Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Ekologické projekty očima porotců

Do šestého ročníku soutěže E.ON Energy Globe Award ČR 2014 se přihlásilo celkem 242 firem, obcí, institucí a jednotlivců, což znamená jednu z nejvyšších účastí za dobu pořádání národních kol této soutěže. V anketě jsme oslovili některé členy odborné komise, která na počátku července oficiálně představila 12 nominovaných projektů.

E.ON Energy Globe Award ČR je jedno z nejprestižnějších ocenění v oblasti životního prostředí. Vyznamenává energeticky úsporné projekty, tedy projekty, které šetří energii, přírodu a přispívají k ochraně životního prostředí. Členové poroty patří mezi špičkové odborníky ve svém oboru.

Odborná porota soutěže E.ON Energy Globe Award ČR 2014

Ing. Wolfgang Neumann – zakladatel soutěže Energy Globe Award a čestný předseda poroty
Prof. Dr. Petra Denk – profesura v oboru energetika a podniková ekonomika na Vysoké škole aplikovaných věd (HAW) v Landshutu, vedoucí Institutu systémového energetického poradenství
Prof. Ing. Ivo Doležel, CSc. – zástupce vedoucího, oddělení elektrofyzika, AV ČR
Pavel Hájek – mediální poradce
Prof. RNDr. Bedřich Moldan, dr. h. c. – ředitel Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy
Ing. Martina Vlčková Říhová, MBA – Marketing Saint-Gobain
Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc. – vedoucí vědecký pracovník, Ústav chemických procesů AV ČR v. v. i.
Markus Rövekamp – jednatel, CYRCO Consulting GmbH
Dipl. Ing. Matthias Schmuderer – poradce pro energetickou účinnost a obnovitelnou energii
Ing. Marcela Juračková – vedoucí oddělení energetických úspor, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ing. Roman Šubrt – energetický auditor, jednatel Energy Consulting, o.s.

Projekty nominované na Energy Globe Award 2014

Anketní otázky

 1. Jedná se již o šestý ročník soutěže. Byl(a) jste v porotě již od počátku?
 2. Jak se podle Vašeho názoru vyvíjí úroveň přihlašovaných projektů?
 3. Máte možnost srovnání se zahraničními projekty?
 4. Čím Vás tato soutěž oslovila, že jste přijal(a) účast v odborné porotě?
 5. Co Vás na práci porotce nejvíce překvapilo?
 6. Jak byste hodnotil(a) systém organizace a daný způsob hodnocení soutěže?
 7. Jaký je Váš názor na energetické úspory a na úlohu české státní správy v tomto procesu?

Ing. Roman Šubrt, energetický auditor, jednatel Energy Consulting, o.s.

 1. Ing. Roman Šubrt
  Ano, v porotě EGA jsem od počátků této soutěže v ČR.
 2. Po počátečním boomu kvality i počtu projektů došlo k mírnému poklesu, avšak letošní rok je výrazně silnější, než předchozí, a to ve všech kategoriích. Obzvláště v kategorii MLÁDEŽ jsou letos nominovaní tři přihlášení, kteří by podle mého názoru v minulých ročnících všichni vyhráli. Obdobné to je i v ostatních kategoriích.
 3. Samozřejmě, na internetu www.energyglobe.info je možné nahlédnout do nominací v celém světě.
 4. Jako energetický poradce, expert, soudní znalec, specialista působím již mnoho let a tak počiny jiných pochopitelně sleduji. Účastním se různých konferencí, avšak vždy zaměřených na moji specializaci. Jako člen poroty se dostanu k zajímavým projektům i z jiných oblastí, což rozšiřuje můj obzor.
 5. Překvapení bylo mnoho, od zvláštních nápadů člověka, který po vzoru sovětských akademiků chtěl veškeré problémy s hořením, zvyšováním účinnosti spalování, čistoty emisí apod. řešit stříkáním vody do kotle, přes mnohá perpetuum mobile až po jednoho málo úspěšného účastníka, který porotce neustále bombarduje žádostmi o vysvětlení, proč jeho nápad nevyhrál. Ale samozřejmě překvapující i velmi zajímavé jsou přihlášené projekty, které často přinášejí velké inovace.
 6. Jako člověk, který se snaží pořadatele ovlivňovat tak, aby soutěž nabírala na kvalitě, si nemohu stěžovat. Z vnější strany to není vidět, ale letos se organizace posunula kvalitativně výše.
 7. Upřímně řečeno, nevím, co přesně odpovědět. Pokud chcete komentář, zda ČR zvolilo správně tzv. alternativní přístup k naplnění požadavků úspor energie dle směrnice Evropské unie 2012/27/EU a zda se jedná o vhodnější řešení, než závazné, tak musím přiznat, že ke komentování tohoto mám velmi málo informací a můj názor by byl příliš subjektivní. Pokud je Váš dotaz více volný a ptáte se na konkrétní kroky vedoucí k úsporám, tak se například domnívám, že dotace na úspory energií pro podnikatele – program EkoEnergie – by měly být zachovány ve výši, která byla v minulých letech a neměla by být krácena o diskutovaných 5 %. Stejně tak by měla pokračovat Zelená úsporám či podobný projekt, například minimálně program Nový panel (tedy dotace úroků z úvěru) na všechny bytové domy bez rozdílu, kde stojí. Nicméně opět nemám dostatek podkladů pro to, abych posoudil, zda to je možné, kolik by stát musel vyčlenit prostředků a další podrobnosti.

Ing. Martina Vlčková Říhová, MBA – Marketing společnosti Saint-Gobain

 1. Ing. Martina Vlčková Říhová, MBA
  Nebyla, toto je můj první ročník.
 2. Srovnat mohu pouze poslední tři ročníky, kdy soutěž více sleduji a vidím, že přihlašované i oceňované projekty mají hodně blízko převedení do praxe, tedy velkou možnost pro duplikaci jinde.
 3. Zahraniční projekty jsem tolik nestudovala.
 4. Se společností E.ON spolupracujeme (společnost Saint-Gobain a její firmy Isover, Weber a Rigips) už více jak dva roky v oblasti komunikace úspor energií, hlavně v oblasti rekonstrukcí a novostaveb rodinného bydlení, a tak účast v soutěži je pouze dalším krokem dobře se rozvíjející spolupráce.
 5. První kolo rozhodování poroty je individuální, každý hodnotí samostatně. O to více mne zaujalo pracovní setkání celé poroty a velmi živá a zajímavá diskuze nad jednotlivými projekty a opravdu velmi pečlivý výběr nominovaných projektů.
 6. Naprosto transparentní hodnocení. Napomáhá tomu samotný odborný garant soutěže, který pečlivě, ještě před prvním kolem, projekty prochází a případně i doplňuje informace tak, aby porota porozuměla opravdu každému projektu a mohla tak svědomitě hodnotit.
 7. Pohybuji se nejvíce v oblasti stavebnictví a to volá v oblasti energetických úspor po dlouhodobé státní koncepci. Dotace a operační programy fungují, ale pouze s omezenou časovou platností pár let, tedy krátkodobá pomoc. České stavebnictví potřebuje dlouhodobé závazné cíle pro energetickou efektivitu.

Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc. – vedoucí vědecký pracovník, Ústav chemických procesů AV ČR v. v. i

 1. Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc.
  Ne.
 2. Roste počet, ale jinak jsem neměl možnost porovnat.
 3. Podobné akce jsem se zatím neúčastnil ani v zahraničí.
 4. Považoval jsem za užitečné seznámit se s nápady kutilů, mladých vynálezců i profesionálů, kteří dělají něco nad svoje pracovní povinnosti.
 5. Jednoznačně vysoká úroveň projektů technického rázu. U projektů „Kutil“ jsem očekával dobrou úroveň vzhledem k tradičnímu umění improvizace, které je v naší zemi značně rozvinuto.
 6. Organizace byla dobrá, systém hodnocení kladl na porotce značné nároky, neboť i v rámci jedné kategorie se nacházely tematicky značně rozličné projekty.
 7. Osobně se domnívám, že legislativa by měla nastavit příznivé podmínky pro rozvoj energetických úspor, které by pak byly realizovány v rámci normálního tržního prostředí, tj. soukromými subjekty a komunální sférou. Úkol státní správy vidím v tom, aby přísně a neúplatně hlídala dodržování nastavených podmínek a přinášela zákonodárcům včasnou zpětnou vazbu v případě, že se ukážou problémy v nastavení systému.
 
 
Reklama