Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

C-Energy získala kladné stanovisko EIA pro instalaci fluidního kotle na energetické využití odpadů z regionu

Nový fluidní kotel umožní obcím na Táborsku ekonomicky a ekologicky nakládat s komunálním odpadem. Umožní přeměnit na energii až 50 tisíc tun směsného komunálního odpadu ročně a vyřeší nemožnost ukládání směsného komunálního odpadu na skládkách po roce 2029.

Nový kotel v Plané nahradí dva stávající kotle v areálu bývalé Teplárny Tábor, které spalují hnědé uhlí, topný olej a hnědouhelný dehet. Přestože již dnes využívá C-Energy tyto kotle v nejmenší možné míře a většinu tepla dodává z ekologického zdroje v Plané nad Lužnicí, bude i odstavení těchto dvou kotlů významným ekologickým přínosem pro region.

„Ještě před deseti lety bylo nutné pro výrobu tepla pro táborskou aglomeraci spálit více než 300 tisíc tun uhlí ve zdrojích v Táboře a v Plané nad Lužnicí. V Plané jsme zastavili spalování uhlí v srpnu 2022, využití směsného komunálního odpadu nám umožní zbourat staré kotle v Táboře a instalovat zde moderní plynový zdroj pro dodávku tepla a elektrické energie ve špičkách spotřeby,“ uvedl Ivo Nejdl, jednatel C-Energy Planá.

Záměr má nejen ekologické, ale také ekonomické přínosy. Na rozdíl od zemního plynu i odpadní štěpky je směsný komunální odpad lokálním zdrojem, jehož cena nepodléhá významným cenovým skokům. „V mixu zdrojů pro výrobu tepla a energií na Táborsku tak do budoucna bude směsný komunální odpad důležitým stabilizačním prvkem,“ doplnil Ivo Nejdl.

Součástí technologie nového fluidního kotle bude nejmodernější vícestupňové čištění spalin, které s rezervou zajistí spolehlivé splnění všech přísných emisních limitů daných nejnovější českou i evropskou legislativou.

V případě včasného získání všech potřebných povolení plánuje C-Energy Planá zahájit zkušební provoz nového kotle v roce 2026. Běžný provoz by pak zařízení mohlo zahájit v roce 2027. Investiční náklady do realizace záměru dosáhnou 2,1 mld. korun, pokrytí části z nich zajistí přiznaná dotace z Modernizačního fondu.

 
 
Reklama