen pro projekty podávané v roce 2021. V druhé polovině roku 2021 je v plánu vypsání dalších předregistračních výzev pro následující roky.

Z vyjádření ministra Richarda Brabce, MŽP ČR:

Zatím se rozběhly předregistrační výzvy v prvních třech programech, a pokud se podaří ze strany Evropské investiční banky a Evropské komise finalizovat všechny prováděcí pokyny, chtěli bychom v březnu spustit ostré výzvy. Co se týká oblastí zajímavých pro obce a města, které jsem zmínil, budou jejich součástí oblasti teplárenství a nových obnovitelných zdrojů. V ostatních oblastech bychom chtěli předregistrační výzvy vyhlásit ještě v tomto roce, aby žadatelé mohli své projekty začít co nejdříve připravovat a rychle čerpat finance. O tom, kdy se budou výzvy otevírat, budeme samozřejmě dopředu informovat. Na harmonogramu výzev aktuálně intenzivně pracujeme a během února bychom rádi zveřejnili na stránkách www.modernizacni-fond.cz jeho předpokládaný vývoj pro první roky.