Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Lex OZE 3: zákon, který může ušetřit miliardy

Skončilo meziresortní řízení k Lex OZE 3. Novela navazuje na předchozí novely energetického zákona s cílem zvýšení podílu obnovitelné energie vyrobené a spotřebované v ČR.

Lex OZE 3 se soustředí na zavedení pravidel pro akumulaci energie, a na agregaci flexibility. Obojí je pro rozvoj obnovitelných zdrojů a udržení stability sítě zásadní.

„Zavedení agregace flexibility a jasná pravidla pro akumulaci jsou už přes dva roky po termínu. České republice hrozí pokuty za chybějící transpozici evropského práva - přijetí novely je také potřebné pro další čerpání evropských finančních prostředků z Národního plánu obnovy,” říká Laura Otýpková, právnička a vedoucí Odpovědné energie ve Frank Bold.

Přečtěte si také ČR po šesti letech stále nemá legislativní úpravu akumulace energie a agregace flexibility Přečíst článek

Flexibilita

  • Flexibilita je rozdíl mezi skutečnou a předpokládanou spotřebou.
  • Flexibilita dle návrhu novely znamená schopnost změnit svůj předpokládaný výkon nebo spotřebu v odběrném místě a využít ho pro vyrovnávání výkyvů v síti. Flexibilita vzniká ve chvíli, kdy se sníží odběr např. spotřebiče oproti jeho předpokládanému plánu spotřeby (diagramu). Obdobně funguje flexibilita i na straně výroby nebo bateriových úložišť.
Na straně domácností mohou flexibilitu nabízet například tepelná čerpadla, bojlery nebo třeba elektroauta, v průmyslu jsou známé příklady z oborů jako např. chladírny, mrazírny či papírny.

Agregace

Agregace je hromadné řízení a správa flexibility. Evropské právo upravuje tzv. nezávislé agregátory flexibility, kteří již nově nebudou muset být zároveň i dodavateli elektřiny. Poskytovatelé flexibility budou za její poskytování finančně odměňováni přímo nebo (v případě menších poskytovatelů) skrz agregátora.

Zdroj: Frank Bold

 
 
Reklama