Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

První kogenerační jednotka na vodík o výkonu 1 MW na světě

Představujeme univerzální zdroj elektřiny a tepla, který zvládne fungovat na zemní plyn, na vodík, i na směs obojího.

Důležitý milník pro energetiku a úsilí o klimatickou neutralitu. Nejedná se o nový motor speciálně určený pro spalování vodíku, ale o přeměnu spalování zemního plynu na 100% vodík u stávající kogenerační jednotky.

Tento pilotní projekt od společnosti INNIO Jenbacher představuje světově první plynový motor o tak velkém výkonu – 1 MWe. Lze ho provozovat buď se 100% zemním plynem nebo s variabilními poměry vodíku a zemního plynu až do 100% vodíku.

Tato úprava byla provedena v sídle HanseWerk Natur v Hamburku a je klíčovým okamžikem, protože „zelený“ vodík je důležitým prvkem řešení na cestě ke klimatické neutralitě. „Je to obzvláště atraktivní aspekt naší technologie plynových motorů. Zmiňované přestavby ze zemního plynu na vodík nabízí obrovskou výhodu pro budoucí investice. Jistotu, že stávající infrastrukturu lze nejen dlouhodobě využívat, ale také ji předělat způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí,“ řekl Carlos Lange, generální ředitel společnosti INNIO.

INNIO Jenbacher v současné době provádí několik testovacích programů, které vyhodnocují, jak kogenerační elektrárny pracují s různými směsmi vodíku a zemního plynu. Výsledky těchto testů poskytnou důležité informace pro budoucí provoz podobných zařízení. „Testování kogeneračního zařízení INNIO Jenbacher s 30, 40, 60 a 100% vodíku dokazuje, že ekologičtější, spolehlivější a flexibilnější dodávky energie jsou technicky proveditelné, a to nejen pro Hamburk, ale pro všechny“ vysvětlil nadšený Thomas Baade, technický ředitel HanseWerk Natur GmbH.

Vodík také otevírá vzrušující možnosti pro ukládání přebytečné větrné a solární energie: vodní elektrolýza přeměňuje obnovitelnou energii na vodík, který lze poté skladovat ve velkých objemech a po delší dobu. Provoz s čistým vodíkem, a to i v průmyslovém měřítku, již není pouhou teorií. Testování, které provádí INNIO Jenbacher položilo základy toho, jak budou podobné zařízení v budoucnu fungovat.

Nástup „zeleného vodíku“ jako paliva budoucnosti pro kogenerační jednotky, ať už jako 100% palivo nebo směs se zemním plynem, řeší významnou měrou dramatický nárust emisních povolenek. Za poslední rok vzrostla cena až o 100 % na cca 50 € za tunu CO2, a předpoklad pro 2025 je kolem 100 €/t CO2. Provozovatel využívající zelený vodík jako palivo nebude těmito náklady zatížen.


Pokud by měli čeští a slovenští energetici zájem o více informací, oficiálním obchodním zástupcem INNIO Jenbacheru pro Českou a Slovenskou republiku je společnost Rayo Engineering, s.r.o. – www.rayoeng.cz & info@rayoeng.cz.

Rayo Engineering, s.r.o. nabízí široké portfolio služeb v energetice, především v oblasti kompletního inženýringu, developmentu a údržby energetických zdrojů. Specializuje se na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla při užití kogeneračních a trigeneračních zdrojů. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se kogeneračních jednotek, navštivte www.rayoeng.cz.