Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na konferenci "Inteligentní regiony"

Pozvánka na konferenci

INTELIGENTNÍ REGIONY


6. a 7. 11. 2017
Hotel Continental, Kounicova 6, Brno


Konference je určena pro samosprávy, širokou veřejnost i odborníky. Cílem je seznámit účastníky s budoucím vývojem plánování a řízení územních celků z hlediska energetiky a strategického rozvoje s využíváním informačních modelů, které přináší nejen úspory ve spotřebě energie, ale efektivitu v celkovém řízení a zavedení tzv. Smart řešení.

Pondělí 6. 11. 2017

8.15 Prezence účastníků
9.00 Zahájení konference
Sekce Budovy a prostředí – odborný garant doc. Hirš
Koncepce Inteligentního regionu – doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., VUT Brno
Vnitřní prostředí budov – prof. Ing. Karel Kabele, CSc., ČVUT v Praze
Energetické modely budov - Ing. Vojtěch Hrůza, VUT Brno
Pilotní projekty inteligentních regionů – Ing. Eliška Tůmová, VUT Brno

Sekce Distribuce energie a OZE – odborní garanti Ing. Havelka, Ing. Komínek
Tepelné sítě v inteligentním regionu – Ing. Jan Havelka, ORTEP
Energetický management v pilotním regionu – Ing. Petr Komínek, VUT Brno
Bioplynové stanice jako OZE v tepelných sítích – Ing. Pavel Milčák, VÍTKOVICE ÚAM
Energetická bilance OZE – solárních kolektorů a tepelných čerpadel – Ing. Nikola Pokorný, Aquaprocon, UCEEB, ENKI
Decentrální energetika – Ing. Robert Wawerka, Ph.D., ČEZ ESCO
15.30 Závěr jednání 1. dne konference

V programu konference je počítáno s přestávkami na kávu a občerstvení.

Úterý 7. 11. 2017

Sekce Geoinformační technologie pro plánování a rozvoj města – odborný garant Ing. Volařík, Ph.D.

9.00 3D modelování, prostorové analýzy a digitalizace – Ing. Tomáš Volařík, Ph.D., VUT Brno
Internet věcí – Ing. Petr Komínek, VUT Brno
Urbanismus - Vojtěch Lekeš, MSc., Next Institute
Solární katastr a tepelné ostrovy – Mgr. Nataliya Tyagur, Primis
Dobrovolné svazky obcí a jejich vliv na rozvoj technické infrastruktury v Jihomoravském kraji – VUT Brno
Možnosti spolupráce a využití výsledků – doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., VUT Brno
12.00 Závěr konference
13.00 Exkurze – Vzdělávací centrum Otevřená zahrada – Brno, Údolní 567/33, www.otevrenazahrada.cz

Otevřená zahrada Nadace Partnerství již několikrát zabodovala v nejrůznějších odborných soutěžích:

  • Dřevostavba roku 2017: Vítěz kategorie realizovaných moderních dřevostaveb
  • Zelená střecha roku 2016: 2. místo v kategorii veřejná zelená střecha
  • Stavba roku 2013: Cena ministra životního prostředí za energeticky úspornou stavbu a Cena Skypaper za mimořádný ekologický, společenský a estetický přínos stavby

Domem provádí Ing. Vlastimil Rieger, správce areálu a poradce pro zelené stavění Nadace Partnerství.

Datum a místo konání konference

6. a 7. 11. 2017 – Hotel Continental Brno, Kounicova 6

Konferenční poplatek

1500 Kč
Cena je uvedena včetně DPH.

Konferenční poplatek je stanoven dohodou mezi pořadatelem a účastníkem konference. Součástí poplatku jsou náklady spojené s uspořádáním konference, cena sborníku a občerstvení v průběhu konference.

Vstupné na exkurzi

50 Kč bude hrazeno v místě konání exkurze v hotovosti.

Úhrada poplatku

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí:

Komerční banka, číslo účtu 43837011/0100
Variabilní symbol = číslo faktury.

Ostatní podmínky

Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení akce a nepošlete za sebe náhradníka, obdržíte materiály poštou, účastnický poplatek nevracíme.

Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména.

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět.

Případná změna programu vyhrazena.

 
 
Reklama