Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Počet lidí, kteří mění dodavatele plynu, roste. Nejčastěji si volí těžaře z Moravy – MND

Za prvních 7 měsíců roku 2017 změnilo dodavatele plynu, dle statistik OTE (Operátor trhu), více než 133 000 tisíc lidí, což je o 9 % více než před rokem a dokonce o 20 % více než v roce 2015.

Klíčovým hráčem na trhu, který získává největší podíl na těchto změnách, je společnost MND a.s., Moravské naftové doly, největší česká těžební společnost ropy a plynu. Ta se za poslední rok umísťuje dle statistik OTE na prvním místě v přírůstku nových zákazníků odebírajících plyn.

Věříme, že úspěch v počtu nově získaných zákazníků, je tažen hlavně unikátností naší nabídky. Tou je dodávka plynu napřímo od těžaře bez zbytečných prostředníků. Při cenotvorbě se opíráme o vlastní těžbu, což nám umožňuje držet dlouhodobě výhodné ceny i podmínky tak, aby změnu dodavatele naši zákazníci již nemuseli nikdy řešit,“ vysvětluje Jan Sýkora, ředitel prodeje a marketingu MND a. s. „Výsledky potvrzují, že náš zvolený obchodní model zákazníci vítají,“ dodává Sýkora.

Důkazem dlouhodobé výhodnosti MND je průměrná úspora typického zákazníka 15 500 Kč za poslední tři topné sezóny. Na tuto úsporu dosáhl navíc se smlouvou na dobu neurčitou, tedy bez závazků.

Máme radost z toho, že právě MND je tím dodavatelem, který má největší přírůstky nových zákazníků odebírajících plyn. Jen od začátku roku 2017 začalo odebírat náš Plyn z první ruky 10 600 nových zákazníků,“ dodává Sýkora.

Možnost změnit dodavatele plynu využívá ročně cca 7 % všech odběrných míst. Od začátku liberalizace (dle dat z OTE) přešlo k novým dodavatelům již více než 1,1 milionu spotřebitelů, resp. 40 % všech odběrných míst na plynu. Klíčovým hybatelem nárůstu je jednak cena, kdy mohou spotřebitelé změnou dodavatele plynu běžně ušetřit několik tisíc korun, a jednak to, že přechod již není dávno složitým procesem, probíhá zdarma a v režii nového dodavatele.

Prostor pro další růst počtu změn v České republice zde určitě stále ještě je. „Inspirací pro nás může být např. Velká Británie. Tam mění dodavatele oproti našim 7 % více než 13 % všech odběrných míst. Napomáhá tomu i činnost britské vládní autority DECC, která povědomí o nevýhodnosti starých tarifů na energiích podpořila dokonce vlastní televizní kampaní. Díky této kampani došlo k nárůstu počtu změn dodavatelů o 2 p. b , a to z 11 % na 13 %“ dodává Sýkora.


MND a.s.
logo MND a.s.

Jsme největší česká těžební společnost ropy a plynu MND a.s., Moravské naftové doly, která má stoletou tradici v oboru. Plyn přímo z těžby jsme se rozhodli nabízet nejen velkoodběratelům, ale také napřímo domácnostem. Kromě Plynu z první ruky přímo ...

 
 
Reklama