Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Elektřina příští rok zlevní, plyn naopak zdraží

ERÚ oznámil regulované ceny elektřiny a plynu pro rok 2015

Regulovaná složka ceny elektřiny pro domácnosti v roce 2015 poklesne v průměru o 1,2 procenta. Celkové náklady na plyn se naopak zvýší, a to o 1,18 procenta až 4,74 procenta. Podmínky pro určování cen tepla se nemění.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Praha 26. listopadu (ČTK/redakce) - Regulovaná složka ceny elektřiny pro domácnosti příští rok poklesne v průměru o 1,2 procenta. Celkový pokles cen elektřiny bude zřejmě výraznější, protože zároveň klesá cena silové elektřiny na energetické burze. Konečnou cenu pro spotřebitele však určí až dodavatelé. Celkové náklady na plyn se naopak zvýší, a to o 1,18 procenta až 4,74 procenta podle toho, k čemu lidé plyn využívají. Podmínky pro určování cen tepla se nemění. Dnes to oznámil Energetický regulační úřad (ERÚ).

Elektřina

Cena elektřiny má dvě složky – regulovanou a neregulovanou (podrobněji v článku Z čeho se skládá cena elektřiny). Regulovaná složka ceny elektřiny obsahuje zejména plat za příkon a cenu za distribuované množství elektřiny, které v současnosti tvoří přibližně třetinu ceny elektřiny v sazbě D02d. Cena za distribuci se liší v závislosti na distribučním území, kde je odběratel připojen. ERÚ již výrazně snížil regulovanou cenu za distribuci v loňském roce, kdy se pokles pohyboval kolem 10 %.

Dalšími regulovanými položkami jsou platby za systémové služby a činnost operátora trhu, jejichž podíl v ceně elektřiny je malý. Poslední regulovanou položkou je příspěvek na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů, který se na ceně elektřiny podílí asi jednou desetinou v sazbě D02d a pro příští rok se jeho výše nemění. Tyto položky jsou pro všechny odběratele elektřiny stejné.

Neregulovaná složka obsahuje stálý plat a cenu za dodávku elektřiny, které určuje obchodník s elektřinou. U neregulovaných položek jsou na trhu největší rozdíly, a to jak mezi jednotlivými obchodníky, tak mezi různými nabídkami téhož obchodníka (viz Kalkulátor). Například stálý plat se pohybuje od 0 do 200 Kč měsíčně.

Kromě uvedených položek odběratel ještě zaplatí daň z elektřiny (pokud neodebírá elektřinu výhradně z OZE) a daň z přidané hodnoty. Daň z elektřiny je v celkové ceně zanedbatelná, její výše činí 28,30 Kč/MWh, což je zhruba 0,5 % koncové ceny. DPH je v současnosti 21 %.

Na poklesu regulované složky ceny elektřiny se pozitivně podepsal pokles tržních cen silové elektřiny. Ceny elektřiny na energetických burzách klesly oproti roku 2008 na méně než polovinu.

Změna regulovaných cen pro konkrétního zákazníka se bude lišit v závislosti na regionu, kde je zákazník připojen k elektrizační soustavě. Odlišnosti mohou být způsobeny rovněž zvolenou distribuční sazbou, velikostí jističe, odlišným charakterem odběru v případě dvousazbových tarifů a množstvím spotřebované elektřiny.

Konečná cena elektřiny je významně ovlivněna volbou dodavatele tzv. silové elektřiny. Cenu silové elektřiny si určují jednotliví dodavatelé sami. Nabídky jednotlivých dodavatelů je možno porovnávat v Kalkulátoru cen energií, kde jsou již aktualizovány ceny pro příští rok.

Pro domácnosti s malou spotřebou elektrické energie, které využívají elektrickou energii pouze ke svícení a vaření, počítá ERÚ s tím, že nejvíce poklesnou ceny elektřiny pro domácnosti u firmy E.ON, a to o 1,77 procenta, Pražská energetika (PRE) by měla zlevnit o 1,3 procenta a u společnosti ČEZ by měla zůstat téměř na stejné úrovni jako letos, lidé by měli ušetřit 0,06 procenta. Místopředseda ERÚ pro oblast regulace Jan Nehoda upozornil, že ERÚ vycházel při výpočtech z toho, že dodavatelé ponechají cenu silové elektřiny na letošní hodnotě. "Pokud ale poklesne cena silové elektřiny o pět procent, jak si myslíme, že by mohla poklesnout, potom celkově by mohla cena poklesnout o řádově tři až 3,5 procenta," dodal Nehoda.

Plyn

V souvislosti s cenami plynu se úřad podle své předsedkyně Aleny Vitáskové původně obával výraznějšího zdražení, a to kvůli geopolitické situaci a rizikům spojeným hlavně s vývojem na Ukrajině, takový vývoj ale nenastal. Regulovaná složka ceny plynu příští rok vzroste zhruba o 7,4 procenta. Tato složka tvoří 23,4 procenta z celkové ceny za dodávky plynu.

Dopad na konečné ceny by proto neměl by tak velký. ERÚ předpokládá, že pokud zůstane cena plynu na trhu na současné úrovni, vzroste konečná cena plynu zhruba o jedno až dvě procenta. Podle odhadu ERÚ se nárůst cen plynu nejvíc dotkne domácností, které využívají plyn pouze k vaření, zde je možný růst v nákladech až o 4,74 procenta. Naopak lidé, kteří plynem topí, využívají ho k ohřevu vody i vaření by měli zaplatit pouze o 1,18 procenta více.

Analytik společnosti ENA Jiří Gavor pro ČTK uvedl, že pokles regulované složky u elektřiny byl očekáván. "U plynu bylo bohužel snížení v důsledku nižšího ocenění ztrát převáženo jinými vlivy, především korekčními faktory na mírnou zimu, a tím nižší spotřebu," dodal Gavor.

Teplo

Nové rozhodnutí k cenám tepelné energie pro příští rok úřad vydávat nebude, dál tak bude platit jeho cenové rozhodnutí z loňského listopadu. Závazné podmínky pro věcně usměrňované ceny tepelné energie se nemění, uvedl ERÚ.

 
 
Reklama