Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Spotřeba zemního plynu v roce 2018

Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy v ČR, kterou vydává Energetický regulační úřad, přináší řadu zajímavých údajů. Spotřeba zemního plynu klesla o 4 procenta, počet odběratelů z řad domácností také klesá.


© Fotolia.com
Kalkulátor cen energií TZB-info

Celková roční spotřeba zemního plynu v ČR dosáhla hodnoty 8 183 mil. 3 tj. 87 306 GWh (průměrná hodnota spalného tepla dosahovala v ČR 10,67 kWh/3 , tj. 38,42 MJ/3 ). Proti roku 2017 došlo ke snížení skutečné spotřeby o 4 %. Průměrná roční teplota byla 9,9 °C s odchylkou +2 °C od dlouhodobého teplotního normálu a +1,1 °C od roku 2017. Rok 2018 se stal nejteplejším rokem za posledních třicet let. Podíl spotřeby v topném období představoval cca 73 % souhrnné roční spotřeby .

Graf 1: Porovnání měsíčních skutečných spotřeb plynu (Zdroj:ERÚ)
Graf 1: Porovnání měsíčních skutečných spotřeb plynu (Zdroj:ERÚ)

Největší propad ve spotřebě proti stejnému období roku 2017 byl zaznamenán ve II. čtvrtletí, nárůst pak v I. čtvrtletí roku, a to v měsících únor a březen. Přepočtem na podmínky dlouhodobého teplotního normálu za pomoci teplotních gradientů dosáhla spotřeba zemního plynu v roce 2018 hodnoty 8 634 mil. 3 tj. 92 125 GWh s meziročním poklesem 1,1 % .

Graf 2: Spotřeba zemního plynu v roce 2018, rozděleno podle odběratelů  (Zdroj: ERÚ)
Graf 2: Spotřeba zemního plynu v roce 2018, rozděleno podle odběratelů (Zdroj: ERÚ)

Spotřeba zemního plynu v ČR v posledních deseti letech, s výjimkou roku 2010, stále dlouhodobě stagnuje, a to přesto, že v letech 2015 až 2017 zaznamenávala spotřeba plynu mírný nárůst. Za tímto nárůstem stálo především chladnější počasí a nárůst spotřeby plynu v oblasti výroby elektřiny, který se projevil i v roce 2018. Spotřeba zemního plynu v ČR je pod silným vlivem průběhu dosažených teplot, které jsou téměř po celé desetileté období nad dlouhodobým teplotním normálem. Největší dosažená spotřeba za posledních deset let byla v roce 2010, kdy došlo i k naměření nejnižší průměrné teploty. Naopak nejnižší spotřeba byla zaznamenána v roce 2014. Rozdíl mezi největší spotřebou v roce 2010 a nejnižší spotřebou v roce 2014 byl cca 1,7 mld. 3 (17,7 TWh). Největším propadem ve spotřebě, a to o 12 %, byl právě rok 2014 s celkovou spotřebou 7,3 mld. 3 (77,5 TWh), což byla vůbec nejnižší spotřeba plynu od roku 1995. Rok 2018 se svou spotřebou zemního plynu přiblížil roku 2009 a 2012, avšak při výrazně vyšší dosažené roční teplotě.

Graf 3: Vývoj spotřeby plynu a počtu zákazníků v domácnostech za posledních 10 let (Zdroj: ERÚ)
Graf 3: Vývoj spotřeby plynu a počtu zákazníků v domácnostech za posledních 10 let (Zdroj: ERÚ)
Graf 4: Spotřeba zemního plynu za posledních 10 let podle odběratelů (Zdroj: ERÚ)
Graf 4: Spotřeba zemního plynu za posledních 10 let podle odběratelů (Zdroj: ERÚ)

Z pohledu spotřeby plynu podle kategorií zákazníků v roce 2018 dosáhla největšího podílu na celkové spotřebě plynu jako vždy kategorie velkoodběru 47,1 %, následovaná kategorií domácnosti 27,8 %, maloodběru 13,7 % a středního odběru 9,8 %. Ostatní plyn zahrnující vlastní spotřebu, ztráty, změnu akumulace na distribuční soustavě a vlastní spotřebu výrobců plynu představoval 1,6 % z celkové spotřeby plynu v ČR

V ČR bylo k 31. 12. 2018 celkem 2 840 619 zákazníků. Přes 92 % z celkového počtu tvoří domácnosti. Vůbec nejvíce domácností je v Praze, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji. Za posledních deset let klesl počet všech zákazníků o 30 928. Největšího dosaženého počtu připojených zákazníků za posledních deset let, a to 2 871 547 bylo dosaženo v roce 2009.

Historická data ukazují vývoj spotřeby zemního plynu, svítiplynu a počtu zákazníků v letech 1949 až 2018. V těchto letech zaznamenala plynárenská soustava výrazný rozvoj ve všech segmentech spotřeby plynu včetně infrastruktury. V 80. a 90. letech přispělo k nárůstu spotřeby zemního plynu postupné převádění svítiplynu na zemní plyn (poslední dodávky svítiplynu byly ukončeny v červnu 1996). Od roku 2001, kdy bylo dosaženo historicky největší roční spotřeby zemního plynu (9,8 mld. 3 tj. 102,6 TWh), došlo v následujících letech ke stagnaci spotřeby a od roku 2007 dokonce k výraznějšímu poklesu spotřeb. Stagnace a následný pokles spotřeb souvisel zejména se změnami v cenách energií, s ukončením státních dotací na plynofikaci, se snižováním tempa postupné plynofikace regionů, se snižováním energetické náročnosti odběrů (zateplování objektů, modernizace spotřebičů), s tlakem na snižování nákladů firem, s úsporami výdajů za energii v teplotně přechodných obdobích, s absencí významnějších projektů na připojování nových velkoodběratelů apod. V roce 2006 byla naměřena největší denní spotřeba zemního plynu ve výši 67,6 mil. 3 (713,3 GWh) a rok 2009 zaznamenal s počtem 2 871 547 největší dosažený stav připojených zákazníků.

Graf 5: Historický přehled spotřeby plynu a vývoje počtu zákazníků (Zdroj: ERÚ)
Graf 5: Historický přehled spotřeby plynu a vývoje počtu zákazníků (Zdroj: ERÚ)

Zdroj: