Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Podmínky ruského úvěru pro jadernou elektrárnu Paks

Maďarsko uzavřelo dohodu s Ruskou federací o rozšíření jaderné elektrárny Paks o dva bloky po 1200 MW instalovaného výkonu. Na výstavbu nových bloků poskytne Ruská federace Maďarsku státní úvěr ve výši 10 mld. €, který je podle smlouvy o úvěru určen na pokrytí 80 % plánovaných nákladů.

Maďarsko uzavřelo v úterý 9. 12. dohodu s Ruskou federací o rozšíření jediné maďarské jaderné elektrárny Paks o dva bloky po 1200 MW instalovaného výkonu. Na výstavbu nových bloků poskytne Ruská federace Maďarsku státní úvěr ve výši 10 mld. €, který je podle smlouvy o úvěru určen na pokrytí 80 % plánovaných nákladů na vybudování obou bloků. Maďarská strana doplní zbývajících 20 % potřebných na financování projektu.

Splátkový kalendář obsahuje pouze data 15. března a 15. srpna. Splácení úvěru začne v nejbližším termínu po uvedení nových bloků do provozu, nejpozději však 15. března 2026.

Podle plánu by měly nové bloky zahájit výrobu na přelomu let 2025 a 2026 a úvěr by tak měl být splácen z prodeje vyrobené elektřiny. Otázkou je, zda bude cena elektřiny dostatečná pro pokrytí splátek úvěru.

Podstatně větší problém pro maďarskou stranu by nastal, pokud by nové bloky v té době nebyly v provozu.

Podmínky úvěrové smlouvy

Celý text smlouvy je zveřejněn na stránkách ruské vlády (rusky). Zde jsou uvedeny pouze základní parametry.

Úvěr bude poskytnut ve výši nejvýše 10 miliard euro. Úvěr je určen na pokrytí 80 % nákladů na výstavbu dvou nových bloků elektrárny Paks. Zbývajících 20 % musí dodat maďarská strana. Splácení úvěru:

Doba splácení 21 let, přičemž splátky budou postupně narůstat:

 • v prvních 7 letech 25 % skutečně vyčerpané částky ve 14 stejných splátkách
 • ve druhých 7 letech 35 % skutečně vyčerpané částky ve 14  stejných splátkách
 • ve třetích 7 letech zbývajících 40 % skutečně vyčerpané částky ve 14 stejných splátkách

Úroková sazba:

 • 3,95 % z čerpané částky v době do začátku splácení
 • 4,50 % v prvních 7 letech splácení
 • 4,80 % ve druhých 7 letech splácení
 • 4,95 % ve třetích 7 letech splácení

V případě prodlení splátky delším než 15 dnů je tato částka penalizována úrokovou sazbou ve výši 150 % úrokové sazby platné v daném termínu. Při prodlení delším než 180 dnů se zvýšená úroková sazba vztahuje nejen na opožděnou splátku, ale na celou dlužnou částku tzv. konsolidovaného dluhu (jistina + opožděná splátka + zvýšené úroky z opožděné splátky). Navíc může ruská strana požadovat okamžité splacení úvěru.

Přijaté platby budou použity v následujícím pořadí:

 • úroky z konsolidovaného dluhu
 • splátka konsolidovaného dluhu
 • úroky z prodlené splátky
 • prodlená splátka
 • úroky z úvěru
 • splátka jistiny

Závěr

Skutečná částka, kterou bude Maďarsko splácet, je podstatně vyšší, než deklarovaných 10 mld. €, protože v průběhu čerpání úvěru při stavbě nových bloků jaderné elektrárny Paks bude čerpaná částka úročena sazbou 3,95 % ročně. Kromě toho musí Maďarsko z jiných zdrojů získat úvěr ve výši až 2,5 mld. €. Celkový úvěr v době začátku splácení se tak může vyšplhat až na 15 mld. € (přes 400 miliard Kč).

 
 
Reklama