Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

GasNet vyjde vstříc velkým zákazníkům Bohemia Energy, kteří aktivně řeší změnu dodavatele

Společnost GasNet, největší tuzemský distributor zemního plynu, udělá vstřícný krok vůči zákazníkům Bohemia Energy z řad průmyslových podniků a firem s roční spotřebou přesahující 630 MWh.

GasNet distributor zemního plynu

Na ty se totiž nevztahuje institut dodavatele poslední instance a musí si dle platné legislativy změnu dodavatele vyřešit sami ve lhůtě 3 dnů. Poté firmám hrozí neoprávněný odběr a přerušení distribuce plynu demontáží měřidla. GasNet je připraven firmám poskytnout na změnu dodavatele více času. Předpokladem je jejich aktivní přístup k řešení situace.

V souvislosti s ukončením činnosti některých obchodníků s plynem přebírá zákazníky z řad domácností a maloodběratelů tzv. dodavatel poslední instance (DPI). Na distribučním území GasNet tuto roli vykonává společnost innogy Energie. „Institut dodavatele poslední instance však není zaveden pro odběrná místa s roční spotřebou přesahující 630 MWh. Zpravidla se jedná o větší firmy a průmyslové podniky. Dle platné legislativy mají tito velkoodběratelé tři dny na takzvanou rychlou změnu dodavatele. Pokud se jim v této lhůtě nepodaří uzavřít novou smlouvu na dodávky plynu, ocitnou se v režimu neoprávněného odběru a hrozí jim přerušení distribuce plynu demontáží měřidla,“ vysvětluje Pavel Dočekal, člen vedení skupiny GasNet odpovědný za právní a regulační záležitosti.

Majitelům dotčených odběrných míst proto společnost GasNet ihned zaslala informace s výzvou k provedení rychlé změny dodavatele včetně upozornění na rizika, která s případným neoprávněným odběrem souvisejí. „Jsme si ale vědomi složité situace, ve které se mnozí velkoodběratelé octli. Firmám a podnikům, které změnu dodavatele na našem distribučním území aktivně řeší a jsou s námi v této souvislosti v kontaktu, chceme podat pomocnou ruku. Jsme připraveni jim poskytnout více času pro to, aby si našly nového dodavatele plynu,“ říká Thomas Merker, finanční ředitel skupiny GasNet a dodává: „Celková délka dodatečné lhůty však může být pouze velmi omezená, proto apelujeme na dotčené zákazníky, aby si nového dodavatele zajistili co nejrychleji.“

V posledních dnech ohlásili kromě Bohemia Energy ukončení činnosti i další obchodníci s plynem. Také v těchto případech bude společnost GasNet u majitelů odběrných míst s roční spotřebou nad 630 MWh vyzývat k provedení rychlé změny dodavatele a je připravena v individuální komunikaci poskytnout dodatečný časový prostor na uzavření nové smlouvy o dodávkách zemního plynu. Podmínkou opět bude, že dotčené subjekty aktivně hledají nového dodavatele a jsou se společností GasNet v úzkém kontaktu.


GasNet, s.r.o.
logo GasNet, s.r.o.

GasNet je provozovatel největší plynárenské distribuční soustavy v České republice. Zajišťuje spolehlivé a bezpečné dodávky zemního plynu pro více než 2,3 miliónu zákazníků. GasNet má v tuzemsku zhruba 80% podíl na distribuci zemního plynu a spravuje 65 ...

 
 
Reklama