Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Meva Energy a IKEA Industry uzavírají dlouhodobé partnerství na výrobu zelené energie ze zbytků dřeva

Za necelé tři roky bude ve výrobní jednotce IKEA Industry v polském Zbaszynku fungovat elektrárna společnosti Meva Energy, která bude mít výkon 2,4 MW a termochemicky přeměňovat nízkohodnotové dřevní zbytky na obnovitelný plyn a elektřinu.

Tato spolupráce je investicí do obnovitelných zdrojů a zavádí zcela novou a vysoce účinnou technologii výroby zelené energie. Spolupráce je uzavřená na 10 let a její hodnota činí 23 milionů euro. Meva Energy je podporována největším světovým hnacím motorem v oblasti obnovitelné energie - EIT InnoEnergy.

Výroba energie z obnovitelných zdrojů přímo u zdroje

Elektrárna sníží emise CO2 o 14 000 tun ročně ve srovnání s uhlíkovou stopou polské síťové energie. Kromě toho dojde k redukci kamionových převozů dřevních zbytků, které opouštějí závod ve Zbaszynku a jsou určeny k externí likvidaci, a to o přibližně 300 vozů ročně. Namísto toho bude nyní dřevní odpad spotřebováván pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů přímo tam, kde vzniká. Tento decentralizovaný princip je základem pro dosažení vysoké účinnosti přeměny, a také pro realizaci vysoké úrovně snížení emisí CO2.

Plně cirkulární a decentralizovaný systém

Technologie termochemické konverze společnosti Meva Energy přeměňuje biogenní zbytky, včetně pilinového prachu a odřezků z MDF a dřevotřískových desek, na obnovitelný plyn. Tento plyn lze následně použít jako palivo pro elektrárnu nebo jako náhradu za spotřebu fosilního plynu. Systém rovněž produkuje biouhel, stabilní formu obnovitelného uhlíku, který lze použít například jako hnojivo, jež účinně vytváří zásobu uhlíku.
Instalací systému Meva přímo v místě původu dřevních zbytků je dosaženo plně cirkulárního a decentralizovaného energetického systému. Tato technologie oproti přímému spalování dřevních zbytků, které je čím dál častěji zpochybňováno, dosahuje extrémně nízké úrovně znečištění ovzduší.

 
 
Reklama