Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Prioritou ČR v surovinové politice zůstává bezpečnost dodávek

Prioritou České republiky v surovinové politice zůstává bezpečnost dodávek. Vyplývá to z návrhu nové surovinové politiky ČR v oblasti nerostných surovin. Materiál, který je v současné době v připomínkovém řízení, má ČTK k dispozici. Mezi dalšími strategickými cíli dokument zmiňuje například ekonomicky přijatelné ceny surovin pro zpracovatele a spotřebitele nebo přednostní využívání surovin z domácích zdrojů, pokud je to ekonomicky a ekologicky možné. Podobné cíle obsahuje dosud platná surovinová politika ČR z roku 1999.

Například u těžby černého uhlí dokument vypracovaný ministerstvem průmyslu (MPO) připomíná, že ČR sice stále disponuje relativně velkými celkovými zásobami v řádu miliard tun, ne u všech ložisek se ale těžba ekonomicky vyplatí. "V nastalé situaci je prioritou maximální prodloužení životnosti těžených lokalit," stojí v materiálu.

U ložisek hnědého uhlí je pak pro energetickou bezpečnost ČR podle dokumentu nutné vyžadovat jejich zákonnou ochranu v rámci platné legislativy. Udržení si dlouhodobé těžební schopnosti v hnědouhelném hornictví je podle MPO nezbytné také jako "plán B" pro případ řešení nečekaných či neplánovaných událostí v energetice, například kdyby z nějakého dnes neznámého důvodu nedošlo k dostavbě nových jaderných bloků, nebo by byla ČR nucena některé své jaderné reaktory odstavit. "V takovém případě by těžba hnědého uhlí představovala jedinou alternativu k prakticky totální závislosti na zahraničních energetických zdrojích a obrovské zranitelnosti společnosti v případě nepříznivých vnějších podmínek," podotýká materiál.

Nástrojem k prosazování surovinové politiky je na prvním místě horní zákon. Jeho budoucí novelizaci by podle dokumentu měla předcházet diskuze například o posílení role státu při rozhodování o využívání nerostných surovin nebo vyřešení institutu vyvlastnění za adekvátní náhradu ve prospěch státu.

S pasáží o vyvlastnění nesouhlasí ekologické organizace. Tvrdí, že současný stav, kdy byly v roce 2012 z horního zákona vypuštěny vyvlastňovací paragrafy, nepůsobí v praxi žádné problémy. Odkazují se také na říjnové rozhodnutí vlády, která rozhodla o tom, že takzvané limity těžby hnědého uhlí v severní Čechách z roku 1991 budou prolomeny jen u lomu Bílina, patřícího Severočeským dolům. U lomu ČSA Severní energetické ale zůstanou zachovány.

"Někdo na ministerstvu průmyslu, a nemusí to být nutně přímo ministr, zachování limitů na ČSA očividně nese těžce. Když ho vláda vyhodila dveřmi, zkouší to teď oknem. Nezbývá než doufat, že ho jím vláda exemplárně prohodí zase," uvedl vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR Jan Rovenský.

Těžba hlavních nerostných surovin v Česku dlouhodobě a trvale klesá. Zdeněk Venera, ředitel České geologické služby, která sbírá a zpracovává údaje o geologickém složení státního území, již dříve ČTK řekl, že důvodem je mimo jiné odmítavý postoj části veřejnosti k těžbě. Nejvíce se v tuzemsku těží hnědé uhlí a stavební kámen.

Přehled domácí těžby hlavních nerostných surovin (v kilotunách)

Surovina200820092010201120122013
Hnědé uhlí47.45645.35443.93146.84843.71040.585
Stavební kámen*39.95737.65733.35033.20729.56530.384
Štěrkopísky*15.78613.08411.14012.42411.0459.623
Vápence a cementářské suroviny11.4659.4889.82811.2449.8589.605
Černé uhlí12.19710.62111.19310.96710.7968.610
Kaolin**4.4973.3744.1294.2663.9423.717

Zdroj: Česká geologická služba
* Objem těžby z tzv. výhradních ložisek, která jsou majetkem státu
** Součet roční těžby surového a plaveného kaolinu