Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Obchodování s energií v ČR 2017

6. ročník odborné konference se koná již 17.5.2017 v Praze. připravujeme např. :Jaké změny přinese velký zimní balíček do české energetiky? Iluze levné elektřiny zmizí jak pára nad hrncem?

6. ročník odborné konference Obchodování s energií v ČR 2017 se koná v Hotelu DAP v Praze 6.
V rámci bohatého porgramu připravujeme přednášky k aktuální problematice a otevřeme diskusi k tématům jako Role a postavení agregátora a energetických společností, decentralizace a rozvoj služeb v energetice, dlouhodobé vs. krátkodobé obchody, rozvoj vnitrodenního obchodování aj.
Konferenci bude moderovat Jiří Gavor, jednatel ENA, s.r.o., ředitel Asociace nazávislých dodavatelů energie

Z programu přednášek:
  • Nový energetický balíček EK. Energetická politika ČR a „Nová energetika“ Jaké změny přinese velký zimní balíček do české energetiky - Lenka Kovačovská, náměstkyně ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

  • Budoucí market design a propojování evropských trhů v kontextu zimního energetického balíčku EK. Rozvoj zahraničního obchodu s elektřinou - Martin Kašák, ředitel sekce Energetický obchod, ČEPS, a.s.

  • Revoluce v energetice a očekávané dopady do cenového vývoje energetických komodit - Pavel Řežábek, ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s.
V druhém bloku:
  • Iluze levné elektřiny zmizí jak pára nad hrncem? Aneb co mohou znamenat německé volby 2017 pro českou a středoevropskou energetiku? Jak se různé scénáře událostí mohou promítnout do situace na trhu a vývoje cen? - Michal Šnobr, analytik, J&T Banka, a.s.

  • Aktuální situace na trhu s plynem. Co momentálně ovlivňuje ceny plynu a elektřiny? Jaký vývoj lze očekávat? - Daniel Pexidr, managing director, EP Commodities, a.s.

  • Teplárenství v době měnící se energetiky - konkurence tepla a dalších energetických komodit, jak se mění obchodování s teplem v době měnící se energetiky - Tomáš Sluka, obchodní ředitel, Pražská teplárenská, a.s.
V odpoledním bloku:
  • Rozvoj chytrých sítí - jak vyvážit zájmy obchodníků a distributorů? Smart grid versus HDO. Jaké požadavky bude klást digitalizace energetiky na provoz sítí - Pavel Šolc, člen představenstva, ČEZ Distribuce, a.s.

  • Budoucnost využití flexibility ve výrobě a spotřebě elektřiny - agregace, demand response, možnosti využití pro podpůrné služby i trh – očekávání a první zkušenosti v ČR - Jan Škampa, ředitel oddělení Trading, Nano Energies, a.s.

  • Role zákazníka na energetickém trhu budoucnosti, zkušenosti E.ON s dynamickými tarify - Robert Vinický, Head of B2C Solutions and Innovations, E.ON Energie, a.s.

Program doplní diskuze: Nové obchodní produkty na energetickém trhu budoucnosti, Postavení průmyslového spotřebitele na měnícím se energetickém trhu. Nákup energie, fenomén digitalizace, Průmysl 4.0. a Etika v maloobchodě – pravidla ve vztahu obchodník vs. maloodběratel ?

On-line registrace

B.I.D. services s.r.o.
logo B.I.D. services s.r.o.

Společnost B.I.D. services, s.r.o. má několikaleté zkušenosti s organizací a pořádání odborných konferencí a seminářů. Uspořádání úspěšné konference je záležitostí náročnou jak komerčně, tak i organizačně. Disponujeme know-how, znalostmi a dovednostmi, ...

 
 
Reklama