Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ST Energy s.r.o. nadále pokračuje v obchodní činnosti včetně dodávek elektřiny a plynu.

Dne 15.10. 2016 v 24:00 hodin, ST Energy musela ukončit poskytování služby o Sdružených dodávkách elektřiny pro zákazníky jen v distribučním území ČEZ Distribuce.

Jelikož nedošlo k oboustranné obchodní dohodě mezi společností ST Energy s.r.o. a společností ČEZ Distribuce a.s. , byla společnosti ST Energy s.r.o. vypovězena Rámcová smlouva o zajištění služby distribuční soustavy na elektřinu pro jejich stávající a budoucí zákazníky.

Proto ode dne 16. 10. 2016 ST Energy s.r.o. ze zákonných důvodů nemůže zajistit poskytování sdružených služeb dodávky elektřiny (souhrnné zajištění a vyúčtování dodávky silové elekřiny a její distribuce) zákazníkům v distribučním území ČEZ Distribuce, ale pouze dodávky silové elektřiny.

Společnost ST Energy nadále spolupracuje se zákazníky na území ČEZ Distribuce, a to na základě Smlouvy o dodávce elektřiny (dále SoD) se všemi právy a povinnostmi.

ST Energy s.r.o. , je schopna a připravena na základě podepsané Plné moci za zákazníka uzavřít:

  • SMLOUVU O POSKYTNUTÍ distribuce elektřiny z napěťové hladiny nízkého napětí(nn)
  • SMLOUVU O POSKYTNUTÍ distribuce elektřiny z napěťové hladiny vn, vvn
s provozovatelem distribuční soustavy a zároveň vyřídit veškerou potřebnou administrativu pro zákazníka zcela zdarma.

Zákazník platí odděleně Dodavateli elektřiny (ST Energy s.r.o.) za dodávku silové elektřiny navýšenou o daň z elektřiny a DPH a provozovateli distribuční soustavy ČEZ Distribuce a.s. za všechny regulované služby včetně DPH.

Takto postupuje společnost ST Energy i v poskytování dodávek plynu pro zákazníky v distribučním území GasNet, s.r.o.

Tímto způsobem společnost ST Energy s.r.o. zajišťuje pro všechny svoje stávající i budoucí zákazníky dodávky elektřiny a zemního plynu, a to na následovně:

I. Dodávky Elektřiny

  • Na základě Smlouvy o sdružených službách (SoSS), na území E.ON Distribuce a PRE Distribuce
  • Na základě Smlouvy o dodávce (SOD), na území ČEZ, EON, PRE Distribuce

II. Dodávky Plynu

  • Na základě Smlouvy o sdružených službách (SoSS), na území E.ON Districe a PP Distribuce
  • Na základě Smlouvy o dodávce (SOD), na území GasNet, E.ON, PP Distribuce.

Společnost ST Energy přináší zákazníkovi možnost výběru smluvního vztahu a dosažení vyšších úspory za platby energií.

Vzhledem k tomu, že ST Energy s.r.o. nadále dodává svým odběratelům elektrickou energii a zemní plyn na celém území ČR, nabízí svým odběratelům elektřiny, postižených touto nemilou záležitostí, možnost uzavřít novou Smlouvu na dodávku elektřiny (SoD), případně Dodatek ke stávající Smlouvě (SoSS). To znamená, že ST Energy s.r.o. by nadále fungovala jako dodavatel elektřiny se všemi povinnostmi a právy (fakturace jen za dodávku silové elektřiny). Dosavadní smluvní a cenové podmínky by byly plně zachovány (např. smlouva na dobu určitou či neurčitou).

Se společností ČEZ Distribuce a.s., co by distributorem, bude uzavřena pouze smlouva o distribuci se všemi právy a povinnostmi (fakturace jen za regulované služby). Smlouvu o distribuci elektřiny uzavře ST Energy s.r.o. za zákazníka na základě Plné moci. Tato služba bude provedena zcela zdarma.

Společnost ST Energy ujišťuje všechny dotčené zákazníky, že jim bude vystaveno standartní vyúčtování, na základě kterého obdrží zákazník vyúčtovací fakturu.

Všichni zájemci mají možnost ST Energy i nadále poptávat, popřípadě oslovit přímo na www.stenergy.cz
 
 
Reklama