Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

dTest: Trh s energiemi je špatný, sami zajistíme lepší ceny i podmínky

Nedávno se v médiích objevily zprávy o tom, že spotřebitelská organizace dTest plánuje uspořádat aukci, ve které by zájemci z řad domácností měli možnost získat lepší ceny energií a podmínky, než které mají nyní. V současné době jsou občanům zasílány nevyžádané emaily. Je ale počínaní dTestu v souladu s posláním spotřebitelské organizace? Může se spotřebitel ještě na tuto spotřebitelskou organizaci spolehnout, když se tímto krokem ocitla na druhé straně barikády?

Kalkulátor cen energií TZB-info

dTest o aukci tvrdí

Spotřebitelská organizace dTest informuje zájemce na svých stránkách, že v ČR existuje příliš mnoho domácností, které platí za elektřinu a plyn více, než je nutné a že mají nevýhodné obchodní podmínky. Uvádí rovněž příklady různých nešvarů, které se na našem energetickém trhu vyskytují, jako jsou vysoké smluvní pokuty za předčasné ukončení smlouvy, či automatická prodlužování smluv na dlouhá období. Podle dTestu jsou rovněž do konečných cen započítávány poplatky za služby, které zákazník ani neočekává (asistenční služby).

Informace na webových stránkách organizace uvádí tento stav jako důvod, proč se rozhodl iniciovat změnu prostřednictvím kolektivní aukce odběratelů energií. dTest přitom slibuje: „Budeme se snažit získat nižší ceny a lepší podmínky pro všechny spotřebitele.“

Měla by to být první aukce v ČR, kterou pořádá spotřebitelská organizace. V uplynulých několika letech proběhly podobné aukce v mnoha evropských zemích, ve kterých se spotřebitelům podařilo dosáhnout pozitivní změny. Na přiložené mapě dTest ukazuje místa, kde se tyto aukce konaly. Při jejich organizaci budou spolupracovat s nizozemskou společností Pricewise Services BV, která tyto aukce v Evropě organizovala.

Pro tento účel vytvořila společnost webové stránky, jež by měly přinášet podrobnější informace a umožňují zájemcům se přihlásit. Při prvním otevření stránky zaujme návštěvníky počítadlo zájemců o aukci, na kterém je vidět, jak počet přihlášených rychle roste (podle mého odhadu o 1 000 zájemců za den). Formulář k přihlášení provází návštěvníky na všech stránkách této prezentace. Nelze se divit tomuto zájmu, když dTest slibuje nezávaznou nabídku, kterou zákazníci mohou odmítnout.

dTest informuje, že vítězné ceny budou platit po dobu jednoho roku s tím, že smlouva s dodavatelem po vypršení závazku bude případně dále pokračovat a změní se na smlouvu na dobu neurčitou. Slibuje rovněž, že dosavadní závazek zákazníka bude řádně ukončen, tedy bez toho, že by zákazníkovi hrozila sankce za předčasné ukončení smlouvy a že dodavatel bude veřejně vyhlášen.

Následujícím krokem má být vyhlášení vítězných cen a informování zákazníka o možných úsporách. Ten by podle dTestu měl několik týdnů na rozmyšlenou. Pokud by zákazník s cenou i s uzavřením nové smlouvy souhlasil, vyplnil by formulář a ten by byl zaslán vybranému dodavateli.

Sice tato webová prezentace existuje delší dobu, ale organizace zveřejnila až nyní odpovědi na otázky. Z těch jsem vybral nejdůležitější podmínky, které dTest po dodavateli požaduje: smlouvu na dobu jednoho roku a po jejím vypršení případné pokračování ve smlouvě na dobu neurčitou, dodavatel se musí hlásit k dodržování Etického kodexu obchodníka v energetických odvětvích, zajistit kvalitní zákaznický servis prostřednictvím mailu či telefonu, zasílat papírové faktury a akceptovat všechny způsoby plateb.

Historie, úkoly a financování dTestu (jak o sobě píší)

dTest je nezisková organizace založená v roce 1992 pod názvem Občanské sdružení spotřebitelů TEST. Posláním je poskytnout spotřebiteli komplexní spotřebitelský servis. Na stránkách časopisu dTest, webových stránkách www.dTest.cz, prostřednictvím brožur i na poradenské lince publikuje každý měsíc testy výrobků, srozumitelně přibližuje práva spotřebitelů a povinnosti prodávajících či poskytovatelů služeb. Radí, jak je aplikovat v běžném životě a na co si dávat pozor.

Organizace nabízí srovnávače a kalkulačky, které usnadňují spotřebitelům například výběr mobilního tarifu, radí se spořením či energiemi. Varuje také před nebezpečnými výrobky díky neustále aktualizované databázi, upozorňuje na klamavé praktiky podnikatelů, vzděláváme podnikatele i spotřebitele.

Vydávání časopisu je hrazeno z peněz předplatitelů, kteří podobně jako u spotřebitelských organizací v zahraničí umožňují nezávislé vydávání článků bez nutnosti reklam. Stejné je to i s testováním, které je velice nákladné, neboť se provádí v odborných laboratořích. I proto se z velké části testuje v mezinárodní spolupráci spotřebitelských organizací, což významně šetří náklady. Pouze zanedbatelné množství testů je nyní částečně financováno z veřejných zdrojů, například v rámci různých projektů.

Již mnoho let je sdružení podporováno také ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu, které přispívá částkami cca od 4 do 7,4 milionů ročně. Dříve byla tato účelová dotace určena na vydávání časopisu a nezávislé testování. V současné době je již zaměřena zejména na oblast spotřebitelských práv (bezplatné poradenství, osvětové kampaně apod.).

V činnosti sdružení dTest na energetickém trhu postrádám

Nelze přehlédnout dlouhodobou snahu informovat zákazníky v energetických odvětvích o nástrahách uzavíraných smluv. Bohužel testy nabídek dodavatelů v minulosti vždy nějakým způsobem dopadly jinak, než by lidé, kteří mají s nabídkami obchodníků zkušenosti, očekávali. Jedná se pravděpodobně o úhel pohledu, o míru zkoumání. Dodávky energií byly, podle mého názoru, posuzovány podobně jako například nabídka jogurtů, tedy bez toho, jakým způsobem se tyto produkty prodávají a jak se dodavatel chová k zákazníkům v průběhu smlouvy. Potom sdružení také vyšlo, že dodavatel, se kterým mají zákazníci i Energetický regulační úřad nejhorší zkušenosti, byl touto spotřebitelskou organizací skvěle hodnocen. Jindy ve mně výsledky vzbuzovaly dojem, že výsledky testů byly spíše reklamní kampaní silného dominantního dodavatele, než snahou o objektivní zhodnocení stavu, které pak zákazník využije ve svém rozhodování.

Navíc u nových článků dTestu nelze přehlédnout, že v souvisejích článcích, pod textem, jsou odkazy na články se srovnávači, které pod pláštíkem volby neveřejných nabídek uplatňují nevybíravý prodej plný lží, který si nezadá s podomním prodejem v době jeho největšího boomu.

Je mi líto, když se dívám na srovnávače nabídek energií v Německu, že se pyšní hodnocením spotřebitelských organizací, což je signálem pro zákazníky, že se na hodnocení nabídek mohou zákazníci spolehnout. U nás bohužel nic takového neexistuje. dTest se snaží vzbudit dojem, že zákazník musí složitě vyhodnocovat podmínky, ceny, uvádění distribučních sazeb, pokut. Přitom výběr dodavatele takovým způsobem je tak složitý, že to zákazníky spíše od změny dodavatele odradí. Zákazník, který si chce vybrat dodavatele, se ale bez srovnávače neobejde.

Pracovníci dTestu asi nepostřehli, že i u nás jsou aukční společnosti, které působí na trhu již několik let a mají s hromadnými aukcemi domácností bohaté zkušenosti. Zájemci se mohou sami do aukce přihlásit a zajistit si lepší ceny a uzavřít smlouvy za dobrých podmínek.

Ocenil bych, když by se v tomto oboru zaměřili na otestování aukčních společností, srovnávačů, zkrátka toho, co je pro zákazníka skutečně důležité, protože ty jim v současné době poskytují nejvíce informací a většina zákazníků se podle nich při výběru dodavatele řídí.

Zdá se, že dTest rezignoval na boj proti nešvarům na našem energetickém trhu, kterého by měl být součástí. Nemyslím si, že pořádaní aukcí by mělo být náplní práce spotřebitelské organizace, která navíc využívá veřejnoprávní média k propagaci této činnosti a ani se nestydí oslovovat občany nevyžádanými emaily.

Při pročítání podmínek aukce pořádané dTestem se objevují otázky

Jak odpovědné je přihlášení se do aukce, když přihlašovací formulář kouká na zákazníka z každé stránky? Jak důvěryhodná vůči dodavatelům je aukční společnost, která osloví dodavatele s tím, že se bude soutěžit o obrovské množství energie? Může se totiž stát, že po oslovení zákazníků, zda chtějí nebo nechtějí uzavřít smlouvu s novým dodavatelem, velká část původních zájemců odmítne nebo vyjde najevo, že jejich současný závazek je delší než rok. V takovém případě nelze od nového dodavatele chtít, aby čekal déle a garantoval přitom podmínky z aukce. S jakým skutečným množstvím energie tedy může dodavatel v případě vítězství počítat?

Dalším možným úskalím jsou sliby podmínek, které chce dTest od dodavatelů dosáhnout. Organizace slibuje dobré podmínky pro zákazníky, které ale ještě nedojednala. Je známo, že při jednáních záleží na obou stranách, co je dosažitelné, záleží i na dodavatelích. Není vyloučeno, že konečná smlouva mezi zákazníkem a dodavatelem bude jiná, než jaké jsou současné sliby, bude kompromisem.

Nákupem energií pomocí aukcí vzniká dlouhodobý vztah, který nekončí tím, že se vydraží nyní energie a potom už nic nebude. Aukce se opakují, je předem nastaven mechanizmus pro jejich opakování, ve kterém se uvádí, co dělat v případě změn cen. V případě dTestu jsem nic podobného nenašel. Výhoda běžných aukcí, kde se zákazník nemusí o nic starat a má vždy nejlepší ceny, v tomto případě odpadá.

Úroveň trhu s energiemi a sebevědomí zákazníků v jiných zemích nejsou na stejné úrovni jako u nás. Díky zkušeností z minulých let je sebevědomí zákazníků na energetickém trhu u nás výrazně nižší, než v západních zemích. V rozhodování, se kterou aukční společností se aukce zúčastnit, jim nyní nepomůže naše spotřebitelská organizace, když se stala jednou z aukčních společností. Je diskutabilní, zda vítězství pro dodavatele bude skutečným vítězstvím, když dTest vyhlásí vítěze a v zájmu získat mnoho dalších zájemců pravděpodobně vyhlásí i vítězné ceny. Jak pak bude tento dodavatel zdůvodňovat tyto ceny svým dlouhodobým zákazníkům, kteří budou muset platit za energie mnohem více? Bude vítězství pro dodavatele skutečným přínosem?

Ať už tato aukce dopadne jakkoliv, je vidět a dTest to dokazuje, že náš pokřivený trh se jen tak lehko nenarovná, také proto, co dělá naše spotřebitelská organizace.

 
 
Reklama