Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Energetický benchmarking

Analýzi po celém světě odkazují na fakt, že 40% veškerých energií, které se ve světě spotřebují, připadá na spotřebu v budovách. Mezi budovami i stejného typu jsou však obrovské rozdíly ve spotřebách.

Proč porovnávat energetickou efektivitu budov?
Benchmarking je první krok k nastartování procesů zvyšování energetické efektivity. Je prokázáno, že základní benchmarking snižuje náklady na energie a pro většinu majitelů i správců budov platí, že znalost spotřeb energií je prvním krokem k jejich snížení a v konečném důsledku k úspoře financní. Benchmarking ve spojení s monitorigem a pravidelným reportingem, získává na stategickém významu u větších portfolií. Dokážete díky němu lépe plánovat, prioritizovat, alokovat finance pro správné investice tak, abyste dosáhli svých cílů v oblasti energetické efektivity a udržitelnosti.

Jaká pravidla je dobré při srovnávání dodržovat?
  1. Porovnávajte nemovitosti ve stejné klimatické zóně
  2. Porovnávejte nemovitosti se srovnatelnou výškou
  3. Porovávejte nemovitosti se stejným zdrojem tepla
  4. Porovnávejte nemovitosti se stejným účel užití

Možná vás zarazí bod 2, ale výška budovy ovliňuje její vybavenost technologiemi, proto je dobré si rozdělit portfolio alespoň do tří základních kategorií. Přízemní, středně vysoká a výšková budova. Případě můžete zvolit jiné kriterium, které bude lépe vypovídat o spektru vašich buvod. Např. stáří, vybavenost atp. Budovy porovnávejte mezi sebou, ale zároveň k jejich průměru a také vždy s nejlepší budovou v portfoliu.

Enerfis, s.r.o.
logo Enerfis, s.r.o.

Do nabídky Enerfis patří: energetický management, energetický audit, certifikace LEED, BREEAM, SBtoolCZ, průkaz energetické náročnosti PENB, energetická optimalizace budov, smart metering, analýza mikroklimatu, aplikace Enectiva.

 
 
Reklama