Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Eaton představuje úložiště energie jako součást svého produktového portfolia

Společnost Eaton, zabývající se řízením elektrické energie, vyvinula řešení skladování elektrické energie napříč širokou škálou sektorů, od domácností a komerčních trhů po velké průmyslové a síťové aplikace.

Uvedení souboru technologií přichází spolu s očekáváním vysoké poptávky po úložištích energie. Podle poradenské společnosti v oblasti čistých technologií Navigant Research dojde k prudkému růstu zisků na distribuovaných systémech skladování energie ze 452 miliónů USD v roce 2014 na více než 16 miliard USD v roce 2024.


Tento růst je ovlivňován třemi faktory:
  • Snaha o udržitelnost nikdy nebyla větší. Snaha o stálé snižování dopadů oxidu uhličitého v energetickém sektoru bude částečně záviset na změně zdrojů elektrické energie směrem k mnohem vyššímu poměru generování obnovitelné energie, což je odkázané na energetická úložiště.
  • Neustále narůstá potřeba odolnosti systémů. Energetická úložiště snižují energetická rizika díky zlepšení stability sítě, umožnění nepřetržitého provozu během kolísání nebo výpadku napětí a díky zajištění odolnosti kritické infrastruktury jako klíčového prvku mikro sítí.
  • Přístup k energii by měl být právem. Více než 3 miliardy lidí spoléhají na drahé a neefektivní způsoby dodávky energie pro vaření, osvětlení a ohřev. Tyto způsoby znečišťují životní prostředí a mají vážné dopady na zdraví. Umožnění dodávky čistší a dostupnější energie těmto lidem, včetně 1,2 miliardy lidí, kteří nemají k elektřině vůbec žádný přístup, bude znamenat velkou změnu.

„Distribuované generování, skladování a řízení má velký potenciál a společnost Eaton je v této oblasti inovátorem,“ uvádí Frank Campbell, prezident pro Corporate a Electrical sektor společnosti Eaton, EMEA. „S postupem času přibývá kolísavých zdrojů obnovitelné energie, jako jsou například fotovoltaické panely, a elektrické sítě čelí stále vyššímu zatížení a nárokům na stabilitu, a proto je nutné, aby systémy skladování energie byly flexibilní, spolehlivé a ekonomické. Eaton přesně na těchto aspektech se svými partnery pracuje a snaží se o nasazení takových systémů již nyní.“

 
 
Reklama