Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vsetínští zastupitelé zamítli stavbu spalovny v lokalitě Ohrada

Chtěla ji tam postavit soukromá společnost Zásobování teplem Vsetín (ZTV). Umístění spalovny v místě, jež navrhoval investor, už dřív zamítli i městští radní.


© Fotolia.com

Vsetínští zastupitelé zamítli stavbu spalovny v lokalitě Ohrada.Zastupitelé dnes rozhodli i o vzniku studie, jež ukáže možnosti nakládaní s komunálním odpadem ve městě.

S umístěním spalovny a jejím zřízením nesouhlasila část obyvatel, petici proti zařízení podepsalo 5000 lidí, z toho asi 3800 ze Vsetína. Ve městě žije asi 26.000 lidí.

Podle starosty Jiřího Růžičky (KDU-ČSL) byli radní proti projektu hlavně kvůli množství nevyjasněných informací, různým názorům expertů, z nichž někteří spalovnu podporovali a jiní odmítali. "Otazníky byly také nad dlouhodobým vlivem zařízení na zdraví lidí. Roli hrála také petice občanů, kteří vyjádřili nesouhlas se spalovnou," řekl dnes starosta.

Radnice ale podle něj musí řešit likvidaci odpadů v budoucnu, i kvůli budoucímu zákazu skládkování. Teď končí odpad z města na skládce. Schválená studie popíše možnosti likvidace odpadů a jejich finanční nákladnost.

ZTV chtělo spalovnu zřídit v centru města rekonstrukcí plynové kotelny v lokalitě Ohrada. Spalovna se stala ve městě tématem, vsetínští zastupitelé na svém posledním zasedání 11. září vzali petici oficiálně na vědomí a souhlasili, že se spalovnou budou zabývat na dnešním jednání. Již v červnu přijali usnesení, že se nebude ve spalovně případně zpracovávat jiný odpad než z obce s rozšířenou působností Vsetín.

ZTV zajišťuje dodávku tepelné energie pro vsetínské domácnosti, průmyslové objekty a veřejné budovy. Nové zařízení mělo primárně spalovat komunální odpad a vyrábět teplo a elektrickou energii. Ročně v něm mělo být spáleno asi 12.000 tun odpadu. Technické služby svážející odpad ze Vsetína a okolních obcí předloni vyvezly asi 11.700 tun odpadu.

Krajský úřad posuzuje vliv spalovny na životní prostředí, jde o takzvané řízení EIA. Úřad v létě vrátil investorovi k přepracování dokumentaci k projektu. Požadoval dopracování rozptylové studie a posouzení vlivu na veřejné zdraví, přepracování části o nakládání s odpadními vodami či lepší rozpracování části týkající se rizik a havárií. Předseda představenstva společnosti ZTV Michal Chmela po rozhodnutí radních o tom, že projekt nepodporují, uvedl, že společnost po skončení EIA přípravu výstavby spalovny ukončí.

 
 
Reklama