Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

TVIP - konference Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí

Konference zaměřená na prezentaci výsledků výzkumu a vývoje pro průmyslovou a komunální ekologii a také na praktické otázky rizikového managementu souvisejících mj. s chodem měst a obcí, se uskuteční ve dnech 19. – 21. října v Hustopečích u Brna.

Účastníci mohou navštívit dvě paralelně probíhající akce: Symposium Odpadové fórum a konference APROCHEM.

Symposium Odpadové fórum se zaměří na aktuální výzkum v oblasti odpadů, odpadních vod, ovzduší v duchu principů oběhového hospodářství. V rámci odborného programu odezní mj. přednášky zaměřené na: využití komunálního odpadu, odstraňování fosforu na ČOV, odstraňování pesticidů a mikropolutantů. Speciální sekcí budou radioaktivní odpady, kde bude diskutováno i jejich ukládání.

APROCHEM hledá poučení z jednorázových kauz – Bečva, Vrbětice, pandemie COVID 19. Jak je to s trvalými riziky v podobě změny klimatu, změny krajiny a s environmentem souvisejících havárií. Dále mj. odezní přednášky o: ochraně osob při haváriích, nešvarech legislativních novelizací, potřebě úpravy legislativy rizikového managementu, hodnocení environmentálních rizik, otázkách kvality studií HAZOP, nebo způsobech řešení úniku nebezpečných látek a sběru hasebních látek.

Více informací

 
 
Reklama