Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Praha bude vyrábět biometan

V čističce odpadních vod vznikne výrobna kalového plynu. Projektů výroby kalového plynu přibývá a Praha nechce zůstat pozadu. Stát navíc chystá pro biometan podporu.

Předminulý týden spustila oficiálně provoz v Rapotíně na Šumpersku první odpadová výrobna biometanu v Česku. Ta plyn vyrobený z potravinářských odpadů, který se nijak neliší od konvenčního zemního plynu, vtláčí do plynárenské sítě.

Biometan z pražské ČOV

Podobných projektů kvapem přibývá. Aktuálně oprášila dřívější plány městská Pražská vodohospodářská společnost (PVS), která chce vyrábět biometan v Ústřední čistírně odpadních vod na Císařském ostrově. PVS si zadala zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí.
„Zahájení zkušebního provozu pilotního zařízení je plánováno v listopadu 2021, předání do trvalého provozu v listopadu 2022,“ uvedla tajemnice společnosti Hana Kletečková.
Cena zařízení by podle ní neměla překročit částku 49,5 milionu korun bez DPH, počítá se s dvou až tříletou návratností. Na rozdíl od dřívějších záměrů nebudou vyrobený biometan tankovat městské autobusy, ale stejně jako v Rapotíně bude vtláčen do sítě, konkrétně Pražské plynárenské. Ročně by mohlo jít zhruba o 900 tisíc kubíků.

Připravují se dotace

Zájem o biometan souvisí s očekávaným zavedením výrobní podpory ze strany státu po roce 2021. V průběhu příštího desetiletí budou postupně končit dotace na výrobu elektřiny z bioplynu v kogeneračních jednotkách a biometan je má nahradit. Část existujících bioplynek se tak z elektřiny přeorientuje na plyn.

 
 
Reklama