Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

6 z 10 obcí chce stavět vlastní zdroje energie a nejčastější kroky v energetických úsporách

Jak vyplývá z průzkumu Sdružení místních samospráv ČR, vlastní energetický zdroj plánuje v příštích třech letech stavět 60 % obcí. Energetickou koncepci má minimum obcí.

Ilustrační obrázek, Králíky, foto redakce
Ilustrační obrázek, Králíky, foto redakce

Obce v ČR chtějí zvýšit svou energetickou soběstačnost a rozvíjet komunitní energetiku i využívání energetického managementu.

„SMS ČR očekává, že vláda předloží Parlamentu ČR novelu zákona, kterým budou provedeny evropské předpisy upravující oblast komunitní energetiky. Každý den zpoždění brzdí v obcích výstavbu nových zdrojů energie a rozvoj komunitní energetiky, která zvyšuje soběstačnost obcí a přispívá k omezování škodlivých vlivů na životní prostředí. Zásadní způsobem se obáváme, že zákon nenabyde účinnosti ani od 1.ledna 2024. Doba, kdy český právní řád nebude odrážet evropské normy, bude ještě delší než současné, už tak alarmující, dva roky,“ říká Eliška Olšáková, předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR.

Nejčastější kroky v energetických úsporách

Z průzkumu vyplývá, že z kroků, které obce podnikly pro zvýšení energetických úspor v posledních letech, šlo nejčastěji o
  • modernizaci veřejného osvětlení (65 %),
  • výměnu oken na obecních budovách (54 %),
  • zateplení obecních budov (51 %)
  • pořízení moderních zdrojů vytápění (19 %).
  • Výstavbu vlastního zdroje energie doposud uskutečnilo jen 13 procent obcí zapojených do průzkumu.

Poměrně značnou poptávku avizují obce i po zavedení energetického managementu – tedy pravidelného systému monitoringu spotřeby energií a definici odpovědností za hospodaření s energiemi. V současné době energetický management využívá pouhých 7 procent obcí, ale v budoucnu se k tomu chystá hned 41 procent obcí.

Energetickou koncepci má minimum obcí

Pouhých 5 procent obcí má zatím zavedenou energetickou koncepci – strategický dokument s jednotlivými kroky, jak v oblasti úspor a nových zdrojů postupovat. I v tomto ohledu se ale v řadě obcí blýská na lepší časy. Zavést v brzké době takovou koncepci plánuje 48 procent obcí. Přes polovinu obcí (53 %) hodlá spolupracovat například v oblasti sdílení služeb energetického manažera nebo společných investic s jinými obcemi.

Zdroj: článek Průzkum SMS ČR: 6 z 10 obcí chce stavět vlastní zdroje energie. Projekty brzdí zpožďující se novela energetického zákona o komunitní energetice, zveřejněno na www.smscr.cz

 
 
Reklama