Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Plynovod Balticconnector je od ledna v provozu

První plynovod mezi Finskem a Estonskem s názvem Balticconnector (Baltský propoj), byl na začátku roku 2020 uveden do plného komerčního provozu.


© Fotolia.com
Kalkulátor cen energií TZB-info

Ukončuje se tím izolace Finska od plynárenského trhu Evropské unie, plynovod navíc pomůže zajistit bezpečnost zásobování energiemi v daném regionu.

Komisařka pro energetiku Kadri Simson uvedla: „Plynovod Balticconnector představuje pro celý region energetický projekt zásadního významu. Nejenže propojuje finský a estonský plynárenský trh, ale baltskému energetickému systému jako celku poskytuje více možností. Tento projekt představuje konkrétní výraz evropské solidarity a pomůže našim lidem dodávat cenově dostupnou, bezpečnou a udržitelnou energii.

Plynovod Balticonnector byl zařazen mezi projekty společného zájmu Evropské unie a jako takový obdržel z fondu Connecting Europe Facility (CEF) finanční podporu, a to pro přípravné studie a práce. Dotace ve výši 187,5 mil. eur na práce byla přidělena v srpnu 2016 a pokryla 75 % nákladů na výstavbu. Jde o maximálně povolenou úroveň spolufinancování.

Práce sestávaly z výstavby tří plynovodních úseků: plynovod v délce 21 km na finské pevnině, podmořský plynovod v délce 77 km a plynovod v délce 54 km na estonské pevnině, jakož i výstavby a montáže pomocných zařízení včetně regulační stanice v Estonsku a kompresních a měřicích stanic v obou zemích. Plynovod v celkové délce 152 km je obousměrný a jeho přepravní kapacita činí 7,2 mil. m3 plynu za den.

Základní informace

Na základě programu CEF bylo na období 2014 až 2020 na transevropskou energetickou infrastrukturu uvolněno 5,35 mld. eur. Program podporuje klíčové cíle energetické unie, a to prosazováním další integrace vnitřního trhu s energiemi, posilováním bezpečnosti zásobování energiemi a začleňováním obnovitelných zdrojů energie do energetických soustav. Aby se projekt mohl ucházet o dotace, musí být návrh projektu zařazen na seznam projektů společného zájmu, který Evropská komise přijímá každé dva roky. Dosud bylo 96 projektům společného zájmu přiděleno celkem 3,8 mld. eur z fondů EU.

 
 
Reklama