Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nátěr, který lze aplikovat při +220 °C za plného provozu

Oproti užívání běžných izolačních materiálů je jednou z hlavních výhod této moderní technologie fakt, že k aplikaci na potrubí o teplotě do +220°C není nutné zastavovat provoz.

Reflexně izolační nátěry ALPHA TEMPER jsou moderní formou izolace, které díky svým fyzikálním vlastnostem dokážou efektivně odrážet téměř všechno tepelné záření. I proto se čím dál více používají v energetice, teplárenství a různých odvětvích průmyslu, například jako izolace potrubní infrastruktury.
 
Nátěrové hmoty ALPHA TEMPER svým vzhledem připomínají úplně obyčejné barvy. To, co je ale dělá tak jiné, jsou mikrosféry, což jsou duté skleněné kuličky o velikosti několika desítek mikrometrů. Znamená to, že teplo generované jakýmkoliv horkým médiem uvnitř ocelového potrubí projde jeho stěnou, ale od nátěrové vrstvy na vnějším povrchu se odrazí zpět. Nedochází tak k nežádoucím tepelným ztrátám do prostoru a zároveň díky tomuto efektu klesá povrchová teplota potrubí až na teplotu okolního prostředí.
 
Oproti užívání běžných izolačních materiálů je jednou z hlavních výhod této moderní technologie fakt, že k aplikaci na potrubí o teplotě do +220°C není nutné zastavovat provoz. Při dodržení všech podmínek bezpečnosti práce lze tedy i takto horké povrchy natřít v době, kdy jimi proudí horké médium. Dalším plusem těchto nátěrových hmot je fakt, že díky své tekuté konzistenci je možné s nimi ošetřit i různé ventily, kohouty či ohyby, což jsou místa, která se za pomoci klasických materiálů izolují jen velmi těžko, proto se často nechávají neizolovaná.
 

Více informací


 
 
Reklama