Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Konference Energetický management pro veřejnou správu

Gordic spol. s r.o., HDL Automation s.r.o. a Mymight s.r.o. našly společnou platformu pro oslovení veřejné správy. Všechny tři brandy prezentoval Ing. Ladislav Mazač v tématu zaměřeném na úsporu energií municipalit na konferenci Energetický management pro veřejnou správu, probíhající ve dnech 21. a 22. ledna 2020 v Praze.

Posluchače zaujala možnost bezdrátové zónové regulace vytápění IQRC ve spojení s odečtem naměřených hodnot z jiných technologií, které ještě nejsou „smart“, přes QR kód aplikací Meteron, s následným propojením do ERP systému GINIS.

Nejvíce zaujalo bezdrátové řešení regulace vytápění IQRC, kdy termostatické hlavice jsou namontovány na stávající teplovodní radiátory a celá instalace systému klade minimální nároky na rekonstrukci. Konference se účastnilo okolo 160 zástupců především veřejné správy, ale i zástupců za dodavatele. Stejné složení bylo i na straně přednášejících, zástupci veřejné správy referovali o svých realizovaných energetických projektech, dodavatelé nabízeli vhodná řešení podložená referencemi.

Na dopolední blok přednášek navazovala skupinová diskuse u sedmi kulatých stolů s jednotlivými přednášejícími. Ti se po 15 minutách střídali tak, aby každý diskusní kroužek mohl podrobit „křížovému výslechu“ každého přednášejícího. Toto netradiční pojetí konference uvolnilo atmosféru, v menších skupinách se rozproudila diskuse, což přineslo debatu nad konkrétními případy.

HDL Automation s.r.o.
logo HDL Automation s.r.o.

HDL Automation s.r.o. zastupuje na českém a slovenském trhu globální značku HDL. Dodává škálu produktů od jednotlivých modulů až po kompletní automatizační systémy budov. Během své 30leté historie realizovala společnost HDL mnoho inovativních řešení ...

 
 
Reklama