Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Sériovo vyrábané výmenníky tepla JAD od firmy SECESPOL inštalované na 35 MW

Centrálne odovzdávacie stanice tepla veľkých výkonov sú často osadzované zákazkovo vyrábanými klasickými trubkovými výmenníkmi tepla. Takéto riešenie je finančne i priestorovo náročné. Spoločnosť SECESPOL-CZ prišla s inovatívnym riešením centrálnej stanice veľkého výkonu použitím sériovo vyrábaných špirálových výmenníkov JAD.

Ružomberok

Česká verze: Sériově vyráběné výměníky tepla JAD od firmy SECESPOL instalované na 35 MW v Ružomberku

V septembri 2010 bola spustená do prevádzky centrálna odovzdávacia stanica tepla (CVS) v Ružomberku s celkovým výkonom 35 MW. Odovzdávanie tepla je realizované na sériovo vyrábaných výmenníkoch tepla JAD od firmy SECESPOL-CZ, s.r.o.

Spoľahlivé a cenovo dostupné nasadenie sériovo vyrábaných výmenníkov tepla JAD pre veľké výkony centrálnych odovzdávacích staníc.

 
Obr. 1: Model JAD 26.480
Obr. 1: Model JAD 26.480
Uvedenie stanice do prevádzky:september 2010
Investor:CZT Ružomberok, s.r.o.
Realizačná firma:Tenza a.s.
Dodávateľ výmenníkov tepla:Secespol-CZ, s.r.o.
Popis:Centrálna odovzdávacia stanica para/voda o výkone 35 MW osadená špirálovými výmenníkmi JAD 26.480

Obr. 2: Výmenník JAD 26.480 – dochladzovač kondenzátu pred zaizolovaním
Obr. 2: Výmenník JAD 26.480 – dochladzovač kondenzátu pred zaizolovaním

Parné CVS veľkých výkonov sú často osadzované zákazkovo vyrábanými klasickými trubkovými výmenníkmi tepla. Takéto riešenie je jednak finančne náročné a jednak je potrebný dostatočný priestor k osadeniu a manipulácii s výmenníkom, čo si vyžaduje nemalé finančné prostriedky na stavebné úpravy miesta inštalácie. Manipulácia s takýmto typom výmenníka je tiež náročná na technické vybavenie, keďže hmotnosť výmenníka je až niekoľko ton.

Spoločnosť SECESPOL-CZ, s.r.o. ponúka riešenie CVS použitím sériovo vyrábaných špirálových výmenníkov JAD. Jedným z týchto riešení je aj novo vybudovaná CVS v Ružomberku, ktorá pozostáva z 5 ks špirálových rúrkových výmenníkov JAD 26.480, a to zo 4 ks tlakovo nezávislých tepelných výmenníkov para/voda zapojených paralelne a 1 ks tlakovo nezávislého tepelného výmenníka voda/voda, ktorý pracuje ako dochladzovač kondenzátu (Obr. 1). Menovitý výkon CVS je 35 MW. Primárnym médiom je para 0,5 MPa/165 °C, resp. kondenzát 0,12 MPa, sekundárnym médiom je horúcovod 130 °C/PN 16 s menovitým prietokom v zimnom období 519,3 m3/h a 108,4 m3/h v letnom období.

Obr. 3: Bloková schéma zapojenia CVS
Obr. 3: Bloková schéma zapojenia CVS
Obr. 4: Centrálna výmenníková stanica 4×JAD 26.480 po zaizolovaní
Obr. 4: Centrálna výmenníková stanica 4×JAD 26.480 po zaizolovaní

Primárne parné/kondenzačné médium prúdi výmenníkmi tepla, kde odovzdáva tepelnú energiu sekundárnemu horúcovodnému okruhu. Množstvo prúdiacej primárnej pary do výmenníkov tepla, a tým aj výkon CVS sa nastavuje regulačnými ventilmi s elektropohonmi. Expanzný systém sekundáru CVS je riešený dopúšťaním/ odpúšťaním. Na výstupoch z výmenníkov tepla sú osadené poistné ventily. Doplňovanie teplonosného média je riešené expanzným automatom s beztlakovími nádržami o objeme 16 m3 a doplňovacími čerpadlami. Zariadenie je regulované riadiacim systémom pripojeným na dispečerské stanovisko, ktorý zabezpečí úplnú autonómnu prevádzku, v zmysle požiadaviek na bezobslužný chod zariadenia. Výhodou takéhoto riešenia sú značné finančné a časové úspory, keďže sa jedná o sériovo vyrábané výmenníky. Priestorové požiadavky výmenníkov JAD sú omnoho menšie ako u výkonovo porovnateľného trubkového výmenníka ako aj náklady na technické vybavenie určené k manipulácii s výmenníkmi, keďže hmotnosť jedného výmenníka JAD 26.480 je len 665 kg. Ďalšou podstatnou výhodou takého riešenia je širšie regulačné pásmo postupným pripájaním/odpájaním jednotlivých výmenníkov podľa požadovaného výkonu CVS v jednotlivých obdobiach (leto/zima). A v neposlednom rade je zabezpečenie nepretržitej dodávky tepla aj v prípade poruchy na niektorom z výmenníkov, kedy nemusí byť odstavená celá CVS ako tomu býva v prípade použitia jedného veľkého výmenníka.


SECESPOL-CZ, s. r. o.
logo SECESPOL-CZ, s. r. o.

Společnost SECESPOL-CZ je významný výrobce protiproudých trubkových spirálových, trubkových a deskových výměníků tepla v zastoupení firmy Secespol Gdaňsk soustředící se na ohřev, vytápění, chlazení a další aplikace.