Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zařízení Purgaz vyrábí z odpadů alternativu zemního plynu

Čeští vědci vyvinuli unikátní zařízení Purgaz, které dokáže vyrobit z odpadů plyn, na který lze jezdit nebo na něm vařit. Projekt je nominován na Energy Globe Award 2014.


Zařízení Purgaz vyrábí z odpadů alternativu zemního plynu

Biometan, plyn podobný zemnímu plynu, vzniká z čistírenských kalů, zbytků jídel i z živočišného odpadu. Základním produktem, z něhož se biometan získává, je surový bioplyn - směs, který vzniká při rozkladu organické hmoty.

Principem separace plynů je rozdílná rozpustnost jednotlivých složek ve vodě. Proti dosavadním technologiím má Purgaz mnoho výhod – je jednoduchá, levná, jednokroková a flexibilní. Vznikla jako výsledek základního výzkumu v Ústavu chemických procesů AV ČR v Praze.

Technologie má velmi jednoduchou koncepci – bioplyn je natlakován na cca 5,5 baru, dovlhčen a případně temperován na potřebnou teplotu, a pak přechází na separační jednotku. Na vstupní straně membrány dochází ke kondenzaci vodní páry, která vytváří na povrchu hydrofilní membrány tenký perm-selektivní film. Právě v něm se na základě různých rozpustností rozpouštějí jednotlivé složky plynů ze směsi. Bioplyn se rozdělí na membráně na retentát (to, co membránou neprojde), který obsahuje minimálně 95 % metanu, a permeát (to, co membránou projde), kde jsou nežádoucí prvky – CO2, H2O, siloxany, sulfany atd.

Jedním technologickým krokem jsou tak odstraněny všechny nežádoucí složky v bioplynu. Zařízení je dodáváno v kontejneru bez pevného spojení s pozemkem, tudíž může být vedeno jako dočasná stavba. Zařízení lze doplňovat následnými čistícími jednotkami. Navíc je plně automatické a bezobslužné. Jedinou chemikálií v procesu je voda, která je přímo obsažena v surovém bioplynu.

Na základě této metody byla postavena pilotní jednotka v Ústřední čističce odpadních vod v Praze. Po 18 měsících zkušebního provozu byla úspěšnost tohoto procesu spolehlivě prokázána. Následně byla postavena malá plno kapacitní jednotka v Technologickém parku Jihlava. Nyní zde probíhá zkušební provoz, jehož cílem je zejména doladění automatického řízení jednotky.

Projekt je přínosný především proto, že účinně a efektivně zpracovává odpady, s nimiž bychom si jinak nevěděli rady. Výroba pohonných hmot z odpadů se může v budoucnu stát tématem číslo jedna. Na biometan můžou jezdit například autobusy hromadné dopravy. 
 
Reklama