Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Stane se vlastní výroba elektřiny běžnou?

Energetické úspory jsou v poslední době zásadní téma. Ceny energií jsou významnou součástí nákladů firem. Jejich snížení může výrazně zlepšit uplatnění na trhu. Co si tedy vyrobit elektřinu přímo v objektu?

V dnešní době již není problém pořídit si vlastní výrobnu elektřiny a z velké části tak zásobovat své provozovny vlastním zdrojem. Vše je jen otázka financí, návratnosti, efektivity a především času a práce, které je třeba vynaložit na výstavbu takové výrobny a následné zajištění jejího provozu.

Jaké jsou možnosti?

Podívejme se na ně detailněji. Kromě často medializované sluneční energie, jsou pro malé a střední objekty reálně použitelná řešení pomocí vody, větru nebo plynu, který je palivem např. pro kogenerační jednotky. Nebo pro stále více diskutované palivové články, jejichž cena se nyní pohybuje v astronomických výškách.

Sluneční energie je známá poměrně dobře, po počáteční vyšší investici jsou náklady na provoz minimální, její návratnost se bez dotace pohybuje mezi 10 až 15 lety, záleží na velikosti a umístění solárního panelu.

Větrnou elektrárnu lze nainstalovat ve formě mikroelektrárny o výkonech do 10 kW. Její instalace je limitována prostorem.

Vodní elektrárna by svými vlastnostmi vyhovovala řadě společností, její instalace je limitována přístupem k vodnímu toku.

Nejekonomičtěji se jeví nasazení kogenerační jednotky, která ze zemního plynu vyrobí elektřinu a teplo. Výroba vychází výhodněji než nákup elektřiny ze sítě a výroba tepla z plynového kotle. Kogenerace je hlavně využita v době nejvyšších nároků na spotřebu elektřiny a tepla, energii si tedy vyrobíme vždy, když ji potřebujeme. Tím je její provoz zásadně ekonomičtější než např. fotovoltaika nebo vítr. Nevýhodou je složitější instalace a regulace, spojená s vyššími náklady na následný provoz a servis, který vyžaduje spolupráci s kvalitními odborníky.

Společnost OnSite Power, největší domácí provozovatel malých kogeneračních jednotek, nabízí komplexní zákaznické řešení spočívající v návrhu, instalaci a provozování lokálního zdroje. S řešením OnSite Power zákazník obdrží garanci výhodných cen energií aniž by musel vynakládat vlastní prostředky na pořízení technologie a její provoz.


OnSite Power s.r.o.
logo OnSite Power s.r.o.

Výstavba a provoz nezávislých zdrojů elektřiny a tepla – kogenerační jednotky. Levné teplo a elektřina vyrobená ze zemního plynu přímo ve vaší kotelně. Tyto zdroje instalujeme do jednotlivých objektů na svoje náklady a tím zákazníkům zajistíme ...

 
 
Reklama